Markas Lavrinavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

1996 - Chriukin Aleksej; Lavrinavičius Markas. Studentų parengimo lėktuvo JAK-40 treniruokliu programa. Vilnius: Technika, 1996. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 4.286]