Kęstutis Leonavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Leonavičius Kęstutis. Joining of different type "Wing-body" surfaces of aircraft structure. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 6 serija. Mašinzinātne un transports. Dzelzceļa transports = Scientific proceedigs of Riga Technical university. Serija 6. Transport and engineering. Railway transport. Rīga: RTU. ISSN 1407-8015. 2004, p. 229-236. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Leonavičius Kęstutis. Mokykliniai sklandytuvai - apžvalga ir prognozės. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. VII, no. 4 (2003), p. 50-68. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2002 - Leonavičius Kęstutis. Kompleksinė žvalgybos ir ryšių tinklo sistema naudojant bepiločių orlaivių tinklą. Aviacija: mokslo darbai. .. ISSN 1392-6276. 2002, Nr. 6, p. 165-169. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Stankūnas Jonas; Leonavičius Kęstutis. High aviation technologies and studies in Lithuania. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 6 serija. Mašinzinātne un transports. Dzelzceļa transports = Scientific proceedigs of Riga Technical university. Serija 6. Transport and engineering. Railway transport. Rīga: RTU. ISSN 1407-8015. 2002, p. 123-135. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2001 - Leonavičius Kęstutis. Pagrindiniai erdvinio modeliavimo aviacijoje metodai ir jų palyginimas. Mechaninė technologija : mokslo darbai. Kaunas: Technologija. ISSN 0204-2053. T. 29 (2001), p. 66-72. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Žiliukas Antanas; Leonavičius Kęstutis; Merkys Bronius. Lietuvos aviacijos pramonės plėtros perspektyvos. Aviacija: mokslo žurnalo "Transportas" priedas : Nr. 5: skirtas 400-sioms raketų mokslo pradininko Kazimiero Semenavičiaus gimimo metinėms ir 350-sioms jo knygos "Artis magnae artilleriae parts prima" išleidimo metinėms. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. 2000, nr. 5, p. 18-26. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Leonavičius Kęstutis. Sudėtingų paviršių projektavimas aviacijoje. Metodų apžvalga. Aviacija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6276. 1999, Nr. 4, p. 50-54. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Leonavičius Kęstutis. Aviacijos instituto vaidmuo atkuriant Lietuvos avaicijos pramonę. Aviacija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6276. 1998, Nr. 3, p. 196-198. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Stankūnas Jonas; Japertas Saulius; Lasauskas Eduardas; Leonavičius Kęstutis; Sniečkus Vladas. UAV design in Lithuania. Unmanned air vehicle systems (UAVs): conference papers : 17th international conference, 8-10 April, 2002, Bristol, UK. 2002. ISBN 086292529, p. 1-7. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Leonavičius Kęstutis. Aviacinių konstrukcijų formos parametrizavimas - padėties analizė ir plėtros tendencijos. Aviacija-2003 : mokslinė konferencija : programa ir referatai. Vilnius: 2003, p. [7]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Deikus Algimantas; Leonavičius Kęstutis. "Liemuo-sparnas" tipo paviršių projektavimo metodai naudojant CATIA programą. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 17 d., medžiaga : aviacijos technologijos. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056896, p. 111-121. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2002 - Baseckas Algirdas; Leonavičius Kęstutis. Ultralengvojo orlaivio sparno skaitinis modeliavimas ir svorio analizė. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. balandžio 24 d., medžiaga : aviacijos technnologijos. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055857, p. 104-113. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Leonavičius Kęstutis; Baseckas Algirdas. Mokykliniai sklandytuvai ir jų vieta ultralengvųjų sklandytuvų klasėje. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 24 d., medžiaga : aviacijos technnologijos. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054796, p. 82-90. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2005 - Apanavičienė Margarita; Stankūnas Jonas; Žiliukas Antanas; Malinauskas Romualdas; Jakučionis Algimantas; Lasauskas Eduardas; Ereminas Darius; Zujus Juozas; Leonavičius Kęstutis. Aštuntosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. balandžio 20 d., medžiaga : aviacijos technologijos. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.400]
2004 - Stankūnas Jonas; Žiliukas Antanas; Malinauskas Romualdas; Jakučionis Algimantas; Lasauskas Eduardas; Zujus Juozas; Leonavičius Kęstutis. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 22 d., medžiaga : aviacijos technologijos ; [redakcinė kolegija: Jonas Stankūnas (vyriausiasis redaktorius), Antanas Žiliuka. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 6.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Leonavičius Kęstutis; Bručas Domantas. CAD-CAM aviacijoje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 2.000]