Liudmila Lobanova

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Lobanova Liudmila. The relevant challenges for human resources management in present-days organizations in the European Union. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Lobanova Liudmila; Ozolina-Ozola Iveta. Internationalization processes and effective practices of hrm: employee performance and commitment in Latvia and Lithuania. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 389-398. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Rosha Angelina; Lobanova Liudmila. Identifying conditions to promote organisational coaching in Latvia and Lithuania. 19th International scientific conference "Economics and management 2014", 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 183-185. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Lobanova Liudmila; Ozolina-Ozola Iveta. Comparative evaluation of the practical areas of human resource management in Lithuania and Latvia. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 607-616. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Lobanova Liudmila; Melnikas Borisas. Cohesion in the European Union: new challenges for human resource management. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 9786094571169, p. 398-407. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Stankevičienė Asta; Lobanova Liudmila. The evaluation of the personnel development priorities. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 71-80. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Rakštelytė Jūratė; Lobanova Liudmila. Socialinės atsakomybės principų sklaida statybų sektoriaus įmonėse Lietuvoje. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Lobanova Liudmila; Rakauskas Arūnas. Integruota rinkodaros komunikacija: edukacinių renginių rėmimo virtualių platformų vertinimas. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. T. 78 (2017), p. 83-104. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2015 - Lobanova Liudmila. Žmogiškųjų išteklių vadyba: metodai ir standartai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 3(47)-4(48), p. 17-28. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Lobanova Liudmila. Socialiai orientuota rinkos ekonomika Europos Sąjungoje: iššūkiai žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimui. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2014, Nr. 2(42), p. 53-62. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Rosha Angelina; Lobanova Liudmila. Piloting the research instrument to identify the conditions that promote coaching in organisations. Trends economics and management = Trendy ekonomiky a management. Brno: Fakulta Podnikatelská Vysoké učení technické v Brnĕ. ISSN 1802-8527. Vol. 8, iss. 21 (2014), p. 34-44. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Lobanova Liudmila; Ozolina-Ozola Iveta. Innovative trends in human resource management: a case study of Lithuanian and Latvian organisations. International journal of transitions and innovation systems. Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 3, no. 2 (2014), p. 131-152. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2014 - Lobanova Liudmila. Europos Sąjungos socialinės rinkos ekonomikos iššūkiai žmogiškųjų išteklių vadybos paradigmai. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 71-83. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Lobanova Liudmila. Žmogiškųjų išteklių vadyba reaguojant į sanglaudos procesus Europos Sąjungoje. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 3(39), p. 62-70. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Lobanova Liudmila. Sanglaudos procesai: vadybos tobulinimo iššūkiai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 4(40), p. 38-50. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Lobanova Liudmila; Melnikas Borisas. Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimas Europos integracijos iššūkių kontekste. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, Nr. 3 (2012), p. 230-239. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Lobanova Liudmila. Žmogiškųjų išteklių vadybos vertė žiniomis grindžiamoje visuomenėje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 3 (2009), p. 233-246. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Lobanova Liudmila; Chlivickas Eugenijus. Žmogiškųjų išteklių kompetencijų vertinimas viešajame sektoriuje. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2009, Nr. 1 (21), p. 63-72. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Lobanova Liudmila; Palekaitė Airina; Radzevičiūtė Justė. Competences of human resources management: expectations and reality. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 86 (2009), p. 22-41. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2008 - Lobanova Liudmila. Personalo vertinimas viešajame sektoriuje: tobulinimo galimybės. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 4(20), p. 52-60. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Lobanova Liudmila. Žmogiškųjų išteklių vadybos modeliai kuriantis žinių ekonomikai. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law / Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius: VTVK. ISSN 1822-9530. T. 1 (2008), p. 37-45. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Lobanova Liudmila. Žmogiškųjų išteklių transformacijos. Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2003, nr. 1(22), p. 23-38. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2001 - Lobanova Liudmila. Konkurencingumo modelis: žmogiškųjų išteklių kokybės potencialas. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: VDU. ISSN 1392-1142. 2001, nr. 20, p. 135-155. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]
1999 - Lobanova Liudmila. Piloto klaidos. Aviacija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6276. 1999, Nr. 4, p. 137-139. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1998 - Lobanova Liudmila. Profesinės veiklos kriterijai aviacijoje. Aviacija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6276. 1998, Nr. 3, p. 187-190. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Kuznetsova Natalia; Pisarenko Zhanna; Lobanova Liudmila. Financial conglomerate identification by financial markets regulators: case of developed and emerging market economies. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 444-455. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Lobanova Liudmila. Kонцептуализация развивающихся систем: проблема качественной определенности целого и целостности. Никаноровские чтения: третья научно-практическая конференция Школы КАиП СОУ, 25 ноября 2017 года, Москва : сборник статей. Москва: ДиБиЭй-Концепт, 2017. ISBN 9785906476098, p. 38-47. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Rakauskas Arūnas; Lobanova Liudmila. Edukacinių renginių rėmimas: virtualių platformų ir socialinių tinklų taikymo tarptautinė patirtis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-13. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Lobanova Liudmila. Устойчивое развитие: новые вызовы евроинтеграции. Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы, 11-12 октября, 2012, Санкт-Петербург, Россия: материалы международной конференции: "Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы". Санкт-Петербург: СПб государственный университет, 2012, p. 521-537. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2012 - Lobanova Liudmila. Holistic model of sustainable development: innovative trends in human resource management. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 430-443. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2006 - Stankevičienė Asta; Lobanova Liudmila. Personalo ugdymo prioritetų vertinimas. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency" [elektroninis išteklius]: conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-9]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Lobanova Liudmila; Veževičienė Inga. Karjeros kompetencijos ugdymo žinių visuomenėje prioritetai. Šiuolaikinių europinių aukštojo mokslo plėtros tendencijų iššūkiai= The challenges of modern development tendencies of European higher education to the Lithuanian higher education system: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga:. Klaipėda, 2005. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955585994, p. 127-139. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2003 - Lobanova Liudmila. Žmogiškųjų išteklių transformacijos žinių visuomenėje. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 80-88. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Lobanova Liudmila. Kokybės kriterijai personalo vadyboje. Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 5. Kokybės ir produktyvumo vadyba : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139287, p. 43-46. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Lobanova Liudmila. Vadovų profesinio patikimumo ribos. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 166-172. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Lobanova Liudmila. Pilotų profesinio patikimumo ribos. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 24 d., medžiaga : aviacijos technnologijos. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054796, p. 245-257. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2001 - Lobanova Liudmila. Moters savirealizacija kaip dvasinis kelias: galimybės ir jų ribos. Moteris ir tradicijos'2001 : mokslinė konferencija, Klaipėda 2001 m. balandžio 21 : konferencijos medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2001, p. 24-29. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Lobanova Liudmila. Organizacinė sistema kokybinių struktūrų metodo (KSM) požiūriu. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 179-182. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Lobanova Liudmila. Kokybės problema personalo vadyboje. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 171-174. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Lobanova Liudmila. Atskiro žmogaus gyvenimo vertė ir prasmė. Socialinė tikrovė ir subjektas. Socialinio žinojimo problemos globalioje žinių rinkoje : konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: 2000, p. 28-30. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1999 - Lobanova Liudmila. Veiklos kokybės kriterijai vadyboje ir vadybinėse studijose. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, I tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053854, p. 396-414. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
1998 - Lobanova Liudmila. Kultūros sociodinamika vadyboje: žinios - vertybės - projektai - organizicijos. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 150-156. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1997 - Lobanova Liudmila. Aviacijos specialistų rengimo kokybės įvertinimo veiksniai. Aviacija - 97 : tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta Lietuvos aeroklubo 70-mečiui, įvykusi Vilniaus Gedimino technikos universitete 1997 m. spalio 16-17 : pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986479339, p. 106-108. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1997 - Lobanova Liudmila. Aktualios personalo kokybės valdymo problemos kaip perspektyvi vadybinių ir psichologinių tyrimų kryptis. Verslas ir vadyba '97 = Business and Management '97 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. balandžio 29-30 d.d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053196, p. 155-163. [M.kr.:S 003; S 006] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1996 - Lobanova L.; Ereminas D.. Profesinės psichologinės atrankos kriterijaus vaidmuo aviacijos specialistų rengimo sistemoje. Tarptautinė konferencija "Aviacija-96" = International conference "Aviation-96" : pranešimų rinkinys : 1996 m. lapkričio 21-22 d. / [atsakingasis redaktorius J. Stankūnas] ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aviacijos institutas. Vilnius: Technika, 1996. ISBN 9986053005, p. 50-56. [M.kr.:M 004; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2006 - Stankevičienė Asta; Lobanova Liudmila. The evaluation of the personnel development priorities. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 61-63. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Monografijos

