Algirdas Krupovnickas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Krupovnickas Algirdas. IT standartizacijos politika. Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos [elektroninis išteklius]: IX mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2011 m. gegužės 3 d., Alytus [CD] / Alytaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Alytus: Alytaus kolegija, 2011. ISBN 9786098020168, p. 35-38. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Krupovnickas Algirdas. Standards and competition. XVII international scientific and practical conference „The value system of modern society“, 19-23 January, 2012, London (UK), Odessa (Ukraine). London: International Academy of Science and Higher Education (IASHE), 2012, p. [1]. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]