Valentina Leonova

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2007 - Leonova Valentina. Sąskrydis prie Guostaus ežero. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 4, p. 25. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]