Raimonda Černašėjienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kilikevičius Artūras; Skeivalas Jonas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Turla Vytautas; Toločka Eligijus; Černašėjus Olegas; Lukauskaitė Raimonda. Theoretical and experimental analysis of dynamic parameters of the leveling and centering device. Measurement and control. London: Sage publications Ltd. ISSN 0020-2940. vol. 52, iss. 3-4 (2019), p. 222-228. [M.kr.:S 003; T 008; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Kalpokaitė - Dičkuvienė Regina; Lukošiūtė Irena; Brinkienė Kristina; Striūgas Nerijus; Baltušnikas Arūnas; Černašėjienė Raimonda; Čėsnienė Jūratė. Utilization of sewage sludge-biomass gasification residue in cement-based materials: effect of pozzolant type. Environmental technology. Abingdon: Taylor & Francis Group. ISSN 0959-3330. vol. 39, no. 22 (2018), p. 2937-2950. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Višniakov Nikolaj; Mikalauskas Gediminas; Černašėjienė Raimonda; Škamat Jelena; Černašėjus Olegas; Novickij Vitalij. Feasibility evaluation of Cu-Nb microcomposite joints formed by magnetic field pressing for pulsed power applications. Tehnicki vjesnik-Technical Gazette. Slavonski Brod: University of Osijek. ISSN 1330-3651. vol. 25, suppl. 2 (2018), p. 326-329. [M.kr.:T 001; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Višniakov Nikolaj; Mikalauskas Gediminas; Černašėjienė Raimonda; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena. Electron beam welding of copper-niobium microcomposites for pulsed power applications. Materials science & engineering technology = Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. ISSN 0933-5137. vol. 49, iss. 5 (2018), p. 538-550. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Višniakov Nikolaj; Mikalauskas Gediminas; Škamat Jelena; Černašėjienė Raimonda; Černašėjus Olegas; Rudzinskas Vitalijus; Boris Renata. Thermite welding of Cu–Nb microcomposite wires. International Journal of Materials Research. Munich: Carl Hanser Verlag. ISSN 1862-5282. Vol. 108, iss. 10 (2017), p. 832-839. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Lukauskaitė Raimonda; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena; Zabulionis Darius; Stonys Rimvydas; Kalpokaitė - Dičkuvienė Regina; Antonovič Valentin. The effect of Al-Mg substrate preparation on the adhesion strength of plasma sprayed Ni-Al coatings. Surface & Coatings Technology. Lausanne: Elsevier. ISSN 0257-8972. 316 (2017), p. 93-103. [M.kr.:T 006; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Lukauskaitė Raimonda; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena; Asadauskas Svajus; Ručinskienė Alma; Kalpokaitė - Dičkuvienė Regina; Višniakov Nikolaj. Increasing the wear resistance of Al-Mg components using thermal-spray coatings. Materiali in tehnologije = Materials and technology. Ljubjana: Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije. ISSN 1580-2949. Vol. 51, No. 4 (2017), p. 673-678. [M.kr.:T 006; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena; Rębiś Janusz Artur. Preparing Al-Mg substrate for thermal spraying: evaluation of surface state after different pretreatments. Journal of materials engineering and performance. Special Issue Focus: EUROMAT 2015 - Composite and Hybrid Materials, Joining and Interfaces, Warsaw, Poland, Sep. 20-24, 2015.. New York: Springer. ISSN 1059-9495. Vol. 25, iss. 8 (2016), p. 3493-3505. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Škamat Jelena; Černašėjus Olegas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Lukauskaitė Raimonda; Višniakov Nikolaj. Improving hardness of Ni-Cr-Si-B-Fe-C thermal sprayed coatings through grain refinement by vibratory treatment during refusion. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 21, no. 2 (2015), p. 207-214. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Škamat Jelena; Valiulis Algirdas Vaclovas; Kurzydlowski Krzysztof Jan; Černašėjus Olegas; Lukauskaitė Raimonda; Zwolinska Marta. NiCrSiB thermal sprayed coatings refused under vibratory treatment. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.4 (2013), p. 377-384. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Vaitkūnaitė Gerda; Lukauskaitė Raimonda; Višniakov Nikolaj. Nikelio- aliuminio dangos ant aliuminio-magnio lydinio substrato atsparumo dilimui ir korozijai tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 596-601. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Mikalauskas Gediminas; Višniakov Nikolaj; Lukauskaitė Raimonda; Škamat Jelena. Mikrokompozitinių Cu-Nb laidininkų ypatumų ir jų sujungimo galimybių analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 609-614. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Markovič Vladislav; Mierzejewska Zaneta Anna; Vaitkūnaitė Gerda; Indrišiūnas Simonas; Lukauskaitė Raimonda; Černašėjus Olegas; Golubev Valerij. Investigation of the laser polishing influence on the parts built by SLS. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VII : Selected, peer reviewed papers from the 11th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2015), July 7-9, 2015, Kaunas, Lithuania. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1662-9779. Vol. 251 (2016), p. 8-13. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas. Investigation of cathodic cleaning processes of aluminum alloy. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 684-692. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Kavaliauskaitė Patricija; Lukauskaitė Raimonda; Vaitkūnaitė Gerda; Škamat Jelena. Aliuminio-magnio lydinio plazminio purškimo proceso tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 6 (2015), p. 619-623. