Teresė Leonavičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Baltrėnaitė-Gedienė Edita; Leonavičienė Teresė; Baltrėnas Pranas. Comparison of CU(II), MN(II) and ZN(II) adsorption on biochar using diagnostic and simulation models. Chemosphere. Oxford, Kidlington.. ISSN 0045-6535. vol. 245 (2020), p. 1-13. [M.kr.:N 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Leonavičienė Teresė; Čiegis Raimondas; Baltrėnaitė-Gedienė Edita; Chemerys Valeriia. Numerical analysis of liquid-solid adsorption model. Mathematical modelling and analysis. Vilnius: VGTU press. ISSN 1392-6292. vol. 24, iss. 4 (2019), p. 598-616. [M.kr.:N 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2017 - Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas; Kriauzienė Rima; Leonavičienė Teresė; Žilinskas Julius. On the accuracy of some absorbing boundary conditions for the Schrödinger equation. Mathematical modelling and analysis : the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Taylor&Francis, VGTU. ISSN 1392-6292. Vol. 22, iss. 3 (2017), p. 408-423. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Baltrėnas Pranas; Leonavičienė Teresė. Modelling trajectories of solid particle motion in the cyclone. Engineering computations. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd. ISSN 0264-4401. Vol. 34, iss. 6 (2017), p. 1829-1848. [M.kr.:N 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2016 - Leonavičienė Teresė; Bugajev Andrej; Jankevičiūtė Gerda; Čiegis Raimondas. On stability analysis of finite difference schemes for generalized Kuramoto-Tsuzuki equation with nonlocal boundary conditions. Mathematical modelling and analysis : the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 21, no. 5 (2016), p. 630-643. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Čiegis Raimondas; Jankevičiūtė Gerda; Leonavičienė Teresė; Mirinavičius Aleksas. On stability analysis of finite difference schemes for some parabolic problems with nonlocal boundary conditions. Numerical Functional Analysis and Optimization. Philadelphia, USA: Taylor & Francis INC. ISSN 0163-0563. Vol. 35, iss. 10 (2014), p. 1308-1327. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2013 - Jankevičiūtė Gerda; Leonavičienė Teresė; Čiegis Raimondas; Bugajev Andrej. Reduced order models based on pod method for Schrödinger equations. Mathematical modelling and analysis : the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 18, no. 5 (2013), p. 694-707. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Leonavičienė Teresė; Suboč Olga. Būsimų inžinierių matematinių dalykų suvokimo ypatumai. Pedagogika. Vilnius: LEU leidykla. ISSN 1392-0340. T. 113, Nr. 1 (2014), p. 159-169. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Jankevičiūtė Gerda; Leonavičienė Teresė; Čiegis Raimondas. Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas kai kuriems parabolinio tipo uždaviniams. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012), p. 7-12. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Nasvytienė Dalia; Lazdauskas Tomas; Leonavičienė Teresė. Child’s resilience in face of maltreatment: a meta-analysis of empirical studies. Psichologija. .. ISSN 1392-0359. [T.] 46 (2012), p. 7-26. [M.kr.:N 001; S 006] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2009 - Leonavičienė Teresė. Studijų proceso analizė taikant išlikimo analizės metodus. Pedagogika. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392-0340. 2009, Nr. 93, p. 98-110. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Leonavičius Gražvydas; Leonavičienė Teresė. Informatikos bakalauro studijų programos (VPU) analizė. Pedagogika. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392-0340. 2007, Nr. 86, p. 52-60. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė; Skakauskas Vladas; Suboč Olga. Mathematical modeling of grain drying. Mathematical modelling and analysis. .. ISSN 1392-6292. Vol. 8, no. 2 (2003), p. 103-112. [M.kr.:N 001; N 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Čiegis Raimondas; Jankevičiūtė Gerda; Leonavičienė Teresė. Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas Šredingerio lygčiai. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 54 (2013), p. 1-5. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2008 - Leonavičienė Teresė. Анализ обучения бакалавров математики методами теории выживания. Matematikos dėstymas: retrospektyva ir perspektyvos = Teaching mathematics: retrospective and perspectives : IX tarptautinė konferencija : tezės : 2008 gegužės 16-17 d., Vilnius, Lietuva / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU, 2008, p. 41. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Leonavičienė Teresė; Baltrėnas Pranas. Effects of the parameters on the air flow in a four-channel cyclone. 7th international workshop "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, Hotel “Europa Royale”, December 3–5, 2015 : [abstracts book]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9789986680581, p. 36. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Leonavičienė Teresė; Baltrėnas Pranas. Removal of particles from gas in a multichannel cyclone. Mathematical modelling and analysis : 19th international conference, May 26-29, 2014, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576928, p. 41. [M.kr.:N 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Jankevičiūtė Gerda; Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė. Reduced order modelling based on POD method for parabolic heat conduction equation. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2012) : 17th international conference, June 6-9, 2012, Tallinn, Estonia : abstracts (special issue) / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Tallinn University of Technology, Estonian Operational Research Society. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2012. ISSN 1392-6292, p. 56. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Leonavičienė Teresė; Jucikaitė Kristina. Survival analysis methods in insurance: analysis and modelling. 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2010) May 26--29 2010, Druskininkai, Lithuania : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Informatics; Vilnius University. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285933, p. 62. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Leonavičienė Teresė; Leonavičius Gražvydas. Mathematics courses: student approach. Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 11th international conference, May 6 - 7, 2010: abstracts / Daugavpils, Latvia. Daugavpils University: 2010. ISBN 9789984144832, p. 37. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Suboč Olga; Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė; Skakauskas V. Mathematical modeling of grain drying. 8th International Conference Mathematical Modelling and Analysis ''MMA2003'', May 28-31, 2003. Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: 2003. ISBN 9986680255, p. 71. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Leonavičienė Teresė; Čiegis Raimondas; Kleiza Jonas. On fluid-solid adsorption model. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2018] : 23rd international conference, May 29-June 1, 2018, Sigulda, Latvia : abstracts. Riga: University of Latvia, 2018. ISBN 9789934195174, p. 47. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė. The parallel optimization algorithm for problems involving simultaneous solution of different differential equations. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760228, p. 9. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Kriauzienė Rima; Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė; Žilinskas Julius; Jankevičiūtė Gerda. Optimization of efficient absorbing boundary conditions for schrödinger equation. Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016 : [abstract]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611, p. 30-31. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Leonavičienė Teresė; Bugajev Andrej; Jankevičiūtė Gerda; Čiegis Raimondas. On stability analysis for Kuramoto-Tsuzuki equation with nonlocal boundary conditions. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2016): 21st international conference, June 1-4, 2016 in Tartu, Estonia : abstracts / Institute of Mathematics and Statistics of the University of Tartu, European Consortium for Mathematics in Industry, Vilnius Gediminas Technical University, Estonian Mathematical Society. Tartu: Institute of Mathematics and Statistics of the University of Tartu, 2016. ISBN 9789949918096, p. 46. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Leonavičienė Teresė; Baltrėnas Pranas. Modelling of air flow in the multi-channel cyclone. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2015) : 20th international conference, May 26-29, 2015, Sigulda, Latvia : abstracts . Riga: University of Latvia, 2015. ISBN 9789984459998, p. 53. [M.kr.:N 001; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Jankevičiūtė Gerda; Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė. Reduced order modelling based on pod method for schrodinger equation. Abstracts of 18th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis (MMA'2013) & 4th International Conference on Approximation Methods and Orthogonal Expansions (AMOE'2013), May 27-30, 2013, Tartu, Estonia. Tartu: University of Tartu, 2013, p. 48. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Leonavičienė Teresė; Suboč Olga. Особенности восприятия математических дисциплин будущими инженерами. Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 10th international conference on mathematics education : May 14-16, 2009 : abstracts. Tallinn: Tallinn university, 2009. ISBN 9789985586372, P. 59-60. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2013 - Leonavičienė Teresė; Čiegis Raimondas; Kirjackis Jevgenijus. Diferencialinės lygtys ir jų taikymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 15.830]

Mokomosios knygos

2008 - Leonavičienė Teresė; Laukaitytė Inga. Aiškinamasis aukštosios matematikos uždavinynas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 10.429]