Robert Leščinskij

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Jaleniauskienė Evelina; Leščinskij Robert; Jucevičienė Palmira. Development of collaboration in the English for specific purposes courses: opportunities and challenges. Journal of teaching English for specific and academic purposes. Niš: University of Niš. ISSN 2334-9182. vol. 7, iss. 3 (2019), p. 311-327. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Leščinskij Robert. Use of methodology for content and language integrated learning at Petras Vileišis progymnasium. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 2 (2014), p. 148-154. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Leščinskij Robert. Linguistic features of English and Russian dictionaries (A comparative study). Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 35-44. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]