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Lukauskaitė Raimonda; Garjonis Jonas; Černašėjus Olegas. Plazminio purškimo procesų tyrimas baigtinių elementų metodu. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014), p. 666-671. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas. Experiential learning - a comparison of the effectiveness of surface pre-treatment methods for surface active alloys. World transactions on engineering and technology education (WTE&TE). Melbourne: World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 12, no. 3 (2014), p. 449-452. [M.kr.:S 007; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Lukauskaitė Raimonda; Kovaliov Denis; Černašėjus Olegas. Aliuminio lydinių plazminio purškimo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 642-647. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Lukauskaitė Raimonda; Šiurkus Donatas; Černašėjus Olegas. Terminiu būdu užpurkštų Ni-Cr-Si-Fe-B dangų savybių tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 604-607. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena. Ni-Cr-Si-B dangos, užpurkštos ant aliuminio substrato plazminio purškimo būdu, tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 546-549. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas. Magnetroninių Mg-Al, Mg-Al-Zr ir Zr dangų struktūros ir korozinio atsparumo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 34-38. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena. Investigation of nickel-aluminium coatings plasma sprayed on Al-Mg substrate. Central-Asian materials science journal. Karaganda: Karaganda State Technical University. ISSN 2411-2941. 2015, No. 3, p. 59-66. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Markovič Vladislav; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena; Černašėjienė Raimonda. Исследование лазерной модификации спечённых SLS железоникелевых порошков. The International scientific-practical conference “Science integration, education and production - basis of the implementation of the Plan of the nation” (Saginov’s readings № 9), June 22-23, 2017. Part 4 : proceedings. Karaganda: Karaganda State Technical University, 2017. ISBN 9786013152912, p. 34-37. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Markovič Vladislav; Černašėjus Olegas; Indrišiūnas Simonas; Mierzejewska Zaneta Anna; Golubev Valerij; Lukauskaitė Raimonda; Škamat Jelena. Исследование трибологических свойств SLS спечённых железоникелевых порошков. Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка : материалы 12-й Международной научно-технической конференции (Минск, 25-27 мая 2016 г.). Минск: Беларуская навука, 2016. ISBN 9789850820044, p. 209-211. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Markovič Vladislav; Černašėjus Olegas; Indrišiūnas Simonas; Golubev Valerij; Lukauskaitė Raimonda; Škamat Jelena; Višniakov Nikolaj. Исследование поверхностных слоёв, полученных методом лазерной обработки на образцах, полученных методом селективного лазерного спекания. Современные методы и технологии создания и обработки материалов. Кн. 2 Tеxнологии и оборудование механической и физико-технической обработки : сборник научных трудов. Минск: ФТИ НАН Беларуси, 2016. ISBN 9789856441496, p. 283-287. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Mikalauskas Gediminas; Višniakov Nikolaj; Lukauskaitė Raimonda; Škamat Jelena; Černašėjus Olegas. Cоединение микрокомпозитных Cu-Nb проводников способом электронно-лучевой сварки. Современные электрохимические технологии и оборудование: mатериалы международной научно-технической конференции, 24-25 ноября 2016 г. / Белорусский государственный технологический университет. Минск: БГТУ, 2016. ISBN 9789855305706, p. 237-241. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Markovič Vladislav; Mierzejewska Zaneta Anna; Голубев B.C; Černašėjus Olegas; Indrišiūnas Simonas; Lukauskaitė Raimonda. Лазерная модификация спеченных дисперсных порошков на основе железа. Современные методы и технологии создания и обработки материалов: Теxнологии и оборудование механической и физико-технической обработки: Сб. научных трудов. Минск: ФТИ НАН Беларуси. ISBN 9789856441458. T. 2 (2015), p. 330-335. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Černašėjus Olegas; Markovič Vladislav; Indrišiūnas Simonas; Lukauskaitė Raimonda; Škamat Jelena. Лазерная микрообработка спеченных SLS изделий. Proceedings of the international scientific and practical conference “The prospects of using functional coatings”, 9th of October, 2015 Karaganda state technical university = Труды международной научно - практической конференции "Перспективы использования функциональных покрытий", 9 октября 2015 г. Карагандинский государственный технический университет. Karaganda: Publishing house KSTU, 2015. ISBN 9786019177, p. 51-55. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena. Investigation of nickel-aluminium coatings plasma sprayed on Al-Mg substrate. Proceedings of the international scientific and practical conference “The prospects of using functional coatings”, 9th of October, 2015 Karaganda state technical university = Труды международной научно - практической конференции "Перспективы использования функциональных покрытий", 9 октября 2015 г. Карагандинский государственный технический университет. Karaganda: Publishing house KSTU, 2015. ISBN 9786019177, p. 43-50. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas; Višniakov Nikolaj; Škamat Jelena. Исследование методов подготовки поверхности алюминиевых сплавов для плазменного напыления. Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии, 26-28 ноября 2014 г. : материалы международной научно-технической конференции, в 2-х частях. Ч. 2. Минск: Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), 2014. ISBN 9789855300367, p. 245-249. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Černašėjus Olegas; Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Škamat Jelena. Investigation of nickel based coating thermal sprayed on aluminium alloys. Proceedings of the International scientific conference "Science, education and production as a leading factors in Strategy "Kazakhstan - 2050" (Saginov’s readings No 6), June 26-27, 2014. In 3 parts. Part 1. Karaganda: Karaganda State Technical University, 2014. ISBN 9786012965919, p. 50-52. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Lukauskaitė Raimonda; Marcinkevičiūtė Auksė; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas. Aliuminio lydinių dengimas aukštatemperatūriais lydiniais terminio purškimo būdu. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. [D.] VIII, 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda : [mokslinė konferencija]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISSN 1822-4652, p. 310-315. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Višniakov Nikolaj; Mikalauskas Gediminas; Černašėjus Olegas; Černašėjienė Raimonda; Škamat Jelena. Laser welding of Cu-Nb microcomposite wires for pulsed power applications. 12th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X 2018, 1-5 July, Amsterdam, The Netherlands : abstract book. Amsterdam: ICC-International Conferences and Sources, 2018, p. 73-74. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Chayeuski V.V.; Zhylinski V.V.; Černašėjus Olegas; Višniakov Nikolaj; Lukauskaitė Raimonda. Structural characteristics of ZrC/Ni-UDD coatings deposited on a tungsten carbide cutting tool. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 65-66. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Mikalauskas Gediminas; Višniakov Nikolaj; Lukauskaitė Raimonda; Škamat Jelena. Research of Cu-Nb microcomposite wires welded joints. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 62-63. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Lukauskaitė Raimonda; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena; Asadauskas Svajus; Ručinskienė Alma; Kalpokaitė Regina; Višniakov Nikolaj. Improving sliding wear resistance of Al-Mg parts by plasma spraying. 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society (SHMD'2016), Šibenik, Croatia, June 19–23. Materials and Metallurgy: book of abstracts. Šibenik: Croatian Metallurgical Society (CMS), 2016, p. 558. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas; Markovič Vladislav. Research of AW 5754 aluminium alloy surface pretreatment methods. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2014). 7-10 July 2014, Opole, Poland : abstracts. Opole: Opole University of Technology, 2014. ISBN 9788364056581, p. 117-118. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas. The investigation of plasma sprayed Ni base coatings on aluminium alloys substrates. Advanced materials and technologies : the 14-th international conference-school, 27-31 August 2012, Palanga, Lithuania : [book of abstracts]. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-7759, p. 56. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas. Achievement in thermal spray coatings on aluminium alloys. Advanced materials and technologies : the 13-th International conference-school, 27-31 August 2011, Palanga, Lithuania : [book of abstracts]. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-7759, p. 62. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2017 - Višniakov Nikolaj; Mikalauskas Gediminas; Lukauskaitė Raimonda; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena. Welding of Cu-Nb microcomposites for pulsed power applications. 11 th International Conference of Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACEX 2017, 3-6 July, Vienna, Austria : abstract book. Vienna: ICC-International Conferences and Sources, 2017, p. 13. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Lukauskaitė R.; Valiulis A.V.; Černašėjus O.; Asadauskas Svajus; Ručinskienė Alma. Investigation of friction resistance coatings sprayed on aluminium alloys. 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013) : Vilnius, Lithuania, July 1-3, 2013 : abstracts. Vilnius: Technika, 2013, P. 274-275. [M.kr.:N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Lukauskaitė Raimonda; Valiulis Algirdas Vaclovas; Černašėjus Olegas; Škamat Jelena. Aliuminio lydinių dengimas Ni-Cr-Si-B-Fe dangomis plazminio purškimo būdu. Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013", 2013 m. lapkričio 15 d., Kaunas : pranešmų santraukos. Kaunas: Technologija, 2013, p. 47. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Škamat Jelena; Valiulis Algirdas Vaclovas; Kurzydlowski Krzysztof Jan; Černašėjus Olegas; Lukauskaitė Raimonda. Vibromechaninio apdorojimo įtakos perlydomų nikelio pagrindo dangų struktūrai tyrimai. Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2012", 2012 m. lapkričio 16 d., Kaunas : pranešmų santraukos. Kaunas: Technologija, 2012, p. 38-39. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Lukauskaitė Raimonda. Daugiafunkcių nikelio-aliuminio dangų ant aliuminio-magnio lydinių tyrimai. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 000; T 008] [Aut.lankų sk.: 9.286]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Černašėjus Olegas; Lukauskaitė Raimonda; Rudzinskas Vitalijus; Višniakas Ivanas; Ščemeliovas Jevgenijus; Gedzevičius Irmantas; Višniakov Nikolaj. Inovatyviosios gamybos inžinerijos studijų programos metodikos nurodymų ir laboratorinių darbų rinkinys [elektroninis išteklius] : metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 23.060]