Eduardas Lasauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Lasauskas Eduardas. Influence of sailplane wing-bending flexibility on ‘1- Cosine’ gust loads. The Aeronautical Journal. London: Royal Aeronautical Society. ISSN 0001-9240. Vol. 120, iss. 1234 (2016), p. 1943-1955. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Naujokaitis Laurynas; Lasauskas Eduardas. The influence of free and disturbed laminar-turbulent transition for the Wortmann FX 66-S-196 V1 and Eppler E 385 airfoils at low Reynolds numbers. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr. 2 (2013), p. 143-149. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius; Lasauskas Eduardas. Experimental research of wireless sensor network application in aviation. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111), p. 41-44. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Pakalnis Egidijus; Lasauskas Eduardas; Stankūnas Jonas. Conditions of result approach while using airfoil's measurement data for calculation of wing's lifting force : E.Pakalnis, E. Lasauskas, J.Stankūnas. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 489-494. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Lasauskas Eduardas. Airfoils for sailplanes. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 177-181. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Ereminas Darius; Jakučionis Algimantas; Lasauskas Eduardas; Malinauskas Romualdas; Stankūnas Jonas. Compatibility problems between aviation university study programmes and the European aviation standards and innovations. 8th Baltic Region Seminar on Engineering Education. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 2-4 September 2004 : seminar proceedings. Clayton: Monash University, 2004. ISBN 0732622581, p. 29-31. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Gildutis Paulius; Lasauskas Eduardas. Sklandytuvo Lak 17a šoninio stabilumo charakteristikų tyrimas skaitiniu metodu. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 106-110. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Naujokaitis Laurynas; Lasauskas Eduardas. Laminarinio-turbulentinio virsmo vietos tyrimas FX 66-S-196 V1 sparno profilio paviršiuje. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 120-124. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Suzdalev Ivan; Stankūnas Jonas; Lasauskas Eduardas. Kylančių oro srautų lokalizavimas ir maksimalios kilimo zonos nustatymo, panaudojant dirbtinių neuronų tinklus, modeliavimo aspektai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 129-132. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Lasauskas Eduardas; Naujokaitis Laurynas. Analysis of three wing sections. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 13, no. 1 (2009). [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Lasauskas Eduardas; Lutz Thorsten; Dietz Markus. Influence of trailing edge tab on moment characteristics of NACA 23012 airfoil. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 11, no. 4 (2007), p. 3-8. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Lasauskas Eduardas. Influence of transition location on airfoil drag. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 9, no. 3 (2005), p. 19-22. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Pakalnis Egidijus; Lasauskas Eduardas; Stankūnas Jonas. Convergence of lift force calculation of a tapered wing using non-linear section data. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2005, Nr. 1(51), p. 61-65. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Pakalnis Egidijus; Lasauskas Eduardas; Stankūnas Jonas. Analysis of calculation results of lift and drag forces for several wings using nonlinear section data. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 9, no. 1 (2005), p. 26-31. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Kašėtaitė Sigita; Lasauskas Eduardas. Sparno profilio kontūro parametrizavimo analizė. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 1 (2013), p. 7-10. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Pudževelytė Rūta; Lasauskas Eduardas. Skraidyklės sparno polinkio momento koeficiento analizė. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 54-56. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Portapas Vilius; Lasauskas Eduardas. Sklandytuvo skrydžio spirale tyrimas sūkurių tinklelio metodu. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 18-21. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Lasauskas Eduardas. The design of low speed wing section for safety and performance. Transport and telecommunication : proceedings of the international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvi. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 5, no. 1 (2004), p. 174-179. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Pakalnis Egidijus; Lasauskas Eduardas; Stankūnas Jonas. Method to evaluate nonlinear effect in calculation of a finite span wing = : Nelineāro efektu ievērošanas metode, veicot galīgo garuma spārna aprēķinu. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 6 serija. Mašinzinātne un transports. Dzelzceļa transports = Scientific proceedigs of Riga Technical university. Serija 6. Transport and engineering. Railway transport. Rīga: RTU. ISSN 1407-8015. 2003, p. 223-228. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Lasauskas Eduardas; Pakalnis Egidijus; Stankūnas Jonas. Netiesinių lygčių sistema sparno keliamajai jėgai skaičiuoti. Aviacija: mokslo darbai. .. ISSN 1392-6276. 2002, Nr. 6, p. 50-54. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Lasauskas Eduardas. Pradinio mokymo sklandytuvų sparno profilių jautrumas trikdžiams. Aviacija: mokslo žurnalo "Transportas" priedas : Nr. 5: skirtas 400-sioms raketų mokslo pradininko Kazimiero Semenavičiaus gimimo metinėms ir 350-sioms jo knygos "Artis magnae artilleriae parts prima" išleidimo metinėms. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. 2000, nr. 5, p. 61-64. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Lasauskas Eduardas. Sklandytuvo sparno profilių eksperimentinis tyrimas. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 1999, nr. 3 (18), p. 25-29. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Lasauskas Eduardas. Sklandytuvo sparno profilių aerodinaminio tyrimo skaitinių metodų apžvalga. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 1999, nr. 1 (16), p. 44-48. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Merkys Bronius; Lasauskas Eduardas. Lėktuvo LAK-X sparno sujungimo viršutinės dalies oro srauto aptekėjimo gerinimas. Aviacija: mokslo darbai : Nr. 3: skirtas aviacijos konstruktoriaus , lakūno, brigados generolo, Lietuvos karo aviacijos viršininko Antano Gustaičio 100-sioms gimimo metinėms. