Lionginas Liudvinavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Lingaitis Leonas Povilas; Lebedevas Sergejus; Liudvinavičius Lionginas. Evaluation of the operational reliability and forecasting of the operating life of the power train of the freight diesel locomotive fleet. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 16, iss.1 (2014), p. 73-79. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bureika Gintautas; Bekintis Giedrius; Liudvinavičius Lionginas; Vaičiūnas Gediminas. Applying analytic hierarchy process to assess traffic safety risk of railway infrastructure. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss. 4 (2013), p. 376-383. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas; Bureika Gintautas. Investigation on wheel-sets slip and slide control problems of locomotives with AC traction motors. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2011, no. 4, p. 21-28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas. New locomotive energy management systems. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2010, Nr. 1 (45), p. 35-41. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas; Dailydka Stasys; Jastremskas Virgilijus. The aspect of vector control using the asynchronous traction motor in locomotives. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 4 (2009), p. 318-324. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Liudvinavičius Lionginas. The methods of reactive power compensation in the 25 kV, 50 Hz contact network. Transport problems = Problemy transportu. Katowice: The Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. vol. 13, iss. 1 (2018), p. 59-68. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys; Sładkowski Aleksander. New possibilities of railway traffic control systems. Transport problems = Problemy transportu : international scientific journal. Katowice: The Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. Vol. 11, iss. 2 (2016), p. 133-142. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Liudvinavičius Lionginas; Bureika Gintautas. Theoretical and practical perspectives of diesel locomotive with DC traction motors wheel-sets' slipping and sliding control. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 4 (2011), p. 335-343. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas. Electrodynamic braking in high-speed rail transport. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 22, no. 3 (2007), p. 178-186. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Liudvinavičius Lionginas; Jastremskas Virgilijus. Modernization of diesel-electric locomotive 2M62 and TEP-70 locomotives with respect to electrical subsystem. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 272-280. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Liudvinavičius Lionginas. Compensation of reactive power of AC catenary system. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 185-197. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys. The aspects of catenary maintenance of Direct Current (DC) and Alternating Current (AC). Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 268-275. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Vaičiūnas Gediminas; Bureika Gintautas; Liudvinavičius Lionginas. Expedience of applying solar and wind hybrid power-plants in railway infrastructure objects. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 9-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Bureika Gintautas; Liudvinavičius Lionginas. Оценка аварийности на железнодорожных переездах Литвы. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту = Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Днiпропетровск: Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залiзн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна. ISSN 2307-3489. Vol. 1, iss. 43 (2013), p. 13-21. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Lingaitis Leonas Povilas; Vaičiūnas Gediminas; Liudvinavičius Lionginas; Jevdomacha Grigory. Methods of calculation line optimum travel of trains with consideration of longitudinal dynamic efforts. Transport problems = Problemy transportu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 8, iss. 2 (2013), p. 25-34. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas. Locomotive kinetic energy management. Transport problems = Problemy transportu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 6, iss. 3 (2011), p. 135-142. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Lingaitis Leonas Povilas; Liudvinavičius Lionginas. Electric drives of traction rolling stocks with ac motors. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 21, no. 3 (2006), p. 223-229. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas. New technical solutions of using rolling stock electrodynamical braking. Problemy Transportu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 4, iss.2 (2009), p. 23-35. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2009 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas. Locomotive energy savings possibilities. Problemy Transportu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 4, iss.3, part 1 (2009), p. 35-41. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Liudvinavičius Lionginas. The methods of reactive power compensation in the 25 kV, 50 Hz contact network. Transport problems 2017 : IX international scientific conference. VI international symposium of young researchers : proceedings [CD] / Silesian University of Technology. Katowice: Silesian university of technology Faculty of transport, 2017. ISBN 9788394571740, p. 340-348. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Butauskienė Dalia; Liudvinavičius Lionginas; Vaičiūnas Gediminas. Prekinių vagonų greičio valdymo skirstomajame kalnelyje tyrimas. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 12 May 2017, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 79-86. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Šapronas Linas; Liudvinavičius Lionginas. Kintamosios srovės elektrifikuotų geležinkelių reaktyviosios galios kompensavimo aspektai. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 12 May 2017, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 91-97. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Bureika Gintautas; Vaičiūnas Gediminas; Liudvinavičius Lionginas. Estimation of ecological parameters of freight transportation by Eurasian railway corridors. III Georgian-Polish international scientific-technical conference "Transport bridge Europe - Asia", Kutaisi, Georgia 24-26.10.2017 : materials. Kutaisi: Akaki Tsereteli State University, 2017. ISBN 9789994052189, p. 22-28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Misiūnas Arnas; Liudvinavičius Lionginas. Elektrifikuoto geležinkelio ruožo Naujoji Vilnia–Kena–Gudagojis–Molodečnas traukos pastočių kokybinių parametrų tyrimas. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 12 May 2017, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 107-111. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys. The new automatic control system (ACS) of shunting locomotive traction generator. Transport problems 2016 : VIII international scientific conference. V international symposium of young researchers : proceedings. [CD] / Silesian University of Technology. Katowice: Silesian university of technology Faculty of transport, 2016. ISBN 9788393523283, p. 266-274. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Liudvinavičius Lionginas; Bureika Gintautas; Vaičiūnas Gediminas. The aspects of modernization of diesel-electric freight and shunting locomotives in the Lithuanian railways. Poland-Georgian scientific and technical conference "Transport Bridge Europe - Asia", 22-24 October, Tbilisi. No. 2. Tbilisi: Georgian Technical University, 2016. ISBN 9789941092701, p. 82-87. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Špogis Nerijus; Liudvinavičius Lionginas. Riedmenų traukos elektros mašinų efektyvumo tyrimas. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 6 May 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2016, p. 116-119. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys; Bureika Gintautas; Urbutis Žilvinas. New railway switches transportation possibilities. Transport problems 2016 : VIII international scientific conference. V international symposium of young researchers : proceedings. [CD] / Silesian University of Technology. Katowice: Silesian University of Ttechnology Faculty of Transport, 2016. ISBN 9788393523283, p. 275-284. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys; Sladkowski Aleksander. New railway traffic control system possibilities. Transport problems 2015 : VII international scientific conference. IV international symposium of young researchers : proceedings. [CD] / Silesian University of Technology. Katowice: Silesian university of technology Faculty of transport, 2015. ISBN 9788393523269, p. 341-350. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys. Locomotive kinetic energy control methods. Transport problems 2015 : VII international scientific conference. IV international symposium of young researchers : proceedings. [CD] / Silesian University of Technology. Katowice: Silesian university of technology Faculty of transport, 2015. ISBN 9788393523269, p. 332-340. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Lebedevas Sergejus; Lebedeva Galina; Rapalis Paulius; Dailydka Stasys; Liudvinavičius Lionginas; Vaičiūnas Gediminas. Complex improvement research of the operating indicators of diesel locomotive diesel engines. Transport problems 2015 : proceedings : VII international scientific conference : IV international symposium of young researchers. Katowice: Silesian university of technology Faculty of transport, 2015. ISBN 9788393523269, p. 320-331. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Steišūnas Stasys; Bureika Gintautas; Liudvinavičius Lionginas. Survey of assessment methods of rolling-stock chassis hunting and derailment processes. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 218-224. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Liudvinavičius Lionginas; Gelumbickas Gintaras. News generation electric multiple units energy savings systems. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 91-94. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Bureika Gintautas; Liudvinavičius Lionginas. New approach to quantitative estimation of railway interoperability. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 24-29. