Aldona Liubertienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Liubertienė Aldona. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T.1. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055393, p. 340-343. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Liubertienė Aldona. Kontrolės principai. Verslas, vadyba ir studijos'2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 153-156. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2010 - Liubertienė Aldona. Statybos technologijos ir vadybos katedrai - 40 metų. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 4-5, p. 20-25. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Liubertienė Aldona; Sakalauskas Romualdas. Yra gyvenime ir praeitis, ir ateitis. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 1, p. 30-31. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Liubertienė Aldona. Universitetas - gimtieji namai : [pokalbis su VGTU pirm. prorekt., prof. E.K. Zavadsku]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 2. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Liubertienė Aldona. Giminingų katedrų susitikimas. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2002, nr. 6, p. 25. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Liubertienė Aldona. Statybos technologijos ir vadybos katedrai - 40. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 5.071]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2013 - Liubertienė Aldona; Ambrasas Gintautas. Statybos technologijų ir valdymo bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 2.850]
2008 - Liubertienė Aldona; Ambrasas Gintautas. Statybos inžinerijos bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai : Statybos valdymo studijų programai. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 4.286]