2018 - Melnikas Borisas; Banelienė Rūta; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Žemaitis Eigirdas. Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas : kolektyvinė monografija. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 34.320]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Lobanova Liudmila. Žmogiškųjų išteklių vadyba sanglaudos procesų Europos Sąjungoje kontekste. Vilnius: Leidykla "Technika", 2015. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 14.571]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 32.500]
2014 - Melnikas Borisas; Jakubavičius Artūras; Strazdas Rolandas; Chlivickas Eugenijus; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Jelena. Intelektinis verslas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 31.500]
2008 - Melnikas Borisas; Chlivickas Eugenijus; Jakubavičius Artūras; Lobanova Liudmila; Pipirienė Vida; Burinskienė Aurelija. Tarptautinis verslas: tarptautinės vadybos įvadas : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 29.643]

Mokomosios knygos

2011 - Korsakienė Renata; Lobanova Liudmila; Stankevičienė Asta. Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 16.000]
2006 - Stankevičienė Asta; Lobanova Liudmila. Personalo vadyba organizacijos sistemoje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 13.143]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Bagdžiūnaitė E.; Beniušienė I.; Burokas R.; Chlivickas Eugenijus; Daujotaitė-Prūsaitienė L.; Deveikytė J.; Jančiauskaitė L.; Kvietkus A.; Lobanova Liudmila; Merkevičius Juozas; Palidauskaitė J.; Rekašienė R.; Rusteika A.; Satkutė L.; Tuleikienė L.; Žukaus. Personalo valdymas viešojo administravimo įstaigose : mokymo programos metodinė medžiaga. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2007. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 7.286]