Rokas Kvedaras

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas. Digital signal processing algorithm for measurement of settling time of high-resolution high-speed DACs. Measurement science review. Bratislava: Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences. ISSN 1335-8871. vol. 19, no. 3 (2019), p. 86-92. [M.kr.:T 001; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas. Settling time testing of fast DACs. Acta Physica Polonica A. Warszawa: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 119, no. 4 (2011), p. 521-527. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Masiulionis Ričardas; Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas. Analysis of balancing methods of measurement of small resistance changes. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 8 (114), p. 3-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Ustinavičius Tomas; Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Jankauskas Zigmantas. Initial digital filtering of testing signals of high-speed DAC. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, No. 7(95), p. 63-66. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas. Strain measurements and monitoring of constructions. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, No. 1(81), p. 65-68. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas. Investigation of digital signal processing for measurement of dynamic parameters of high-speed DAC‘s. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, No. 3(83), p. 11-14. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas. Investigation of complex algorithm of Digital Signal Processing of High-Speed DACs Signals for Settling Time Testing. Measurement 2017 : proceedings of the 11th international conference, Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017. Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2017. ISBN 9788097262907, p. 71-74. [M.kr.:T 001; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Ustinavičius Tomas. Method of dynamic parameters measurement of high-speed D/A converters. 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010 : conference proceedings. Vilnius: GEOZONDAS Ltd. ISBN 9781424452880. Vol. 1 (2010), p. 48-51. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Masiulionis Ričardas. Methods of strain measurements in construction monitoring systems. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 343-349. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Kvedaras Rokas; Martavičius Romanas. Balanced wheatstone bridges in strain measurements. Measurement 2005. The 5th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia, May 15-19, 2005 : proceedings. Bratislava: Institute of Measuremt Science, 2005. ISBN 8096740288, p. 388-391. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Kvedarienė Audronė; Masiulionis Ričardas. Investigation of digital signal processing of high-speed DACs signals for settling time testing. Universal journal of electrical and electronic engineering. Alhambra: Horizon Research Publishing, USA. ISSN 2332-3280. Vol. 4, No. 2 (2016), p. 67-72. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Ustinavičius Tomas. Method of dynamic parameters measurement of high-speed DAC‘s. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials II: selected, peer reviewed papers from the 3rd international conference (MSM 2007), Kaunas, Lithuania, 27-29 September 2007. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications LTD. ISSN 1012-0394. Vol. 144 (2009), p. 157-162. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Zaveckas Valentinas. Automatinis stroboskopinis keitiklis. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2005, Nr. 6(62), p. 37-40. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Kvedaras Rokas; Martavičius Romanas. Requirements for construction state identification systems. Известия Белорусской инженерной академии. Минск.. 2004, No. 1(17)/1, p. 104-107. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Jankauskas Zigmantas. Propagation delay times measurements of high-speed digital ICs. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 7(56), p. 33-36. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas. Prietaisas sparčių analoginių integrinių grandynų dinaminiams parametrams tirti. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 7(49), p. 35-39. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Martavičius Romanas. Elektroninė sistema unikalių konstrukcijų būsenos pokyčiams įvertinti. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 6(48), p. 28-32. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas. Daugiakanalių stoboskopinių pikinio detektavimo keitiklių tyrimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2000, nr. 6(29), p. 60-64. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Masiulionis Ričardas. Balancing devices with voltage and current excitation for the strain measurement. Measurement 2013 : proceedings of the 9th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013. Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2013. ISBN 9788096967254, p. 235-238. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Masiulionis Ričardas; Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas. Balanced devices of strain measurements with current excitation. Measurement 2013 : proceedings of the 9th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013. Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2013. ISBN 9788096967254, p. 279-282. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas. Measurement of settling time of high-speed D/A converters. Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES 2012) : proceedings of the 19th international conference. 24-26 May, 2012, Warsaw, Poland. New York: IEEE, 2012. ISBN 9781457720925, p. 507-510. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Kvedaras Rokas. Reikalavimai konstrukcijų būsenų identifikavimo sistemoms. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 14 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986056950, p. 70-76. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas. Strain measurements and monitoring of constructions. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007), 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania: abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 153-154. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Ustinavičius Tomas. Method of dynamic parameters measurement of high-speed DAC's. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007), 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania: abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 143-144. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Kvedaras Rokas. Automatizuotų skaitmerninių sistemų mažiems pokyčiams įvertinti tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 11.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas. Sparčiųjų integrinių grandynų ir informacijos keitiklių dinaminių parametrų testavimas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 6.120]