Eglė Marčiulaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Baltrėnaitė-Gedienė Edita; Marčiulaitienė Eglė; Pranskevičius Mantas; Titova Jelena; Bhatnagar Amit; Abu-Danso Emmanuel. Physicochemical properties of pyrogenic carbonaceous product, biochar, syngenetically modified for its use in adsorption systems. Journal of environmental engineering. Reston: American Society of Civil Engineers (ASCE). ISSN 0733-9372. vol. 146, iss. 8 (2020), p. 1-17. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2020 - Marčiulaitienė Eglė; Meškauskaitė Laura; Pozniak Natalija; Sakalauskas Leonidas. Investigation of filtration capacity of surface wastewater filters by mathematical modelling. Ecological chemistry and engineering S-Chemia i inzynieria ekologiczna S. Opole: Society of Ecological Chemistry and Engineering. ISSN 1898-6196. vol. 27, iss. 2 (2020), p. 241-255. [M.kr.:T 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2020 - Biyada Saloua; Merzouki Mohammed; Dėmčėnko Taisija; Vasiliauskienė Dovilė; Urbonavičius Jaunius; Marčiulaitienė Eglė; Vasarevičius Saulius; Benlemlih Mohamed. Evolution of microbial composition and enzymatic activities during the composting of textile waste. Applied sciences. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-3417. vol. 10, iss. 11 (2020), p. 1-26. [M.kr.:N 004; T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2018 - Mancinelli Enrico; Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Grubliauskas Raimondas; Marčiulaitienė Eglė; Passerini Giorgio; Pranskevičius Mantas. Influence of biochar from slow pyrolysis on dissolved organic carbon and total dissolved nitrogen levels of urban storm-water runoff. Water, air and soil pollution. Dordrecht: Springer. ISSN 0049-6979. vol. 229, iss. 8 (2018), p. 1-18. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Marčiulaitienė Eglė; Šerevičienė Vaida; Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita. The characteristics of BTEX concentration in various types of environment in the Baltic Sea region, Lithuania. Environmental science and pollution research. Heidelberg: Springer-Verlag. ISSN 0944-1344. Vol. 24, iss. 4 (2017), p. 4162-4173. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Mancinelli Enrico; Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Marčiulaitienė Eglė; Passerini Giorgio. Dissolved organic carbon content and leachability of biomass waste biochar for trace metal (Cd, Cu and Pb) speciation modelling. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-6897. Vol. 25, iss. 4 (2017), p. 354-366. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Šerevičienė Vaida; Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita; Marčiulaitienė Eglė; Paliulis Dainius. Investigation of NO2 behaviour in the temperate continental climate road environment. Water, air and soil pollution. Dordrecht, Netherlands: Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 225, no. 9 (2014), p. 1-10. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Lietuvninkas Arvydas; Šerevičienė Vaida; Marčiulaitienė Eglė. Integrated evaluation of aerogenic pollution by air-transported heavy metals (Pb, Cd, Ni, Zn, Mn and Cu) in the analysis of the main deposit media. Environmental science and pollution research. Berlin: Springer. ISSN 0944-1344. Vol. 21, iss. 1 (2014), p. 299-313. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Baltrėnas Pranas; Andrulevičius Linas; Marčiulaitienė Eglė. Application of dynamic olfactometry to determine odor concentrations in ambient air. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 22, iss.2 (2013), p. 331-336. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Application of a natural cover during sewage sludge composting to reduce gaseous emissions. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 22, iss.2 (2013) (2012), p. 621-626. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Investigation into emissions of gaseous pollutants during sewage sludge composting with wood waste. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 2 (2010), p. 128-136. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Račko Elīna; Blumberga Dagnija; Spalviņš Krišs; Marčiulaitienė Eglė. Ranking of by-products for single cell oil production. Case of Latvia. Environmental and climate technologies. Warsaw; Riga: Sciendo. ISSN 1691-5208. vol. 24, iss. 2 (2020), p. 258-271. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Marčiulaitienė Eglė; Ščupakas Davidas. Utilization of sewage sludge from acid casein production for soil fertilization. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. vol. 15, no. 3 (2007), p. 166-172. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Meišutovič-Akhtarieva Marija; Marčiulaitienė Eglė. Research on odours emitted from non-hazardous waste landfill using dynamic olfactometry. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Makaravičiūtė Lygita; Marčiulaitienė Eglė. Storm water pollution in the urban environment of Vilnius, Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Research of organic carbon loss in sewage sludge compost by using composting covers. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 503-507. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Efficiency optimisation of sewage sludge usage for soil fertilisation. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 472-477. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Olčauskaitė Gabija; Marčiulaitienė Eglė; Titova Jelena. Paprastosios pušies (Pinus Sylvestris L.) kankorėžių taikymo paviršinių nuotekų valymui tyrimai ir vertinimas. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2019 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 88-93. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Žemaitytė Elinga; Marčiulaitienė Eglė. Maisto atliekų skleidžiamų kvapų mažinimo būdų efektyvumo tyrimai. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 165-170. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Meišutovič-Akhtarieva Marija; Marčiulaitienė Eglė. Kazokiškių sąvartyno kvapų sklaidos modeliavimas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 70-75. