Vladislavas Kutut

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Abdi Kambiz; Mardani Abbas; Senin Aslan Amat; Tupėnaitė Laura; Naimavičienė Jurga; Kanapeckienė Loreta; Kutut Vladislavas. The effect of knowledge management, organizational culture and organizational learning on innovation in automotive industry. Journal of Business Economics and Management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. Vol. 19, iss. 1 (2018), p. 1-19. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - Reizgevičius Marius; Ustinovičius Leonas; Cibulskienė Diana; Kutut Vladislavas; Nazarko Lukasz. Promoting sustainability through investment in Building Information Modeling (BIM) technologies: a design company perspective. Sustainability. Basel: MDPI AG. Vol. 10, iss. 3 (2018), p. 2-22. [M.kr.:S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2017 - Turskis Zenonas; Morkūnaitė Žydrūnė; Kutut Vladislavas. A hybrid multiple criteria evaluation method of ranking of cultural heritage structures for renovation projects. International journal of strategic property management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-715X. Vol. 21, no. 3 (2017), p. 318-329. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Lazauskas Marius; Kutut Vladislavas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Multicriteria assessment of unfinished construction projects. Gradevinar. Zagreb: Croatian Sociation Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. vol. 67, iss. 4 (2015), p. 319-328. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Šiožinytė Eglė; Antuchevičienė Jurgita; Kutut Vladislavas. Upgrading the old vernacular building to contemporary norms: multiple criteria approach. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 291-298. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kutut Vladislavas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Lazauskas Marius. Assessment of priority alternatives for preservation of historic buildings using model based on ARAS and AHP methods. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 2 (2014), p. 287-294. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kutut Vladislavas. A model based on ARAS-G and AHP methods for multiple criteria prioritizing of heritage value. International journal of information technology & decision making. Singapure: World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 12, no. 1 (2013), p. 45-73. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 2.071]
2010 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Bagdonavičius Arvydas; Kelpšienė Loreta; Bardauskienė Dalia; Kutut Vladislavas. Conceptual modelling of construction and real estate crisis with emphasis on comparative qualitative aspects description : editorial material. Transformations in business & economics. Vilnius University: Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 9, no. 1 (2010), p. 42-61. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Antuchevičienė Jurgita; Kutut Vladislavas. Ranking of heritage building conversion alternatives by applying BIM and MCDM: a case of Sapieha Palace in Vilnius. Symmetry. Basel: MDPI AG. vol. 11, iss. 8 (2019), p. 1-26. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2019 - Hashemkhani Zolfani Sarfaraz; Mosharafiandehkordi Sepideh; Kutut Vladislavas. A pre-planning for hotel locating according to the sustainability perspective based on BWM-WASPAS approach. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 23, iss. 6 (2019), p. 405-419. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kutut Vladislavas. Specific characteristics of real estate development In cultural heritage areas. Procedia engineering. 2nd International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering and Management and 2nd International Workshop on flexibility in sustainable construction, ORSDCE 2017, 24-26 April 2017, Poznan-Puszczykowo, Poland. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 208 (2017), p. 69-75. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Morkūnaitė Žydrūnė; Podvezko Valentinas; Kutut Vladislavas. Selection criteria for evaluating contractors of cultural heritage objects. Procedia engineering. 2nd International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering and Management and 2nd International Workshop on flexibility in sustainable construction, ORSDCE 2017, 24-26 April 2017, Poznan-Puszczykowo, Poland. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 208 (2017), p. 90-97. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Kutut Vladislavas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Lazauskas Marius. Assessment of priority options for preservation of historic city centre buildings using MCDM (ARAS). Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 657-661. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Ustinovičius Leonas; Kochin Dmitry; Kutut Vladislavas; Ševčenko Galina. Verbal analysis of renovation investment strategy of old town. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 397- 410. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Kutut Vladislavas; Ustinovičius Leonas; Kochin Dmitry; Turskis Zenonas. Verbal analysis as an effective tool of investment strategy management. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 293-299. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Radziszewska-Zielina Elżbieta; Szewczyk Bartłomiej; Sroka Bartłomiej; Śladowski Grzegorz; Mesároš Peter; Kutut Vladislavas. Problems of assessing the duration and cost of restoration projects on the example of Poland, Slovakia and Lithuania. Scientific review – engineering and environmental science = Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Warszawa: Warsaw University of Life Sciences - SGGW Press. ISSN 1732-9353. Vol. 27, no. 1 (2018), p. 3-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Šostak Olga Regina; Kutut Vladislavas. Neteisėtos statybų plėtros tyrimas Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 3 (2009), p. 223-232. