Daiva Makutėnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Makutėnienė Daiva. A cylinder-type multimodal traveling wave piezoelectric actuator. Applied sciences. Basel: MDPI AG. vol. 10, iss. 7 (2020), p. 1-16. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Decision support system for roof installation. Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 2 (2016), p. 163-172. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Šostak Olga Regina; Makutėnienė Daiva. Timely determining and preventing conflict situations between investors and third parties: some observations from Lithuania. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 4 (2013), p. 390-404. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Šostak Olga Regina; Makutėnienė Daiva. Modelling a dispute hearing between an investor and the public concerned in administrative courts of the republic of Lithuania. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. 2013, Vo. 19, no. 3, p. 489-509. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2010 - Žvironaitė Jadvyga; Kerienė Jadvyga Regina; Makutėnienė Daiva; Kizinievič Viktor. The peculiarities of hardening of composite anhydrite cement pozzolanna binding material with not burned natural anhydrite. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 16, no. 2 (2010), p. 159-164. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Zemkauskas Jonas. Synergetic aspects of it integration of standards. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 576-580. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Žiūrienė Rytė. The models of graphics role in civil engineering under IT circumstances. 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008 / The Association of European Civil Engineering Faculties, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Civil Engineering of VGTU. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282891, p. 125-134. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Makutėnienė Daiva. Vilnius Cathedral ceiling interactive 3d models - exploration and digitalization. Advances in intelligent systems and computing. ICGG 2018 - Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics; Milan, Italy, 3-7 August 2018. Cham: Springer. ISSN 2194-5357. vol. 809 (2019), p. 2209-2213. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva. Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 922-927. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila Lionginas. Informacinė grafika: galimybės ir netikėtumai. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 2(31), p. 125-131. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Makutėnienė Daiva; Žiūrienė Rytė. Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 1 (2006), p. 51-56. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Žiūrienė Rytė; Mešliūtė Rimantė; Makutėnienė Daiva. Development of 3D city model applying cadastral information. Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 32, nr. 2 (2006), p. 51-56. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Makutėnienė Daiva. Duomenų bazių ir grafinės informacijos sąveikos ypatumai statybos projektavimo procese. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. VIII, Suppl. 2 (2002), p. 108-111. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Makutėnienė Daiva. Daugiabučių gyvenamųjų namų kompiuterinio projektavimo urbanistiniame kontekste ypatumai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXV, nr. 4 (2001), p. 211-220. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1999 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila Lionginas. Intelektinio projektavimo problemos ir ypatybės renovuojant stogus. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 4 (1999), p. 265-271. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Makutėnienė Daiva. Daugiabučių namų stogų renovacijos ypatybės modeliuojant kompiuteriu. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 23, Nr. 2 (1999), p. 106-110. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Makutėnienė Daiva. Частичная модель и задачи реновации сооружений. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika = Engineering and computer graphics : Tarptautinė asociacija BALTGRAF, straipsnių rinkinys, [kn.] 4.. Vilnius: Technika, 1998, p. 32-35. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Makutėnienė Daiva. Vilniaus arkikatedros lipdinių geometrinė analizė ir modeliavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017. ISSN 2335-8661, p. 27-32. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Delphi method application for the roofing projects. Engineering Graphics BALTGRAF-14 : proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2017, p. 32-35. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Geometry and decision support system for roof installation. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 108-116. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Suzuki Hirotaka; Makutėnienė Daiva; Dobelis Modris; Odaka Naoki; Veide Zoja; Liena Vitola. Academic exchange between Baltic universities and Kobe University. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 117-124. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila Lionginas; Zemkauskas Jonas. Taikomosios inžinerinės grafikos kurso modeliavimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Kaunas: Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 48-54. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila Lionginas; Zemkauskas Jonas. Bendrosios inžinerinės grafikos kurso modelis. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Kaunas: Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 42-47. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Zemkauskas Jonas. Synergetic aspects of it integration of standards. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 576-580. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Čiupaila Lionginas; Juodagalvienė Birutė; Makutėnienė Daiva. Intelligence application aspects in the models of it educology. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Zemkauskas Jonas. Engineering graphics models and education science practice. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 190-197. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Makutėnienė Daiva; Plakys Vytautas; Vinickas Minvidas. Building materials recognition using neural networks. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 100-105. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Makutėnienė Daiva; Gabrielaitis Linas. Techninės dokumentacijos ir grafikos valdymas statinių projektavimo įmonėse. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d. Kaunas: KTU, 2008. ISBN 9789955255031, p. 150-155. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Makutėnienė Daiva; Gabrielaitis Linas. National CAD standards and layering. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia / International Association BALTGRAF, Riga Technical University. Riga: Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 205-211. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė Rytė; Makutėnienė Daiva. Descriptive geometry in information technology: animation or reanimation?. 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008 [elektroninis išteklius]. August 4-8, 2008 in Dresden, Germany : proceedings [CD] / International Society for Geometry and Graphics ISGG. Dresden: Dresden University of Technology, 2008. ISBN 9783867800426, p. [1-10]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Makutėnienė Daiva. The analysis of multivariant data in complex quiz layout for computer graphics. Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007 / Silesian University of Technology in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre, The Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. Gliwice: 2007, p. 89-90. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Makutėnienė Daiva; Žiūrienė Rytė. Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas. Parkas mieste - socialinis ir ekonominis veiksnys: tarptautinės konferencijos medžiaga: Vilnius, 2005 m. spalio 7 d. / Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2005. ISBN 9955977418, p. 103-108. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Makutėnienė Daiva. Visualisation of 3D transformations in some CAD systems. Proceedings of 8th Seminar "Geometry and Computer". Ustroń 15th - 17th June 2004. Ustroń: 2004, p. 41. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Makutėnienė Daiva. Проблемы трехмерного моделирования в обучении основам компьютерного проектирования. Engineering Graphics BALTGRAF-6 : proceedings of the Sixth International Conference. Riga, Latvia, June 13-14, 2002. Riga: 2002, p. 189-192. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila Lionginas. Informacine grafika: galimybes ir absurdai. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], 2011 m. balandžio 28 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. [1-7]. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Cilcius Gintaras; Makutėnienė Daiva. Linijinių koordinačių sistemos (LRS) pritaikymas kelių apskaitai geografinėje informacinėje sistemoje. Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955097884, p. 347-350. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Makutėnienė Daiva; Radžvilas Robertas. KPS panaudojimas įmonės telekomunikacinių tinklų projektavime ir dokumentavime. Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955097884, p. 351-356. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Makutėnienė Daiva. Integruotos projektavimo sistemos statybos projektų valdyme. Integruotos projektavimo sistemos : konferencjos pranešimų medžiaga [2000 m. birželio 9 d., Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2000, p. 49-56. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1994 - Makutėnienė Daiva. Grafinės informacijos kodavimas mechaninių sistemų projektavime. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos III seminaro darbai = Proceedings of third seminar on computational mechanics. Vilnius: Technika, 1994. ISBN 9986051134, p. 106-111. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2006 - Makutėnienė Daiva. Geras oras šventei užsakytas. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 3, p. 22-23. [M.kr.:M 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Makutėnienė Daiva. Gražus kolegos jubiliejus. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 6, p. 30-31. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2000 - Makutėnienė Daiva. Namuose ir sienos padeda. Namas ir aš. Vilnius: Namas ir aš. ISSN 1392-5334. 2000, nr. 11 (24), p. 64-66. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1996 - Gabrielaitis Linas; Makutėnienė Daiva; Aksomitas Gintaris. Duomenų sąveikos problemos statybos automatizuoto projektavimo sistemose. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1996, Nr. 7-8, p. 32. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1996 - Makutėnienė Daiva. CAD sistemų tvarkymas projektavimo įmonėse. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1996, Nr. 5, p. 29. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1995 - Makutėnienė Daiva. Kūrybiškumas kompiuteriniame projektavime. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1995, Nr. 9, p. 37. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1995 - Makutėnienė Daiva. Intelektuali projektavimo sistema architektams. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1995, Nr. 6, p. 23. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1995 - Cinelis Gintaris; Makutėnienė Daiva. ...CAD, arba kompiuterinis projektavimas.... Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1995, Nr. 1, p. 12. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1994 - Makutėnienė Daiva. Gyvenamojo namo projektas - per vieną dieną. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1994, Nr. 11, p. 23. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva. Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 227-228. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

