Alina Kvietkauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Analysis of global financial markets and its future perspectives. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The application of utility function for investment decision-making. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 840-848. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė Alina; Vyšniauskas Povilas. Hunting for sustainable investment return in global financial markets. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 858-866. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Kvietkauskienė Alina. Complex system technologies as an adequate synergy tool of knowledge and innovation functions projecting sustainability of the development. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 113-121. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Kvietkauskienė Alina; Plakys Modestas. Impact indicators for stock makets return. Poslovna izvrsnost = Business Excellence. Zagreb: Economic faculty, Croatian Institute for Quality, Zagreb. ISSN 1846-3355. Vol. 11, no. 2 (2017), p. 59-83. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2017 - Kvietkauskienė Alina. Įmonių finansinio stabilumo vertinimas – vienas iš sėkmingo investavimo komponentų. Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. t. 47, Nr. 3 (2017), p. 150-165. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Kvietkauskienė Alina. The technology of adaptive complex systems as an adequate synergy tool of knowledge, innovation and technology features designing universal sustainable development of country. International journal of transitions and innovation systems. Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 3, no. 2 (2014), p. 104-114. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Kvietkauskienė Alina. Real time investments with adequate portfolio theory. Entrepreneurial business and economics review (EBER). New developments in international business and economics in CEEs. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 2, no. 4 (2014), p. 85-100. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė Alina. Investment decisions in global financial markets: the experience of Lithuania. Entrepreneurial business and economics review (EBER). Modern challenges for business and economy in CEE countries. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 4 (2013), p. 21-35. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Kvietkauskienė Alina. Integrated knowledge, innovation and technology cluster as a self-regulating complex system. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 11, nr. 2 (2013), p. 294-314. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Kvietkauskienė Alina; Vyšniauskas Povilas. Tvarios grąžos užtikrinimas - vienas iš ekonomikos konkurencingumo skatinimo veiksnių. Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos : mokslinių straipsnių rinkinys (XII) = Economics and policy of education: investing and education proficiency : Economic and social policy studies : collection of scientific articles (XII) / Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedra. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISSN 2335-7061, p. 80-97. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2016 - Kvietkauskienė Alina; Danilevičienė Irena. Lietuvos ekonomikos konkurencingumo skatinimas puoselėjant tvarias investicijas į žmogiškojo kapitalo ugdymą. Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos : mokslinių straipsnių rinkinys (XII) = Economics and policy of education: investing and education proficiency : Economic and social policy studies : collection of scientific articles (XII) / Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedra. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISSN 2335-7061, p. 98-112. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Kvietkauskienė Alina; Maknickienė Nijolė. The use of investment portfolio orthogonality to secure investment against bank interventions. Journal of System and Management Sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 5, no. 3 (2015), p. 1-17. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Danilevičienė Irena; Kvietkauskienė Alina. The interactions of wage changes and sustainable investment – example of Lithuania. Asian Journal of Business and Management (AJBM). Jakarta: Asian Online Journals. ISSN 2321-2802. Vol. 3, iss. 5 (2015), p. 392-401. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė Alina; Račinskaja Irena. Measurement and management of development sustainability. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 2, no. 2 (2015), p. 1-20. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Malčiauskaitė Dovilė; Kvietkauskienė Alina. FinTech plėtros galimybės ir iššūkiai. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Klačok Julija; Kvietkauskienė Alina. Fundamental and technical analysis using in order to form investment portfolio. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2018 m. vasario 8 d. Vilnius. Vilnius: Technika, 2018. ISSN 2029-7149, p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Jokubauskaitė Sonata; Kvietkauskienė Alina. Tvarios grąžos puoselėjimas akcijų rinkose. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Performance evaluation of stock markets. Contemporary issues in business, management and education’2017 : 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Pašukonytė Gerda; Kvietkauskienė Alina. Investicinių portfelių formavimo teorijos Lietuvos mokslininkų kontekste ir jų taikymas praktikoje. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-11. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Miltakytė Indrė; Kvietkauskienė Alina. Investicinio portfelio sudarymo ypatumai globalioje valiutų rinkoje. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė Alina; Vyšniauskas Povilas. Tvari investicijų grąža finansų rinkose – svarus asmeninių ir šalies finansų sistemos efektyvumo veiksnys. Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys : nacionalinės mokslinės - praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. : recenzuotų straipsnių rinkinys / Straipsnių rinkinį leidybai parengė doc.dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094596131, p. 119-130. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Kvietkauskienė Alina; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. The impact of globalization on the selection of financial makets. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 105-109. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Kvietkauskienė Alina. Projection of sustainable investment return in global financial markets. Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекcт : cборник научных статей. В 2 частях, Ч. 1. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2014. ISBN 9789855158135, p. 64-73. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Kvietkauskienė Alina. Sustainable investing – the new changes of science, business and society. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 41-46. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė Alina. Investment in financial markets: avoidance of risk or looking for success?. 2nd international scientific conference "Problems of moder economy: global, national and regional context", May 23-24, 2013, Grodno, Belarus. Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno, 2013, p. [1-6]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė Alina. Successful investment – market behavior and investing intelligence compatibility result. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 170-182. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Kvietkauskienė Alina. Įžvalgi investavimo globaliose akcijų rinkose strategija siekiant grąžos tvarumo. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 2018. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 12.286]