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Kutut Ilona; Ginevičius Romualdas; Kutut Vladislavas. Veiklos diversifikacija įmonės gyvavimo ciklo kontekste. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 3 (2008), p. 169-179. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Ustinovičius Leonas; Andruškevičius Algirdas; Kutut Vladislavas; Balcevič Robert; Barvidas Arūnas. Inžinerinių ir statybos projektavimo sprendimų verbalinė analizė. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 3 (2005), p. 220-231. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Ustinovičius Leonas; Andruškevičius Algirdas; Kutut Vladislavas; Balcevič Robert; Barvidas Arūnas. Inžinerinių ir statybos projektavimo darbų sandorių verbalinė analizė. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 1 (2005), p. 36-49. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2005 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Turskis Zenonas; Ambrasas Gintautas; Kutut Vladislavas. Daugiabučių gyvenamųjų namų išorės sienų sprendinių efektyvumo vertinimas daugiakriterinės analizės metodais. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 1 (2005), p. 59-68. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Vainiūnas Povilas; Kutut Vladislavas; Turskis Zenonas. Nekilnojamo turto sektoriaus internetinių sistemų efektyvumo didinimas taikant daugiakriterines paramos sistemas. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 9, Suppl. 2 (2003), p. 83-90. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Vainiūnas Povilas; Kutut Vladislavas; Turskis Zenonas. Lietuvos statybos šakos ir nekilnojamojo turto sektoriaus inovacijų plėtros modelio sudarymas. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 9, Suppl. 1 (2003), p. 17-24. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Kutut Vladislavas; Antuchevičienė Jurgita. Initial data preparation for 3D modelling of heritage building. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 649-656. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Antuchevičienė Jurgita; Kutut Vladislavas. Implementing BIM for industrial and heritage building conversion. 17th international colloquium "Sustainable decisions in built environment", 15 May 2019, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Kutut Vladislavas; Ustinovičius Leonas; Kochin Dmitry; Turskis Zenonas. Verbal analysis as an effective tool of investment strategy management. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Šostak Olga Regina; Kutut Vladislavas. Savavališkų statybų Kuršių Nerijos nacionaliniame parke teisinė analizė. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m. teminės konferencijos " Statyba" : 2009 m. kovo 25-27 d., Vilnius : straipsnių rinkinys [CD]. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955285212, p. 213-217. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Kutut Vladislavas. Statybos sutarčių verbalinė analizė taikant Unicombos programą. Verslas XXI amžiuje : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2007 m. vasario 8 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281887, p. 182-188. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Pavlovskis Miroslavas; Migilinskas Darius; Antuchevičienė Jurgita; Kutut Vladislavas. Implementing BIM for industrial and heritage building conversion. The 17th colloquium Sustainable decisions in built environment and Meeting of EURO working group “OR in sustainable development and civil engineering”, 15 May, 2019 Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: VGTU publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690, p. 38. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Kutut Vladislavas; Ustinovičius Leonas; Kochin Dmitry; Turskis Zenonas. Verbal analysis as an effective tool of investment strategy management. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 146-147. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2018 - Radziszewska-Zielina Elzbieta; Vitkova Eva; Hanak Tomaš; Ščevik Vojtech; Mesaroš Peter; Mandičak Tomaš; Baškova Renata; Strukova Zuzana; Wawrzuta Paulina; Korytarova Jana; Hromadka Vit; Dufek Zdenek; Kozlovska Maria; Švajlenka Jozef; Kutut Vladislavas; Sl. Planning and organisation in modern construction - selected aspects : monograph. Cracow: Cracow University of Technology, 2018. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 22.286]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2014 - Kutut Vladislavas. Paveldo statinių tvarkybos technologijos. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 32.000]
2012 - Bardauskienė Dalia; Dargis Robertas; Jackutė Ieva; Kaklauskas Artūras; Kanapeckienė Loreta; Krutinis Mindaugas; Kutut Vladislavas; Laurinavičius Algimantas; Naimavičienė Jurga; Raslanas Saulius; Staniūnas Eugenijus; Statulevičius Mindaugas; Šliogerienė Jū. Darnus nekilnojamojo turto vystymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 51.880]

Mokomosios knygos

2012 - Kutut Vladislavas; Ambrasas Gintautas; Kalibatas Darius. Pastatų rekonstrukcijos ir restauravimo technologijos [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.120]
2012 - Ignatavičius Česlovas; Kalibatas Darius; Kutut Vladislavas; Ustinovičius Leonas. Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.220]
2011 - Kutut Vladislavas. Paveldosaugos pastatų tvarkybos technologija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 19.000]
2006 - Kutut Vladislavas. Techninis normavimas ir kainodara : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 9.929]