Jelena Mamčenko

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Juškevičienė Anita; Jasutė Eglė; Kurilov Jevgenij; Mamčenko Jelena. Application of 1:1 mobile learning scenarios in computer engineering education. International journal of engineering education. Dublin: Tempus Publications. ISSN 0949-149X. Vol. 32, No. 3, Part A (2016), p. 1087-1096. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Baurienė Genovaitė; Mamčenko Jelena; Kulvietis Genadijus; Grigoravičius Artūras; Tumasonienė Iinga. The ring type piezoelectric actuator generating elliptical movement. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 19, iss. 6 (2013), p. 688-693. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Mamčenko Jelena; Kurilov Jevgenij; Krikun Irina. On application of case-based reasoning to personalise learning. Informatics in education. Vilnius: Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies. ISSN 1648-5831. vol. 18, no. 2 (2019), p. 345-358. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Mamčenko Jelena. Comparative analysis of personalisation approaches and tools to improve learning used in different learning systems. INTED 2018: 12th International Technology, Education and Development Conference, 5th-7th March 2018, Valencia, Spain : proceedings. Valencia: IATED, 2018. ISBN 9788469794807, p. 4674-4684. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Mamčenko Jelena. Comparative analysis of learning analytics tools to improve learning used in different learning platforms. INTED 2018: 12th International Technology, Education and Development Conference, 5th-7th March 2018, Valencia, Spain : proceedings. Valencia: IATED, 2018. ISBN 9788469794807, p. 4666-4673. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Mamčenko Jelena; Kurilov Jevgenij. On using learning analytics to personalise learning in virtual learning environments. ECEL 2017. Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning, hosted by ISCAP Polytechnic of Porto Portugal, 26-27 October 2017. Reading: Academic conferences and publishing international limited, 2017. ISSN 2049-100X, p. 353-361. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Mamčenko Jelena; Piščikienė Inga; Šustickienė Brigita; Šileikienė Irma. The possibility of educational data mining for practical skills development in learning management system. Society. Integration. Education : proceedings of the International scientific conference, May 27th - 28th, 2016. Vol. II. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 2016. ISSN 2256-0629, p. 558-568. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Mamčenko Jelena; Šileikienė Irma; Lieponienė Jurgita; Kulvietienė Regina. Analysis of e-exam data using data mining techniques. Information technologies'2011 : proceedings of the 17th international conference on information and software technologies, IT 2011. Kaunas, Lithuania, April 27-29, 2011. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 2029-0039, p. 215-219. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Mamčenko Jelena; Belevičiūtė Inga. Data mining for knowledge management in technology enhanced learning. Proceedings of the 6th WSEAS International Conferences on Applications of Electrical Engineering (AEE'07): Istanbul, Turkey, May 27-29, 2007. Istanbul: WSEAS Press, 2007. ISBN 9789608457713, p. 115-119. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Kurilov Jevgenij; Mamčenko Jelena; Krikun Irina. Learning personalisation in virtual learning environments applying learning analytics. EDULEARN 17: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 3-5 July, 2017 : conference proceedings. Valencia: IATED, 2017. ISSN 2340-1117, p. 10180-10188. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Mamčenko Jelena; Šileikienė Irma; Lieponienė Jurgita; Kulvietienė Regina. Evaluating the data of an e-examination system using a descriptive model in order to identify hidden patterns in students answers. The Online Journal on Computer Science and Information Technology (OJCSIT) : [elektroninis išteklius]. Kairo: The International Foundation for Modern Education and Scientific Research (INFOMESR). ISSN 2090-4517. Vol. 1, no 2 (2011), p. 45-49. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Duomenų saugyklų ir agentinių technologijų panaudojimas nuotolinio mokymo sistemos duomenims paruošti duomenų gavybai. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. Vol. 14, no. 1 (2009), p. 115-121. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Mamčenko Jelena; Šileikienė Irma. Examination of e-learning system based on intelligent data analysis. WSEAS transactions on information science and applications. Athens: WSEAS Press. ISSN 1790-0832. vol. 4, iss. 4 (2007), p. 858-862. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Šileikienė Irma; Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Mining data in e-learning queries during blended delivery courses. WSEAS transactions on advances in engineering education. Athens: WSEAS. ISSN 1790-1979. Vol. 3, iss. 2 (2006), p. 169-174. