Lada Markejevaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2008 - Markejevaitė Lada. Training of tectonic skills in architectural studies. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 1 (2008), p. 34-40. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Markejevaitė Lada. Tektonika kaip architektūros studijų pagrindas. Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys [redakcinė komisija : R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas]. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056845, p. 25-31. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Markejevaitė Lada. Konteksto reikšmė meninės formos tektonikai architektūroje. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVI, nr. 1 (2002), p. 49-58. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Markejevaitė Lada. Formos tektonizavimo problema aukštosiose architektūros mokyklose. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXV, nr. 1 (2001), p. 34-48. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
1999 - Markejevaitė Lada. Tektonika architekto Santiago Calatravos darbuose. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 23, Nr. 2 (1999), p. 85-94. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1998 - Markejevaitė Lada. Trumpos kūrybinės užduotys studijų procese. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 22, Nr. 3 (1998), p. 100-105. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Markejevaitė Lada. Training of tectonic skills in architectural studies. Tectonics - making meaning, 10-12 December, Eindhoven University of Technology: conference proceedings [CD]. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2007. ISBN 9789038611860, p. [1-5]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Markejevaitė Lada. Tektonika kaip architektūros kūrybos pagrindas. Šiuolaikinės architektūros problemos : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2003 m. vasario 28. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094478, p. 71-76. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Markejevaitė Lada. Žvilgsnis į LNOBT architektūrą. Rūmų kūrimo istorija (1960-1974). Bravissimo. Vilnius: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. ISSN 1822-3001. 2014, Nr. 3 (81-83), p. 11-15. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Markejevaitė Lada. Erdvės ir formos tektonika architektūroje bei studijose : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2003. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Kuncevičius Sigitas; Markejevaitė Lada; Ziberkas Leonidas Pranas. Architektūros katedra = Department of Architecture. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas, 2017. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 7.214]
1997 - Dičius Vytautas; Likas Gendrikas; Markejevaitė Lada; Puipienė Lilija; Stauskis Gintaras; Ziberkas Leonidas Pranas. Architektūros fakultetas. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1997. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.643]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2007 - Blažiūnas Gintautas; Bučiūtė Elena Nijolė; Čaikauskas Gintaras; Dičius Vytautas; Kuncevičius Sigitas; Markejevaitė Lada; Mikštas Saulius; Palekas Rolandas; Ziberkas Leonidas Pranas. Pastatų tipologija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 25.286]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Markejevaitė Lada. Tradicinė Vilniaus apylinkių kaimų pastatų puošyba. Kaunas: Lututė, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.357]
2005 - Marcinkevičienė N.; Markejevaitė Lada; Stankevičiūtė S.; Vaitkevičius V; Žičkutė A.. Grabijolai. Kaunas: Lututė, 2005. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.357]