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Liudvinavičius Lionginas; Djakov Viktor Alekseevich; Mirgorodskaja Alla Ivanovna. Impact of electromagnetic phenomena on automatics, telemechanics and traffic control systems in DC and AC contact network’s power supply joint stations. TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference [April 22–23, 2009] / Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Transport Engineering Faculty of VGTU. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania. SC Lithuanian Railways. Lithuanian National Freight Forwarders Association LINEKA member of the International Federation of Freight Forwarders Associations, FIATA. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2376. 2009, p. 129-133. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1997 - Lingaitis Leonas Povilas; Dorenskis A.; Liudvinavičius Lionginas. Energetinių resursų taupymas atliekant tranzitinius vežimus Lietuvos geležinkeliais. Tarptautinė konferencija Transportas-97: tranzito reikšmė Lietuvai, mokslinių pranešimų rinkinys = International conference Transportation-97: importance of transit for Lithuania, proceedings , Vilnius, 1997 m. balandžio 2-3 d.. Vilnius: Technika, 1997, p. 115-121. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys. Naujos traukinių eismo valdymo sistemų galimybės. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2015, Nr. 10-11, p. 12-16. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2009 - Liudvinavičius Lionginas; Djakov Viktor Alekseevich; Mirgorodskaja Alla Ivanovna. Impact of electromagnetic phenomena on automatics, telemechanics and traffic control systems in DC and AC contact network’s power supply joint stations. Сборник материалов международной научной конференции ТРАНСБАЛТИКА 2009 =TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, April 22–23, 2009: тезисы. Днепропетровск: ДИИТ, 2009, p. 6-7. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2017 - Cruceanu Cătălin; Crăciun Camil Ion; Cruceanu Ioan Cristian; Doleček Radovan; Černý Ondřej; Němec Zdeněk; Jan Pidanič; Pavel Kolpakhchyan; Zarifian Alexander; Andruschenko Alexander; Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys; Tartakovskyi Eduard; Ustenko . Rail Transport—Systems Approach. Cham: Springer, 2017. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 32.571]
2011 - Kini P. Giridhar; Bansal C. Ramesh; Capobianchi Simona; Luca Andreassi; Introna Vito; Martini Fabrizio; Ubertini Stefano; De Falco Stefano; Ruiz Diego; Ruiz Carlos; Schellong Wolfgang; Iwayemi Abiodun; Wan Wanggen; Zhou Chi; Rakovec Jože; Zakšek Klemen; B. Energy management systems. Rijeka (Croatia): InTech, 2011. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 19.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Liudvinavičius Lionginas. Lokomotyvų elektrodinaminio stabdymo efektyvumo tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 11.000]
2012 - Liudvinavičius Lionginas. Lokomotyvų elektrodinaminio stabdymo efektyvumo tyrimas : daktaro disertacija : technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T). Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 9.643]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2018 - Liudvinavičius Lionginas. Supercapacitors - theoretical and practical solutions. London: IntechOpen, 2018. [M.kr.:T 001; T 003; T 006; T 009] [Aut.lankų sk.: 11.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Vaičiūnas Gediminas; Liudvinavičius Lionginas; Bureika Gintautas; Subačius Rimantas; Petrenko Viačeslav; Butkevičius Jonas; Černiauskaitė Laura; Gailienė Inesa; Podagėlis Igoris; Sakalauskas Kazys. Geležinkeliai. Bendrasis kursas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 37.690]
2015 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys; Vaičiūnas Gediminas. Traukos energetinės sistemos ir jų valdymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 49.670]
2010 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas; Dailydka Stasys. Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų valdymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 17.500]
2009 - Lingaitis Leonas Povilas; Liudvinavičius Lionginas; Butkevičius Jonas; Podagėlis Igoris; Sakalauskas Kazys; Vaičiūnas Gediminas; Bureika Gintautas; Povilaitienė Inesa; Petrenko Viačeslav; Subačius Rimantas. Geležinkeliai. Bendrasis kursas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 20.000]

Mokomosios knygos

2012 - Liudvinavičius Lionginas; Lingaitis Leonas Povilas. Lokomotyvų elektros pavarų pratybų darbai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 3.630]
2012 - Liudvinavičius Lionginas; Dailydka Stasys; Lingaitis Leonas Povilas. Lokomotyvų elektros pavarų parametrų diagnostika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 21.530]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Liudvinavičius Lionginas. Lokomotyvų elektros pavaros. Pagrindai ir laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 3.000]
2012 - Liudvinavičius Lionginas. Kompleksinio projekto „Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas“ rengimo metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] : praktinių darbų metodika. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 3.100]