Lionginas Liudvinavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Bureika Gintautas; Bekintis Giedrius; Liudvinavičius Lionginas; Vaičiūnas Gediminas. Applying analytic hierarchy process to assess traffic safety risk of railway infrastructure. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss. 4 (2013), p. 376-383. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Vaičiūnas Gediminas; Bureika Gintautas; Liudvinavičius Lionginas. Expedience of applying solar and wind hybrid power-plants in railway infrastructure objects. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 9-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Lingaitis Leonas Povilas; Vaičiūnas Gediminas; Liudvinavičius Lionginas; Jevdomacha Grigory. Methods of calculation line optimum travel of trains with consideration of longitudinal dynamic efforts. Transport problems = Problemy transportu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 8, iss. 2 (2013), p. 25-34. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Butauskienė Dalia; Liudvinavičius Lionginas; Vaičiūnas Gediminas. Prekinių vagonų greičio valdymo skirstomajame kalnelyje tyrimas. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 12 May 2017, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 79-86. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Bureika Gintautas; Vaičiūnas Gediminas; Liudvinavičius Lionginas. Estimation of ecological parameters of freight transportation by Eurasian railway corridors. III Georgian-Polish international scientific-technical conference "Transport bridge Europe - Asia", Kutaisi, Georgia 24-26.10.2017 : materials. Kutaisi: Akaki Tsereteli State University, 2017. ISBN 9789994052189, p. 22-28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Liudvinavičius Lionginas; Bureika Gintautas; Vaičiūnas Gediminas. The aspects of modernization of diesel-electric freight and shunting locomotives in the Lithuanian railways. Poland-Georgian scientific and technical conference "Transport Bridge Europe - Asia", 22-24 October, Tbilisi. No. 2. Tbilisi: Georgian Technical University, 2016. ISBN 9789941092701, p. 82-87. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Lebedevas Sergejus; Lebedeva Galina; Rapalis Paulius; Dailydka Stasys; Liudvinavičius Lionginas; Vaičiūnas Gediminas. Complex improvement research of the operating indicators of diesel locomotive diesel engines. Transport problems 2015 : proceedings : VII international scientific conference : IV international symposium of young researchers. Katowice: Silesian university of technology Faculty of transport, 2015. ISBN 9788393523269, p. 320-331. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Steišūnas Stasys; Bureika Gintautas; Liudvinavičius Lionginas. Survey of assessment methods of rolling-stock chassis hunting and derailment processes. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 218-224. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Vaičiūnas Gediminas; Liudvinavičius Lionginas; Bureika Gintautas; Subačius Rimantas; Petrenko Viačeslav; Butkevičius Jonas; Černiauskaitė Laura; Gailienė Inesa; Podagėlis Igoris; Sakalauskas Kazys. Geležinkeliai. Bendrasis kursas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 37.690]
2015 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys; Vaičiūnas Gediminas. Traukos energetinės sistemos ir jų valdymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 49.670]
2009 - Lingaitis Leonas Povilas; Liudvinavičius Lionginas; Butkevičius Jonas; Podagėlis Igoris; Sakalauskas Kazys; Vaičiūnas Gediminas; Bureika Gintautas; Povilaitienė Inesa; Petrenko Viačeslav; Subačius Rimantas. Geležinkeliai. Bendrasis kursas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 20.000]