Auksė Marmienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Marmienė Auksė. The use of lexical borrowings and their lithuanian equivalents in the computer-mediated environment in students’ speech. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. vol. 23, no. 2 (2015), p. 119-126. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Marmienė Auksė. Computer jargons and their Lithuanian adequacies. Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 4 (2008), p. 53-60. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Marmienė Auksė. The impact of the delivery of prepared power point presentations on the learning process. Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 2 (2006), p. 106-109. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Marina Valerija; Marmienė Auksė. Text-based language teaching and the analysis of tasks presented in english course books for students of information technology and computing. Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 2 (2006), p. 99-105. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Marmienė Auksė. Šnekamosios ir rašomosios kalbos ypatumai mokant užsienio kalbų. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2001, nr. 9, p. 53-56. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Marmienė Auksė. Užsienio kalbos testo užduočių ir jų vertinimo patikimumo reikalavimai. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2000, nr. 8, p. 57-60. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Marmienė Auksė. Projekto rengimo etapai ir jų įtaka užsienio kalbų mokymuisi. Filologija : mokslo darbai = Philology : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. Nr. 7 (1999), p. 44-48. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Marmienė Auksė. Rašymo proceso organizavimas, kūrybingumo skatinimas mokant užsienio kalbų. Filologija : mokslo darbai = Philology : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. Nr. 6 (1998), p. 45-50. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1997 - Marmienė Auksė. Verslo kalba ir šalių kultūriniai ypatumai. Verslas ir vadyba '97 = Business and Management '97 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. balandžio 29-30 d.d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053196, p. 170-176. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2013 - Asanavičienė Vida; Marmienė Auksė. English for students of fundamental sciences : study book. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 004; N 004; N 009] [Aut.lankų sk.: 6.500]
2011 - Marmienė Auksė; Žegūnienė Nijolė Ona. English for electronics and computer science : study guide. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 004; T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 4.870]
2006 - Marmienė Auksė; Žegūnienė Nijolė Ona. English for electronics and computer science : study guide. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 8.250]