Audrius Krukonis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius; Šlegerytė Vaiva; Maskeliūnas Rytis; Damaševičius Robertas. Predicting the frequency characteristics of hybrid meander systems using a feed-forward backpropagation network. Electronics. Basel: MDPI AG. vol. 8, iss. 1 (2018), p. 1-13. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Metlevskis Edvardas; Martavičius Romanas; Katkevičius Andrius; Plonis Darius; Krukonis Audrius. Parametric synthesis of meander slow-wave system with additional shields. Acta Physica Polonica A. Warszawa: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 130, no. 6 (2016), p. 1435-1438. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Gurskas Antanas; Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Investigation of phase delay dispersion of the meander lines using hybrid technique. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 21, no. 2 (2015), p. 34-38. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Acceleration techniques for analysis of microstrip structures. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 5 (2014), p. 108-111. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. The influence of non-uniformity of the multi- conductor line parameters on frequency responses of the meander delay line. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 6 (2013), p. 81-86. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Investigation of microstrip lines dispersion by the FDTD method. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 9 (115), p. 51-54. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Parallel algorithm for the Quasi-TEM analysis of microstrip multiconductor line. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No.5(101). [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Sledevič Tomyslav; Plonis Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius. Investigation of open cylindrical multilayer waveguides filled with biological tissue. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25, 2017 : proceedings. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538641385, p. 1-5. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Serackis Artūras; Plonis Darius; Krukonis Audrius; Katkevičius Andrius. The prediction of cut-off frequencies of models of gyroelectric waveguides using artificial neural networks. AIEEE’2016 : 2016 IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 4th IEEE workshop, November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania / edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. Washington: IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. 1-5. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gurskas Antanas; Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Sectional meander microstrip delay line: interconnection modelling. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 April, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-5. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Krukonis Audrius; Urbanavičius Vytautas. Multiconductor microstrip line modelling using FDTD method. EMD'2012 : proceedings of the 22nd International Conference "Electromagnetic disturbances", September 20-21, 2012, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 1822-3249, p. 60-63. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Plonis Darius; Krukonis Audrius; Katkevičius Andrius; Matuzevičius Dalius. Giroelektrinių bangolaidžių modelių elektrodinaminių parametrų prognozavimas taikant dirbtinių neuronų tinklus. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 154-160. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas; Gurskas Antanas; Krukonis Audrius. The influence of the air gap on the characteristics of the double-shielded microstrip delay devices. Przegląd elektrotechniczny = Electrical review. Warsaw: Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 90, iss. 6 (2014), p. 275-279. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas. Daugialaidės linijos parametrų netolygumų įtaka meandrinių vėlinimo linijų dažninėms charakteristikoms. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 211-217. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas. Susietųjų mikrojuostelinių linijų dažninės charakteristikos. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 173-180. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Pomarnacki Raimondas; Krukonis Audrius. Lygiagrečioji daugialaidžių mikrojuostelinių linijų sintezė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 104-109. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Krukonis Audrius. Baigtinių skirtumų metodo skaičiavimo būdų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 103-107. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Serackis Artūras; Miniotas Darius; Katkevičius Andrius; Krukonis Audrius; Plonis Darius. The study of extraneous conditions that affect tilt-based pointer movements. Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20-22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579592, p. 92-96. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Krukonis Audrius. Mikrojuostelinių lėtinimo sistemų tyrimas dažniniais ir laiko srities metodais. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 10.500]