Darius Mačiūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Belevičius Rimantas; Jatulis Donatas; Rusakevičius Dainius; Mačiūnas Darius. Optimization of rigidly supported guyed masts. Advances in Civil Engineering. London: Hindawi Ltd. ISSN 1687-8086. vol. 2017 (2017), p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Mockus Jonas; Belevičius Rimantas; Šešok Dmitrij; Kaunas Juozas; Mačiūnas Darius. On Bayesian approach to grillage optimization. Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. t. 41, no. 4 (2012), p. 332-339. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Mačiūnas Darius. Multi-objective approach to grillage optimization with genetic algorithm. Mechanika-2012 : proceedings of the 17th international conference, 12, 13 April, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-2951, p. 176-181. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Gerfolveden Valentina; Mačiūnas Darius; Šešok Dmitrij; Valentinavičius Saulius; Glėbienė Elena. Inžinerinių konstrukcijų masės optimizavimas taikant genetinius algoritmus. Computational science and techniques. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 313-327. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Valackaitė Laisvūnė; Mačiūnas Darius; Glėbienė Elena. Shape optimization of two-dimensional body utilizing genetic algorithms. Proceedings in conference of Informatics and Management Sciences (ICTIC 2013) : the 2nd international virtual conference. 25– 29 March 2013, Slovakia. Žilina: University of Žilina, 2013. ISBN 9788055406480, p. 449-452. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Steckevičius Žilvinas; Mačiūnas Darius; Glėbienė Elena; Birbalaitė Renata. Expert system to create building design scheme. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 601-604. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Mačiūnas Darius; Kaunas Juozas; Šešok Dmitrij. Optimization of grillages using genetic algorithms for integrating MatLab and Fortran environments. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 564-568. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Mačiūnas Darius; Belevičius Rimantas; Šešok Dmitrij. Multi-objective optimization of grillages using genetic algorithm with parallel strategy. Advanced research in scientific areas (ARSA 2012) : the 1st virtual International conference, Slovakia, December 3–7, 2012. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. ISSN 1338-9831, p. 1842-1848. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Mačiūnas Darius; Belevičius Rimantas. Multi-objective optimization of grillages using adaptive genetic algorithm. International review of mechanical engineering. Hempstead: Praise Worthy Prize S.r.l. ISSN 1970-8734. Vol. 6, no. 3 (2012), p. 432-439. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Belevičius Rimantas; Mačiūnas Darius; Šešok Dmitrij. Momentų ir reakcijų minimizavimas rostverkiniuose pamatų sijynuose genetiniu algoritmu. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 3, nr. 2 (2011), p. 56-63. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Mačiūnas Darius; Belevičius Rimantas; Kaunas Juozas. Daugiakriteris sijynų optimizavimas genetiniais algoritmais. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 47-52. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Mačiūnas Darius. Daugiakriteris globalus sijynų optimizavimas genetiniais algoritmais. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 8.857]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Ragauskas Paulius; Šešok Dmitrij; Mačiūnas Darius; Glėbienė Elena. Engineering mechanics. Concise theory and examples : study book. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 13.280]