Michail Litvinenko

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2012 - Meidutė Ieva; Litvinenko Michail; Raudeliūnienė Jurgita. Research on the possibilities of the application of radio frequency identification technologies to supply chain: Lithuanian case. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 997-1006. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Litvinenko Michail; Meidutė Ieva. Policy interventions and transport costs. Transport means - 2005 : proceedings of the 9th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania : [selected papers]. Kaunas: Technologija, 2005. ISSN 1822-296X, p. 152-154. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Meidutė Ieva; Aranskis Artūras; Litvinenko Michail. Consumer satisfaction with the quality of logistics services. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. Vol. 110 (2014), p. 330-340. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Meidutė Ieva; Litvinenko Michail; Aranskis Artūras. Logistics cooperation: integrated logistics services. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 343-351. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Litvinenko Michail; Palšaitis Ramūnas. The evaluation of transit transport probable effects on the development of country's economy. Transport. .. ISSN 1648-4142. Vol. 21, no. 2 (2006), p. 135-140. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Litvinenko Michail; Palšaitis Ramūnas. Methodological aspects of a questionnaire researching transportation links. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 20, no. 2 (2005), p. 78-82. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Litvinenko Michail. The factors, which have influence on freight flows. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 7, no. 2 (2006), p. 240-244. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Litvinenko Michail. Analysis of the influence of the new system of vat taxation and its impact on the work of transportation companies working on the market of European Union. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 1 (2005), p. 47-54. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Litvinenko Michail; Meidutė Ieva. Transporto įmonių papildomų paslaugų analizė. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 298-303. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Meidutė Ieva; Litvinenko Michail; Budzejko Algis. Virtual supply chains and their application in business: example of Poland. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 684-693. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Litvinenko Michail; Meidutė Ieva. The solution of bi-criterion traffic network equilibrium and systems optimisation problem. Физика конденсированного состояния : тезисы докладов XII Республиканской научной конференции аспирантов и студентов 21-23 апреля 2004 года Гродно. Гродно: 2004. ISBN 9854175774, p. 367-374. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Litvinenko Michail. The main factors, which have impact of freight of road transport. Transporto priemonės - 2004 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2004 m. spalio 28-29. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 995509737X, p. 103-113. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Litvinenko Michail. Kelių transporto tranzito per Lietuvos teritoriją ekonomiškumo tyrimas. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 173-177. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Litvinenko Michail. Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumo analizė. Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955095164, p. 149-154. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Litvinenko Michail. Faktoriai, turintys įtakos krovinių srautų judėjimui: verslo organizacija, užsienio prekybos politika, verslo sąlygų pasikeitimas, mokesčiai. Septintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057175, p. 279-284. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Litvinenko Michail; Meidutė Ieva. Teigiamo ir neigiamo tranzitinių vežimų kelių transportu poveikio tyrimas. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 177-180. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Meidutė Ieva; Litvinenko Michail. Šiuolaikinių logistinių operacijų integracija į įmonių veiklos sferą. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 203-207. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Litvinenko Michail. Baltijos jūros pakrantės uostai - tranzitinių krovinių vežimų mazgai. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 158-162. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Litvinenko Michail. Tranzito politikos strateginių tikslų svarba. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės mėn. 22 d., pranešimų medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055229, p. 301-307. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Litvinenko Michail; Meidutė Ieva. Lietuvos tranzito sistemos analizė ir plėtros kryptys. Aukštaitijos regiono mokslas ir pramonė : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2002. Kaunas: Technologija, 2002, p. 435-439. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Litvinenko Michail. Lietuvos muitinės veiklos strategijos apžvalga. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius: Technika, 2001, p. 293-301. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2004 - Litvinenko Michail. Analysis of the influence of the new system of VAT taxation and its impact on the work of transportation companies working on the EU market. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762, p. 24-25. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Litvinenko Michail. Tranzitinio kelių transporto poveikis Lietuvos ūkiui. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 18.143]