Ričardas Mališauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Mališauskas Ričardas; Botyriūtė Akvilė; Cannon Jonathan G; Smirnovas Vytautas. Flavone derivatives as inhibitors of insulin amyloid-like fibril formation. PLoS ONE. San Francisco: Public Library Science. ISSN 1932-6203. Vol. 10, iss. 3 (2015), p. 1-14. [M.kr.:N004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2008 - Kerienė Jadvyga Regina; Kulys Juozas; Juška Alfonsas; Gedminienė Genovaitė; Mališauskas Ričardas; Jukna Artūras; Urbelis Antanas; Bučinskienė Genovaitė. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminių konferencijų BIOINŽINERIJA IR BIOINFORMATIKA (2008 m. balandžio 3 d.) ; FIZIKA IR FIZINĖ KOMPIUTERIJA (2008 m. balandžio 4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus . Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N009] [Aut.lankų sk.: 13.714]
2007 - Kulys Juozas; Juška Alfonsas; Gedminienė Genovaitė; Mališauskas Ričardas; Česnys Antanas; Kerienė Jadvyga Regina. Bioinžinerija ir bioinformatika (2007 m. balandžio 5 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2007 m. balandžio 6 d.) : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:N004] [Aut.lankų sk.: 14.857]