Raimond Laptik

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Laptik Raimond. Ant system with distributed values of pheromone evaporation. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 8 (2012), p. 69-72. [M.kr.:N 001; T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Laptik Raimond. Ant system initial parameters distribution. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 4(110), p. 85-88. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Laptik Raimond; Navakauskas Dalius. MAX-MIN ant system in image preprocessing. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, No. 1(89), p. 21-24. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Laptik Raimond; Arminas Vytautas; Navakauskas Dalius. Ant system implementation using Microblaze: some preliminary results on efficiency study. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, No. 6(94), p. 27-30. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Laptik Raimond; Navakauskas Dalius. Application of ant colony optimization for image segmentation. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2007, No. 8(80), p. 13-18. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Laptik Raimond; Sledevič Tomyslav. Fast binary features for speaker recognition in embedded systems. 2017 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639993, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Sledevič Tomyslav; Laptik Raimond. An evaluation of hardware-software design for sound source localization based on SoC. 2017 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639993, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Laptik Raimond. Color spaces and histogram distances influence on people re-identification in video stream. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 Apri, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2005 - Laptik Raimond; Navakauskas Dalius. Dirbtinių neuronų tinklų taikymas automobilių registracijos numeriams atpažinti. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, Nr. 8 (64). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Laptik Raimond; Navakauskas Dalius. Application of artificial neural networks in number plate recognition system. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej : 5th International conference "Transport systems telematics. TST'05" : Katowice-Ustron, 3-5 November 2005. Katowice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 0209-3324. z. 59 (2005), p. 249-257. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Laptik Raimond; Navakauskas Dalius. Ant colony optimization application for image segmentation. XXX międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów: IC-SPETO 2007 = 30th international conference on fundamentals of electronics and circuit theory IC-SPETO 2007: Gliwice-Ustroń 23-26.05.2007 / Institute of Industrial Electrical Engineering and Informatics Silesian University of Technology, Institute of theory of Electrical Engineering, Measurement and Information Systems at the Warsaw University of Technology, The Polish Society of Theoretical and Applied Electrotechnics PTETiS - Section Gliwice-Opole. Gliwice: Politechnika Śląska, 2007. ISBN 9788385940296, p. 151-152. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Laptik Raimond. Daugiasluoksnių perceptronų taikymo skaičiams atpažinti tyrimas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 18 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 99869364, p. 18-23. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Monografijos

2014 - Navakauskas Dalius; Serackis Artūras; Matuzevičius Dalius; Laptik Raimond. Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 31.970]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Laptik Raimond. Skruzdžių kolonijų technologijos vaizdams apdoroti. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 8.357]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Laptik Raimond. Digital devices [elektroninis išteklius] : a laboratory manual. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 4.350]