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Meškauskaitė Laura; Marčiulaitienė Eglė. Degalinių paviršinių nuotekų tarša skendinčiosiomis medžiagomis ir naftos produktais. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 123-129. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Makaravičiūtė Lygita; Marčiulaitienė Eglė. Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tarša skendinčiomis medžiagomis. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys.. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 98-103. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Makaravičiūtė Lygita; Marčiulaitienė Eglė. Paviršinių nuotekų filtro hidraulinio laidumo tyrimai ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 436-442. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Marčiulaitienė Eglė; Lukauskas Tadas. Maisto atliekų skleidžiamų kvapų tyrimai ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 413-417. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Choroševič Edgar; Baltrėnas Pranas; Marčiulaitienė Eglė. Acto kvapo mažinimas maisto gamybos metu naudojant biofiltrus. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2015 m. balandžio 9 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 25-30. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Baltrėnas Pranas; Marčiulaitienė Eglė; Misevičius Antonas; Zagorskis Alvydas. Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro taikomieji tyrimai. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 2(42), p. 130-138. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Lukauskas Tadas; Marčiulaitienė Eglė. Konteineriuose surenkamų buitinių atliekų skleidžiamo kvapo tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 5 (2012), p. 455-461. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Dujinių emisijų kompostuojant nuotekų dumblą kaupuose tyrimai. Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 29-31. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Organinės anglies tyrimai nuotekų dumble ir komposte. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 119-124. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Amoniako ir metano dujų, išsiskiriančių kompostuojant nuotekų dumblą, tyrimai. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 4 (2009), p. 110-113. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - da Silva Pereira Paulo Alexandre; Čepanko Violeta; Vaitkutė Dovilė; Pundytė Neringa; Pranskevičius Mantas; Marčiulaitienė Eglė; Úbeda Xavier; Mataix-Solera Jorge; Cerdà Artemi. Grassland fire effects on ash properties and vegetation restoration in Lthuania (North-Eastern Europe). FLAMMA [elektroninis išteklius]. Valencia: FuegoRed. ISSN 2171-665X. Vol. 3, iss. 1 (2012), p. 3-8. [M.kr.:N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2015 - Marčiulaitienė Eglė. Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys.. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 226-227. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Makaravičiūtė Lygita; Marčiulaitienė Eglė. Storm water pollution in the urban environment of Vilnius, Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Research of organic carbon loss in sewage sludge compost by using composting covers. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania. CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 503-507. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Marčiulaitienė Eglė; Zigmontienė Aušra. Nuotekų dumblo tvarkymas ir kvapų mažinimo problema. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 97899-552-838-50, p. 542-552. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Efficiency optimisation of sewage sludge usage for soil fertilisation. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Marčiulaitienė Eglė; Ščupakas Davidas. Rūgštinio kazeino gamybos nuotekų dumblo panaudojimas maistinių augalų tręšimui. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 237-244. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Zuokaitė Eglė; Ščupakas Davidas. Rūgštinio kazeino nuotekų valymas ir dumblo naudojimo galimybės. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 449- 454. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Marčiulaitienė Eglė; Jučiūtė Edita. Dr. Eglė Marčiulaitienė: „Turime teisę į švarų, bekvapį orą“ : [pokalbis; kalbėjosi žurn. E. Jučiūtė]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 3(11), p. 30-37. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Marčiulaitienė Eglė. Kuriamas plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltras. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2014, Nr. 6, p. 14-15. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Usevičiūtė Luiza; Marčiulaitienė Eglė; Titova Jelena. Syngeneity of metallic elements in biomass and its impact on the adsorptive properties of lignocelluliosic biomass-derived biochar. FESTEM 2019. International symposium on trace elements and minerals, Potsdam-Griebnitzsee, Germany, 2nd to 5th of April 2019 : program & book of abstracts. 2019, p. 142. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Marčiulaitienė Eglė; Pranskevičius Mantas; Chemerys Valeriia. Impact of syngenetic elements of lignocellulosic feedstock on adsorptive features of biochar. CESE-2017 : The tenth international conference on the "Challenges in environmental science and engineering", 11-15 November, Kunming, China : abstracts book. Highton: LJS Environment, 2017. ISBN 9780646979144, p. 134-135. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Zuokaitė Eglė. Kompostuojamo nuotekų dumblo tyrimai ir dujinių emisijų mažinimo būdai. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2012. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 11.071]
2011 - Marčiulaitienė Eglė. Kompostuojamo nuotekų dumblo tyrimai ir dujinių emisijų mažinimo būdai : daktaro disertacija : technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T). Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 10.143]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2013 - Zigmontienė Aušra; Marčiulaitienė Eglė. Kompostavimo danga : patentas. Vilnius: 2013. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.000]