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Mamčenko Jelena; Šileikienė Irma. Data mining application for distance education information system. WSEAS transactions on information science and applications. Athens: WSEAS. ISSN 1790-1979. Vol. 3, iss. 8 (2006), p. 1482-1488. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Web usage mining of distance education information system. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. vol. 4, iss. 12 (2005), p. 2443-2447. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Data mining technique for collaborative server log file analysis. WSEAS Transactions on Information Science and Applications. Athens: WSEAS Press. vol. 2, iss. 8 (2005), p. 1111-1115. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Data mining technique for collaborative server activity analysis. WSEAS Transactions on Information Science and Applications. Athens: WSEAS Press. Vol. 2, iss. 5 (2005), p. 530-533. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Data mining process for fraud detection in mobile communication. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 44, spec, nr (2004), p. 332-338. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. Duomenų gavybos technologijos pagal IBM Intelligent Miner. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. Vilnius: Katalikų akademija. ISSN 1392-0499. T. 19, kn. 3 (2005), p. 1191-1196. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. Data mining application for fraud behaviour detection in telecoms. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 5 serija: Datorzinātne = Scientific proceedings of Riga Technical University. Serija 5: Computer science. Riga: Riga Technical University. ISSN 1407-7493. Vol. 22 (2005), p. 76-84. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. IBM intelligent miner for data and it's application. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 5 serija: Datorzinātne = Scientific proceedings of Riga Technical University. Serija 5: Computer science. Riga: Riga Technical University. ISSN 1407-7493. Vol (2004), p. 81-91. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. Data mining approach on information detection using intelligent miner for data. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2003, p. 248-253. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. Data mining technologies based on IBM intelligent miner. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Leidykla TEV. ISSN 0132-2818. T. 42, spec. nr (2002), p. 621. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Mamčenko Jelena; Piščikienė Inga; Šileikienė Irma; Šustickienė Brigita. Research of applicability of distance learning elements to practical skills development. Recent researches in applied computer science: proceedings of the: 15th int. conf. on Applied Computer Science(ACS '15); 16th int. conf. on Mathematics and Computers in Business and Economics(MCBE '15); 6th int. conf. on Education and Educational Technologies(EET '15), Konya, Turkey, May 20-22, 2015. Athens: WSEAS Press, 2015. ISSN 1790-5109, p. 38-44. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Mamčenko Jelena; Gasimov Jamil. Customer churn prediction in mobile operator using combined model. ICEIS 2014 : proceedings of the 16th International Conference on Enterprise Information Systems. Lisbon, Portugal 27 - 30 April. Lisbon: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2014. ISBN 9789897580277, p. 233-240. [M.kr.:S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių modeliavimas. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus : VII mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Alytus: Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045, p. 73-77. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Grupinio darbo sistemos duomenų paruošimas duomenų gavybos technologijoms. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus : VII mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Alytus: Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045, p. 43-47. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena. Duomenų gavybos technologijų taikymas išskirstytų serverių darbui gerinti. Information technologies'2009 : 15th international conference on information and software technologies, IT 2009 : research communications. Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 2029-0055, p. 75-80. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Duomenų gavybos technologijų taikymas dokumentų valdymo sistemoje. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2009. ISSN 2029-2279, p. 58-62. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Tumasonienė Inga; Mamčenko Jelena. BEM programinių paketų tobulinimo galimybės. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2009. ISSN 2029-2279, p. 90-95. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Mamčenko Jelena; Šileikienė Irma. Intelligent mining on asynchronous e-learning information system. The 9th WSEAS International Conference on Applied Mmathematics (MATH 06) Istanbul, Turkey, May 27-29, 2006 [CD]. Athenes: WSEAS, 2006. ISBN 9608457459, p. 110-114. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Šileikienė Irma; Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Mining data in synchronous and asynchronous queries during blended delivery courses. Proceedings of the 1st WSEAS/IASME International Conferences on Education Technologies: MATH'05, ICOSSSE'05, POWER'05, EDUTE'05. Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005 : WSEAS Press, 2005. 2005. ISBN 9608457327, p. 46-50. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Domino server usage and users activity analysis. Informacinės technologijos 2005 : aktualijos ir perspektyvos : IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga : Alytus 2005 m. gegužės 25 d. / Alytaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Alytus: Alytaus kolegija, 2005. ISBN 9955977906, p. 114-118. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Data mining technique for users’ activity analysis. Informacinės technologijos verslui - 2005 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas, 2005 m. gegužės 27 d.] / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: [Vilniaus univ. Kauno humanitarinis fak.], 2005. ISBN 9955098716, p. 48-52. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Data mining technique for collaborative server long file analysis. Proceedings of the 9th WSEAS International CSCC Multiconference: CIRCUITS'05, SYSTEMS'05, COMPUTERS'05, COMMUNICATIONS'05 [Elektroninis išteklius] : Vouliagmeni, Athens, Greece, July 11-16, 2005. Athens: WSEAS Press, 2005, p. [1-5]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Mamčenko Jelena; Kulvietienė Regina. Data mining technique for collaborative server activity analysis. Proceedings of the WSEAS International Conferences NN'05, FS'05, EC'05 : Lisbon, Portugal, June 16-18, 2005. Lisbon: WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457262, p. 76-79. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. IBM intelligent miner for data and its employment in telecoms. The development and perspectives of general and higher education (physics, mathematics, computer sciences): selected papers of the international scientific conference / Lithuanian Scientists' Association, Šiauliai University, Latvia University, Byelorussian State Pedagogical University. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004. ISBN 9986384915, p. 54-59. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. Data mining technology and the data mining process of the intelligent miner. Informacinės technologijos 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955095881, p. 415-419. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. Data mining process in telecoms for fraud detection. Informacinės technologijos verslui - 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas, 2004 gegužės 28 d.] / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096497, p. 103-108. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. IBM intelligent miner in Vilnius Gediminas Technical University scholars program. Informacinės technologijos : aktualijos ir perspektyvos : mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Alytus 2004 m. gegužės 25. Alytus: 2004, p. 84-88. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. Data mining techniques. Informacinės technologijos : teorija, praktika, inovacijos : konferencijos pranešimų medžiaga. Alytus: 2003, p. 56-63. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Kulvietienė Regina; Mamčenko Jelena. Duomenų gavybos technologijos elektroninio verslo studijose. Pažangios informacinės technologijos ir jų taikymas studijų procese : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2002. 2002, p. 92-97. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Mamčenko Jelena. Intelektinė duomenų gavyba. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 17-gegužės 11 d., medžiaga : matematika ir informatika. Fizika ir fizinė kompiuterija. Vilnius: Technika, 2001, p. 136-139. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Mamčenko Jelena. Duomenų gavybos technologijų taikymas išskirstytų serverių darbui gerinti. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 10.000]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2008 - Kerienė Jadvyga Regina; Adomėnas Petras Gailutis; Pliuskuvienė Birutė; Kulvietis Genadijus; Mamčenko Jelena; Čenys Antanas; Goranin Nikolaj. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminės konferencijos INFORMATIKA (2008 m. balandžio 9-11 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. Kerienė ; red. kolegija:. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 32.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2009 - Kutas Remigijus; Mamčenko Jelena. Verslo uždavinių sprendimas skaičiuoklėmis. D. 1 : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 6.571]
2008 - Šileikienė Irma; Mamčenko Jelena; Rybokas Mindaugas; Kulvietienė Regina; Petravičiūtė Živilė. Veiklos procesų modeliavimas : mokomosios literatūros leidinys. Vilnius: VGTU, 2008. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 15.000]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Lučinskis Raimundas; Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga; Valentinavičius Saulius. Programavimas C++ : nuotolinių studijų modulio medžiaga. Vilnius: VGTU Informaciniu technologiju katedra, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.143]