Andrius Litvinaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Valentukevičienė Marina; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Chadyšas Viktoras; Litvinaitis Andrius. Evaluating the impacts of integrated pollution on water quality of the trans-boundary Neris (Viliya) River. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 10, iss. 11 (2018), p. 1-19. [M.kr.:N 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2017 - Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Assessing the impact of the turbulence of river flow on variations in the concentrations of nutrients. Environment protection engineering. Wrocław: Wroclaw University of Science and Technology. ISSN 0324-8828. Vol. 43, iss. 3 (2017), p. 81-91. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Šaulys Valentinas; Survilė Oksana; Klimašauskas Mindaugas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Stankevičienė Rasa; Tumavičė Aja. Assessing the hydraulic conductivity of open drainage for surface water in road safety zones. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 174-180. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Survilė Oksana; Šaulys Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Stankevičienė Rasa; Litvinaitis Andrius; Stankevičius Mindaugas. Assessment and research of river restoration processes in regulated streams of Southeastern Lithuania. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 3 (2016), p. 1245-1251. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šaulys Valentinas; Barvidienė Oksana; Stankevičienė Rasa; Česnulevičius Algimantas. Evaluating the impact of neogene sediments on the river runoff formation. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 4 (2015), p. 1689-1696. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Šaulys Valentinas. Patterns of river runoff change considering the size of the basin. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 4 (2011), p. 326-334. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šaučiūnas Laurynas. The influence of neogene lithology on the Šventoji river hydrologic regime. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius; Šaučiūnas Laurynas. Influence of Anykščiai city on Šventoji river water quality. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šaučiūnas Laurynas. Determination of relation between the quaternary sediments and land use dissemination on the basis of Šventoji river basin. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šinkovič Elvyra. Land use influence on water pollution: the research of Šalcia river catchment. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Česnulevičius Algimantas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Influence of relief dismemberment on surface – water infiltration and erosion conditions in Merkys River tributaries catchments. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014, p. 1-7. [M.kr.:N 006; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Anthropogenic activity impact on the small river catchment water quality. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-9. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Litvinaitis Andrius; Šaulys Valentinas. The influence of lithological structure on river runoff in the South-Eastern Lithuanian hydrologic area. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 593-598. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Litvinaitis Andrius; Česnulevičius Algimantas. Evaluation method of groundwater qualitative and quantitative fluctuations in the small river cathments of urbanized territories. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 588-592. [M.kr.:N 006; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Šimanauskienė Rasa; Litvinaitis Andrius. The influence of land-use structures on the Lithuanian water quality. Environmental engineering : the 7th international conference. Selected Papers. Vol. 1 (22-23 May, 2008 Vilnius, Lithuania). Vilnius: 2008. ISBN 9789955282631, p. 723-729. [M.kr.:N 006; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Šimanauskienė Rasa; Litvinaitis Andrius. The influence of land-use structures on the Lithuanian fluvial water quality. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 723-729. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Stankevičienė Rasa; Survilė Oksana; Šaulys Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. The treatment and handling systems of de/anti-icing contaminants which generated and discharged into surface runoff from airports territories. Journal of water security. Kaunas; Riga: Aleksandras Stulginskis University; Riga Technical University. ISSN 2345-0363. 2019, vol. 5, p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Januškevičiūtė Viktorija; Litvinaitis Andrius. Paviršinių vandenų tvarkymo sistemos „Sponge City“ apžvalga ir jos diegimo Vilniaus mieste galimybės. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2019 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 59-65. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Burneikienė Vilma; Litvinaitis Andrius. Tipinių nuogulų ir žemėnaudos įtaka upės baseino paviršinio vandens kokybei. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 13-18. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Stakeliūnaitė Eglė; Litvinaitis Andrius. Stambaus sutelktojo taršos šaltinio įtaka Neries upės vandens kokybės parametrų kaitai. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2015 m. balandžio 9 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 94-99. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Impact of climate fluctuations on the spring runoff regime with regard to rivers in Lithuania. Journal of water and land development. Warsaw: PAN in Warsaw, ITP in Falenty. ISSN 1429-7426. Vol. 25, iss. 1 (2015), p. 23-30. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Litvinaitis Andrius. Upės pakrantės nuogulų aeracijos zonos tyrimo metodika. 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-5456, p. 48-53. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Lietuvos upių baseinų litologijos įtaka hidrologiniam režimui. Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 57, nr. 1 (2011), p. 26-33. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Įvairių dydžių Lietuvos upių nuotėkio kaitos dėsningumai. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2010, Nr. 36(56), p. 74-81. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Litvinaitis Andrius. Žemėnaudos įtaka upių vandens kokybei. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 4 (2009), p. 75-79. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Litvinaitis Andrius; Šaulys Valentinas. Миграция биогенных веществ в водоохранной зоне рек c песчаными отложениями. Мелиорация : научно-практический журнал. Минск: РУП "Институт мелиорации". ISSN 2070-4828. 2012, № 2, p. 80-88. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Marauskaitė Aistė; Litvinaitis Andrius. Vandenvalos įmonės įtaka Neries upės vandens kokybės parametrų kaitai. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 5-10. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Šinkovič Elvyra. Land use influence on water pollution: the research of Šalcia river catchment. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Česnulevičius Algimantas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Influence of relief dismemberment on surface – water infiltration and erosion conditions in Merkys River tributaries catchments. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:N 006; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina; Litvinaitis Andrius. Anthropogenic activity impact on the small river catchment water quality. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-9]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Research of nutrients migration of sandy sediment aeration zone of the river bank buffer area. Research for rural development 2012: annual 18th international scientific conference proceedings, No 2, 18-20 May, 2012, Jelgava, Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture. ISSN 1691-4031. No. 2 (2012), p. 166-173. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Litvinaitis Andrius; Šaulys Valentinas. The influence of lithological structure on river runoff in the South-Eastern Lithuanian hydrologic area. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Litvinaitis Andrius; Šaulys Valentinas. Research methodology of sediment aeration zone of the river bank buffer area. Research for rural development 2011: annual 17th international scientific conference proceedings, No 2, 18-20 May, 2011, Jelgava, Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture. ISSN 1691-4031. No. 2 (2011), p. 141-145. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Litvinaitis Andrius; Česnulevičius Algimantas. Evaluation method of groundwater qualitative and quantitative fluctuations in the small river cathments of urbanized territories. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 588-592. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Litvinaitis Andrius; Šaulys Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. The influence of neogene lithology on the Lithuanian river hydrologic regime. Research for Rural Development 2010. Annual 16th International Scientific Conference Proceedings. Vol. 2. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2010. ISSN 1691-4031, p. 142-148. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Litvinaitis Andrius. Pietryčių Lietuvos upių baseinų litologijos įtaka hidrologiniam režimui. Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-5456, p. 62-67. [M.kr.:N 012] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Litvinaitis Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Research of nutrients migration of aeration zone of Latvia and Lithuania rivers banks in spring. Riga Technical University 53rd International Scientific Conference. The 1th Congress of World Engineers and Ryga Polytechnical Institute. 11-12 October 2012, Riga, Latvija. Riga: RTU, 2012. ISBN 9789934103605, p. 420. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Litvinaitis Andrius; Česnulevičius Algimantas. Methodology and results of water infiltration evaluation in river catchments of differentLithuania's geomorphological regions. Riga technical university 53rd international scientific conference : 11-12 October 2012 Rīga, Latvija. Rīga: RTU, 2012. ISBN 9789934103605, p. 419. [M.kr.:N 006; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Litvinaitis Andrius. Pakrančių nuogulų įtakos upių vandens kokybei įvertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 13.000]