Mindaugas Luneckas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius. Leg placement algorithm for foot impact force minimization. International Journal of Advanced Robotic Systems. Thousand Oaks: SAGE publications. ISSN 1729-8814. Vol. 15, iss. 1 (2018), p. 1-10. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Gavelis Vytenis; Valaitis Vytautas; Udris Dainius. Piezoelectric force sensors for hexapod transportation platform. Transport : special issue on smart and sustainable transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 3 (2015), p. 294-297. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Valaitis Vytautas; Luneckas Tomas; Luneckas Mindaugas; Udris Dainius. Minimizing hexapod robot foot deviations using multilayer perceptron. International Journal of Advanced Robotic Systems. Rijeka: InTech. ISSN 1729-8806. Vol. 12 (2015), p. 1-8. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius; Ferreira N. M. F.. Hexapod robot energy consumption dependence on body elevation and step height. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 7 (2014), p. 7-10. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Esteban Dario Delgado; Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Kriaučiūnas Jonas; Udris Dainius. Statically stable hexapod robot body construction. AIEEE’2016 : 2016 IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 4th IEEE workshop, November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania / Edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. Washington: IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Skaburskytė Aistė; Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Kriaučiūnas Jonas; Udris Dainius. Hexapod robot gait stability investigation. AIEEE’2016 : 2016 IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 4th IEEE workshop, November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania / Edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. Washington: IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius. Hexapod walking robot energy consumption dependence on the number of legs set on the surface. ECT-2013 : proceedings of the 8th international conference on electrical and control technologies, May 2-3, 2013, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-5934, p. 25-28. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Luneckas Tomas; Luneckas Mindaugas; Udris Dainius. Real-time online feet trajectory generation method for hexapod robot. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISBN 9783038352273. Vol. 220-221 (2015), p. 148-152. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas. Šešiakojo roboto energijos sąnaudų priklausomybės nuo skirtingų eisenų ir greičio judant lygiu paviršiumi tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 194-197. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Luneckas Mindaugas. Šešiakojo roboto judėjimo energetinio efektyvumo tyrimas. Vilnius: Leidykla technika, 2018. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 10.000]