Audrius Laurynėnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Dagys Marius; Laurynėnas Audrius; Ratautas Dalius; Kulys Juozas; Vidžiūnaitė Regina; Talaikis Martynas; Niaura Gediminas; Marcinkevičienė Liucija; Meškys Rolandas; Shleev Sergey. Oxygen electroreduction catalysed by laccase wired to gold nanoparticles via trinuclear copper cluster. Energy & environmental science. Cambridge: Royal Society of Chemistry. ISSN 1754-5692. Vol. 10, Iss. 2 (2017), p. 498-502. [M.kr.:N004; T005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Ratautas Dalius; Laurynėnas Audrius; Dagys Marius; Marcinkevičienė Liucija; Meškys Rolandas; Kulys Juozas. High current, low redox potential mediatorless bioanode based on gold nanoparticles and glucose dehydrogenase from Ewingella americana. Electrochimica acta. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0013-4686. Vol. 199 (2016), p. 254-260. [M.kr.:N004; T005] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Dagys Marius; Laurynėnas Audrius; Ratautas Dalius; Kulys Juozas; Vidžiūnaitė Regina; Talaikis Martynas; Niaura Gediminas; Marcinkevičienė Liucija; Meškys Rolandas; Shleev Sergey. Oxygen electroreduction catalysed by laccase wired to gold nanoparticles via the trinuclear copper cluster. Open Readings 2017 : 60th International conference for students of physics and natural sciences, March 14-17, 2017, Vilnius, Lithuania : programme and abstracts. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISSN 2029-4425, p. 330. [M.kr.:N004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2017 - Dagys Marius; Laurynėnas Audrius; Ratautas Dalius; Kulys Juozas; Vidžiūnaitė Regina; Talaikis Martynas; Niaura Gediminas; Marcinkevičienė Liucija; Meškys Rolandas; Shleev Sergey. Deguonies elektroredukcija, katalizuojama lakazės sąveikaujančios su aukso nanodalelėmis per T2/T3 aktyvųjį centrą. Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : 7-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2017 m. vasario 9 d. : pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2017, p. 10. [M.kr.:N004] [Aut.lankų sk.: 0.071]