Augustinas Maceika

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Maceika Augustinas; Bugajev Andrej; Šostak Olga Regina. The modelling of roof installation projects using decision trees and the AHP method. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 1 (2020), p. 1-21. [M.kr.:N 001; S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Decision support system for roof installation. Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 2 (2016), p. 163-172. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Maceika Augustinas; Jančiauskas Bronius. Research of a value orientation towards innovativeness in the industrial enterprises. 7th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 22-24th April 2010, Tallinn, Estonia / Danube Adria Association for International Vienna, BALTECH Consortium, Estonian Academy Of Sciences, Federation of Estonian Engineering Industry, Association of Estonian Mechanical Engineers, Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC), Tallinn City Enterprise Board, Doctoral School of Energy and Geotechnology II, Graduate school „Functional materials and processes“. Tallinn: Tallinn university of Technology, 2010. ISBN 9789985599822, p. 310-315. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Maceika Augustinas; Jančiauskas Bronius. Engineering education based on engineering change. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 995-1000. [M.kr.:S 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Maceika Augustinas; Šostak Olga Regina. Inovacijoms palankios aplinkos kūrimas. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 121-128. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Maceika Augustinas; Jančiauskas Bronius. Engineering change and organizational behaviour of the enterprise. Proceedings of 9h International Conference of DAAAM Baltic INDUSTRIAL ENGINEERING, Editor T.Otto, 24–26 April 2014, Tallinn, Estonia : organized under the auspices of DAAAM International Vienna / Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Baltic. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2014. ISSN 2346-612X, p. 145-150. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Maceika Augustinas; Zabielavičienė Irena. Development of innovation team creative abilities. Proceedings of 9h International Conference of DAAAM Baltic INDUSTRIAL ENGINEERING, Editor T.Otto, 24–26 April 2014, Tallinn, Estonia : organized under the auspices of DAAAM International Vienna / Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Baltic. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2014. ISSN 2346-612X, p. 151-156. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Maceika Augustinas; Zabielavičienė Irena. The creativity of innovation team. 8th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING” 19-21 April 2012, Tallinn, Estonia / Danube Adria Association for International Vienna, BALTECH Consortium, Estonian Academy Of Sciences, Federation of Estonian Engineering Industry, Association of Estonian Mechanical Engineers. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2012. ISBN 9789949232659, p. 530-535. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Maceika Augustinas; Jančiauskas Bronius. Inovatyvios žinios: jų kilmė, išskyrimas ir naudojimas gamybinėje veikloje. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 228-233. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Maceika Augustinas; Jančiauskas Bronius. Innovative knowledge: the importance and functionality in the present and future enterprises. 8th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING” 19-21 April 2012, Tallinn, Estonia / Danube Adria Association for International Vienna, BALTECH Consortium, Estonian Academy Of Sciences, Federation of Estonian Engineering Industry, Association of Estonian Mechanical Engineers. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2012. ISBN 9789949232659, p. 524-529. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Maceika Augustinas; Jančiauskas Bronius. Lietuvos pramonės darbuotojų vertybinės orientacijos inovatyvumo atžvilgiu: analizė, vertinimas ir gerinimo galimybės. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 4 (2010), p. 314-322. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Maceika Augustinas; Strazdas Rolandas. Inovacijos viešojo administravimo institucijose. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2007, Nr. 1-2(13-14), p. 61-65. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Maceika Augustinas; Strazdas Rolandas; Maciukevičienė Liuda. Darbuotojų inovatyvumas pramonės įmonių vertybių sistemoje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 1 (2007), p. 44-50. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Maceika Augustinas. Technologijų perdavimo sistemos raidos technologijos. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 56-61. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Simanauskas Leonas; Maceika Augustinas. Technologijų perdavimo sistemos funkcinė vertinė analizė. Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius: VU l-kla. ISSN 1392-1258. T. 57 (2002), p. 127-136. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Simanauskas Leonas; Maceika Augustinas. Perduodamų technologijų ir vietinės aplinkos adaptyvumo tyrimas. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2002, Nr. 3(29), p. 31-35. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Delphi method application for the roofing projects. Engineering Graphics BALTGRAF-14 : proceedings of the fourteenth international conference, Tallinn, Estonia, June 1-2, 2017. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2017, p. 32-35. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Maceika Augustinas; Zabielavičienė Irena. Interferences affecting creativity of innovation team. 11th International conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 20-22 April 2016, Tallinn, Estonia : proceedings. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2016. ISSN 2346-612X, p. 54-59. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Maceika Augustinas; Šostak Olga Regina. Delphi method application for engineering. 11th International conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 20-22 April 2016, Tallinn, Estonia : proceedings. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2016. ISSN 2346-612X, p. 48-53. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Makutėnienė Daiva; Šostak Olga Regina; Maceika Augustinas. Geometry and decision support system for roof installation. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 108-116. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Maceika Augustinas. Perduodamų technologijų ir vadybos įgūdžių kategorijų tyrimas. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 89-92. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Ardaravičiūtė Alma; Maceika Augustinas. Naujų technologijų diegimas baldų pramonės įmonėse. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 19- 20 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282143, p. 158-165. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Skruodys Nerijus; Zabielavičienė Irena; Maceika Augustinas. Verslo rizikos valdymo koncepcijų taikymas rizikai vertinti naudojant ekonominės teorijos teiginius : N. Skruodys, I. Zabielavičienė, A. Maceina. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 229-236. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Salmanovičiūtė Alina; Strazdas Rolandas; Maceika Augustinas. Kelių keleivinio transporto įmonių plėtros tendencijos ir ją lemiantys veiksniai, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 185-192. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Maceika Augustinas. Technologinijų perdavimo vadyba. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 173-177. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Maceika Augustinas. Technologijų perdavimo vadybos aspektai. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 180-184. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Maceika Augustinas. Technologijų perdavimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Ekonomika ir vadyba-2000 : aktualijos ir metodologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2000 m. gegužės 4, 5. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137497, p. 244-246. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1998 - Maceika Augustinas. Gamybos strategijos formavimas strateginiame planavime. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 171-176. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Maceika Augustinas; Jančiauskas Bronius. Engineering education based on engineering change. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 154-155. [M.kr.:S 003; S 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Maceika Augustinas. Technologijų perdavimo vadyba : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2003. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 9.786]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2018 - Maceika Augustinas. Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programos pramonės įmonių valdymo specializacijos praktikos metodikos nurodymai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 2.950]
2012 - Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Strazdas Rolandas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena. Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 15.240]
2008 - Maceika Augustinas. Pramonės inžinerijos studijų programos pramonės įmonių vadybos specializacijos praktikos metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 4.286]
2008 - Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Jančiauskas Bronius; Maceika Augustinas; Staškevičius Juozapas Audvydas; Toločka Eligijus; Zabielavičienė Irena; Žemaitis Eigirdas. Inovacijų vadyba : mokomoji knyga. Vilnius: Baltijos kopija, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 24.286]
2006 - Maceika Augustinas. Technologijų projektavimo ir naudojimo vadyba : mokomoji knyga ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 7.929]