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6276. 1998, Nr. 3, p. 70-75. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1997 - Lasauskas Eduardas. Prienų aviacijos gamyklos skaraidanti aerodinaminė laboratorija SL-2P. Plieno sparnai : Lietuvos aviacijos muziejaus metraštis. 1997. ISBN 9986557089, p. 70-73. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Portapas Vilius; Lasauskas Eduardas. Sklandytuvo skrydžio spirale tyrimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Aviacijos technologijos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 13 d. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Stankūnas Jonas; Maceika Kazimieras Vytautas; Lasauskas Eduardas; Jakučionis Algimantas; Malinauskas Romualdas. Aviation studies development in Vilnius Gediminas Technical University. Матерiали мiжнародноï науковоï конференцiï "Iмплементацiя захiдних освiтнiх стандартiв в пострадянських краïнах (Киïв, 21-22 квiтня 2008 р.) / Мiнiстерство освiти i науки Украïни, Академiя педагогiчних наук Украïни, Нацiональний авiацiйний унiверситет МОН Украïни, Iнститут вищоï освiти АПН Украïни, Унiверситет Упсали (Швецiя), Вiддiл преси, освiти та культури Посольства США в Украïнi, Американськi Ради з мiжнародноï освiти: ACTR/ACCELS, Офiс Програми Фулбрайта в Украïнi, Киïвський ресурсний центр для випускникiв (ARC). Киïв: Академiя педагогiчних наук Украïни, 2008. ISBN 9668063712, p. 13. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Stankūnas Jonas; Japertas Saulius; Lasauskas Eduardas; Leonavičius Kęstutis; Sniečkus Vladas. UAV design in Lithuania. Unmanned air vehicle systems (UAVs): conference papers : 17th international conference, 8-10 April, 2002, Bristol, UK. 2002. ISBN 086292529, p. 1-7. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Lasauskas Eduardas. Laminarinio-turbulencinio virsmo vietos skaičiavimo palyginimas su eksperimentu. Aviacija-2003 : mokslinė konferencija : programa ir referatai. Vilnius: 2003, p. [5]. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Strodomskis Aivaras; Pakalnis Egidijus; Lasauskas Eduardas. Sklandytuvo išilginis pastovumas ir pavaldumo statinių charakteristikos. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 24 d., medžiaga : aviacijos technnologijos. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054796, p. 73-81. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2005 - Lasauskas Eduardas. Juozui Zujui - 75. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 2, p. 38-41. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Lasauskas Eduardas; Lutz Th; Dietz M. Influence of trailing edge tab on moment characteristic of the airfoil NACA 23012. Aviation-2007 & Aviation technologies : abstracts of the international conferences, held on April 18, 2007, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281153, p. 26. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Lasauskas Eduardas. The design of low speed wing section for safety and performance. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2003. ISBN 9984668592, p. 81. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2009 - Naujokaitis Laurynas; Lasauskas Eduardas. Verification of wing section modelling at low and medium reynolds number. The 5th International Conference "Mechatronic Systems and Materials". MSM-2009 : abstracts, 22-25 October, 2009 Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284932, p. 55. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Pakalnis Egidijus; Lasauskas Eduardas; Stankūnas Jonas. Conditions of the result approach while using airfoil's measurement data for calculation of wing's lifting force. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 149-150. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Lasauskas Eduardas. Sportinio sklandytuvo sparno profilių analizė ir projektavimas : daktaro disertacija. Vilnius: 2000. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 6.214]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2008 - Lasauskas Eduardas; Stankūnas Jonas; Žiliukas Antanas; Pileckas Eugenijus; Malinauskas Romualdas; Jakučionis Algimantas; Maceika Kazimieras Vytautas; Zujus Juozas. 11-tosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", 2008 metų teminės konferencijos (2008 m. balandžio 17 d.) straipsnių rinkinys : aviacijos technologijos. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 6.571]
2005 - Apanavičienė Margarita; Stankūnas Jonas; Žiliukas Antanas; Malinauskas Romualdas; Jakučionis Algimantas; Lasauskas Eduardas; Ereminas Darius; Zujus Juozas; Leonavičius Kęstutis. Aštuntosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. balandžio 20 d., medžiaga : aviacijos technologijos. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.400]
2004 - Stankūnas Jonas; Žiliukas Antanas; Malinauskas Romualdas; Jakučionis Algimantas; Lasauskas Eduardas; Zujus Juozas; Leonavičius Kęstutis. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 22 d., medžiaga : aviacijos technologijos ; [redakcinė kolegija: Jonas Stankūnas (vyriausiasis redaktorius), Antanas Žiliuka. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 6.071]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2011 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Nekrošius Liutauras; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Laukaitis Antanas; Adomavičienė Žibutė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2010 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 24.286]
2010 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2009 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 30.571]
2009 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Rybokas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Stankevičienė Jelena; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2008 metų mokslinės veiklos apžvalga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 30.571]
2008 - Kirvaitis Raimundas; Vaiškūnaitė Rasa; Navickienė Eglė; Urbanavičius Vytautas; Kerienė Jadvyga Regina; Gedzevičius Irmantas; Juknevičius Linas; Bazaras Darius; Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Lasauskas Eduardas; Pruskus Valdas; Versekėnienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2007 metų mokslinės veiklos apžvalga : Mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas", 2008, Nr. 2(38) ; sudarė: Raimundas Kirvaitis, Rasa Vaiškūnaitė, Eglė Navickienė, Vytautas Urbanav. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 29.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2008 - Lasauskas Eduardas. Skrydžio principai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 7.390]
2002 - Lasauskas Eduardas. Sparno profilių aerodinamika : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 5.071]