Makutėnienė Daiva. Stogų renovacijos modeliavimas intelektinėse projektavimo sistemose : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], . [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Banaitienė Nerija; Blažiūnas Gintautas; Čaikauskas Gintaras; Gabrėnas Arnoldas; Krūgelis Linas; Lupeikis Kęstutis; Makutėnienė Daiva; Martinaitis Vytautas; Mickaitis Marius; Mikštas Saulius; Mozūriūnaitė Skirmantė; Navickienė Eglė; Nekrošius Liutauras; Pa. Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 62.857]
2009 - Makutėnienė Daiva. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 12.250]
2008 - Vinogradova Jūratė; Baušys Romualdas; Makutėnienė Daiva; Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Gabrielaitis Linas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminės konferencijos KOMPIUTERINĖ GRAFIKA IR PROJEKTAVIMAS (2008 m. balandžio 8 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. V. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 11.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Vinogradova Jūratė; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė Rytė. Inžinerinė skaitmeninė grafika. Bendroji grafika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 28.620]

Mokomosios knygos

2011 - Makutėnienė Daiva. Kompiuterinis modeliavimas architektūroje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.786]
2006 - Makutėnienė Daiva; Gujienė Ina. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : užduotys ir atlikimo metodika Verslo vadybos fakulteto studentams : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 5.714]
2004 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Kazakevičiūtė Gerūta; Makutėnienė Daiva; Motiejūnas Pranas. Kompiuterinio projektavimo grafikos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 14.857]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2002 - Cinelis Gintaris; Makutėnienė Daiva; Aksomitas Gintaris. Architektūrinių projektų rengimas programa Auto-Architect [elektroninis išteklius] : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:H 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 3.857]