Jekaterina Lavrinec

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2010 - Lavrinec Jekaterina. Miesto studijos: trys žvilgsnio perspektyvos. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 21, Nr. 1 (2010), p. 54-63. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Lavrinec Jekaterina. "Nežinau, kaip paveikti savo odą iš vidaus" (kūniškasis autonaratyvo aspektas). Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. priedas (2008), p. 33-43. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Lavrinec Jekaterina. Baimių gamyba: tranzitinės vietos. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. priedas (2006), p. 100-109. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Lavrinec Jekaterina. Community art initiatives as a form of participatory research: the case of street mosaic workshop. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. vol. 7, no. 1 (2014), p. 55-68. [M.kr.:H 003; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Lavrinec Jekaterina. Urban scenography: emotional and bodily experience. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. vol. 6, no. 1 (2013), p. 21-31. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Lavrinec Jekaterina. Urbanistinė choreografija: kūnas, emocijos ir ritualai. Santalka. Filosofija. Komunikacija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, nr. 1 (2011), p. 62-73. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Lavrinec Jekaterina. Revitalization of public space: from “non-places” to creative playgrounds. Santalka : Filosofija, Komunikacija = Coactivity : Philosophy, Communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. vol. 19, no. 2 (2011), p. 70-75. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Lavrinec Jekaterina. From a ‘blind walker’ to an ‘urban curator’: initiating ‘emotionally moving situations’ in public spaces. Limes : borderland studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 4, no 1 (2011), p. 54-63. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Lavrinec Jekaterina. Fotografija: tarp teorijos ir praktikos. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 18, Nr. 3 (2007), p. 73-82. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Lavrinec Jekaterina. Fotografija: tarp teorijos ir praktikos. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 18, Nr. 3 (2007), p. 73-82. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Lavrinec Jekaterina. „Fotografinės tapatybės“ problematikos kristalizavimas R. Barthes’o "Šviesiosios kameros" pagrindu. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. .. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 3, p. 42-49. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Lavrinec Jekaterina. Kuriant autonaratyvą: pastabos apie už(si)miršimą. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 1, p. 13-19. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Lavrinec Jekaterina. Fotografinės tapatybės" problematikos kristalizavimas R. Barthes'o Šviesiosios kameros pagrindu. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 3, p. 42-49. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Lavrinec Jekaterina. Small stories of the urban villages: the wooden Šnipiškės neighbourhood, Vilnius. World architecture. Beijing: World Architecture Magazine Publications. ISSN 1002-4832. vol. 6, no. 336 (2018), p. 45-50. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Lavrinec Jekaterina. Places for sharing: tools for place-making and social research. Communities of practice towards social change / editor Lore Gablier. Amsterdam; Warsaw: European Cultural Foundation; Krytyka Polityczna, 2018. ISBN 9788365853448, p. 69-75. [M.kr.:H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Lavrinec Jekaterina; Zaporozhets Oksana. Emotional cityscapes: dramaturgy of anxiety in transitive places. Rytų ir Vidurio Europos miestų kaita: architektūriniai, kultūriniai ir socialiniai aspektai = Urban change in Eastern and Central Europe: social, cultural and architectural transformations : mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955333845, p. 86-91. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Запорожец Оксана; Lavrinec Jekaterina. Драматургия городского страха : риторические тактики и "бесхозные вещи". P.S. Ландшафты: оптики городских исследований = P.S. Landscapes: Optics for Urban Studies : сборник научных трудов. Вильнюс: Европейский Гуманитарный Университет, 2008. ISBN 9789955773221, p. 83-103. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2006 - Запорожец Оксана; Lavrinec Jekaterina. Прятки, городки и другие исследовательские игры. Communitas/Сообщество: научный альманах. Вып. 3. Москва: Наталис, 2006. ISBN 5806202097, p. 5-19. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2006 - Запорожец Оксана; Lavrinec Jekaterina. Потеряться, чтобы увидеть: опыты фотографического восприятия города. Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: сборник научных статей / Центр социальной политики гендерных исследований. Саратов: Научная книга, 2006. ISBN 5975802474, p. 61-77. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2006 - Lavrinec Jekaterina. Istorijos apie save: autoriai-personažai ir viešieji dienoraščiai (skaitant Kierkegaardą ir Kafką). Egzistencijos paradoksai / Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Vilnius: Versus aureus, 2006. ISBN 9955699256, p. 167-174. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2014 - Lavrinec Jekaterina. Miesto studijos: tyrimo taktikos ir pilietinis aktyvumas. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 1 (2014), p. 1-3. [M.kr.:H 003; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Lavrinec Jekaterina. Miesto ritualai: alternatyvūs scenarijai viešosiose erdvėse. Grožio fenomenas kultūroje / The phenomenon of beauty in culture [Straipsniai parengti pranešimų, skaitytų tarptautinėse konferencijose Grožio fenomenas ir jo horizontai (LLTI 2009-06-17–19) ir Ritualų transformacijos: nuo archaikos iki postmoderno (LLTI ir KFMI, 2009-04-17–18 ), pagrindu]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. ISBN 9786094250903, p. 662-674. [M.kr.:H 003; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Lavrinec Jekaterina. Archyvas kaip žaidimas: Urbingo medinėse Šnipiškėse. Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma? : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, Vilniaus paveikslų galerija, 2016 m. lapkričio 22–23 d.. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2017. ISBN 9786094770043, p. 77-84. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Lukšytė Inga; Rekevičius Lukas; Lavrinec Jekaterina. Žvilgsnis į miestą – žvilgsnis į save : ar miestų tapatybė turi teisę keistis drauge su gyventojų tapatybe?. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 4, p. 4-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Lavrinec Jekaterina. Viešųjų erdvių potencialas. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 4, p. 46-48. [M.kr.:H 003; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Steikūnaitė Giedrė; Lavrinec Jekaterina. Miesto antropologija. Moteris. Vilnius: UAB "Ekspress leidyba". ISSN 0235-8999. 2013, Nr.11 (741), p. 110-114. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Lavrinec Jekaterina. Community art initiatives as a tool for the neighbourhoods regeneration. Creative urban development: culture, business, community : proceedings of the international conference, november 20-21, 2014, Kaunas, Lithuania. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. ISBN 9786094594311, p. 17. [M.kr.:S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Lavrinec Jekaterina; Narkūnas Julius. WEB_0: bringing online interaction tools to the streets. Youth in Latvia, Europe, Globe: Opportunities and Risks. Riga: Latvijas Universitate, 2012. ISBN 9789984624969, p. 44. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Lavrinec Jekaterina. Everyday interventions in urban spaces: exploring “light sociality”. ‘Post’-Urbanity: Reflecting on Cultural and Social Change in Urban Spaces, Klaipeda, Lithuania, October 4-5, 2012. Klaipėda: KU leidykla, 2012. ISBN 9789955186823, p. 22. [M.kr.:H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Lavrinec Jekaterina; Zaporozhets Oksana. Shaping spaces of shared experience: creative practices and temporal communities. Urban public space: facing the challenges of mobility and aestheticization. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 2013. ISBN 9783631603413, p. 135-147. [M.kr.:S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]