Vladas Antanas Malinauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Martavičius Romanas; Malinauskas Vladas-Antanas. Optoelektroninių analoginių skaitmeninių keitiklių diskretizatorių su vienodų pusbangės įtampų moduliatoriais modelis ir savybės. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, nr. 1 (36), p. 20-23. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]