Dalia Lukošienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Karaliūnas Bronius; Lukošienė Dalia; Andriušienė Liudmila. Investigation of automatic control system in wood drying facilities. ECT - 2012 : proceedings of the 7th international conference on electrical and control technologies, May 3-4, 2012, Kaunas, Lithuania / IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-5934, p. 17-21. [M.kr.:T 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Karaliūnas Bronius; Lukošienė Dalia; Kozlovski Vitalij. Study on sensors used in security and alarm systems for buildings. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISBN 9783038352273. Vol. 220-221 (2015), p. 439-444. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Lukošienė Dalia; Karaliūnas Bronius. Microclimatic parameters management system for buildings. ECT-2014 : proceedings of the 9th international conference on electrical and control technologies, May 8-9, 2014, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 1822-5934, p. 9-12. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Karaliūnas Bronius; Lukošienė Dalia. Study on sensors used in security and alarm systems for buildings. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 119. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2015 - Lukošienė Dalia. Elektros ūkio valdymas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 11.857]