Artūras Kriukovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Mažonavičiūtė Ingrida; Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. Integration of ohman and rule-based coarticulation models for visualization of pure Lithuanian diphtongs. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 1 (2013), p. 69-72. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. Pixel-wise tamper detection under generic blur/sharpen attacks. Informatica. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 23, no. 4 (2012). [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. Blur resistant image authentication method with pixel-wise tamper localization. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2009, no. 3(91), p. 35-38. [M.kr.:T001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. Digital signature approach for image authentication. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2008, no. 6(86), p. 65-68. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. A new scheme for image authentication framework. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 37, no 4 (2008), p. 294-300. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras; Pincevičius Albertas. Decision support system for the infantry attacks. Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference, September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Part 3 / Kaunas University of Technology, Klaipėda University, JSC Lithuanian Railways (AB "Lietuvos geležinkeliai"), IFTOMM National Committee of Lithuania, ... [et al.]. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. ISSN 1822-296X, p. 777-781. [M.kr.:T003; T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. Reversible watermarking scheme for image authentication in frequency domain. Proceedings ELMAR-2006: 48th International Symposium ELMAR-2006 focused on Multimedia Signal Processing and Communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia / University of Zagreb. Faculty of Electrical Engineering and Computing. Departament of Wireless Communications. Zadar: ELMAR, 2006. ISBN 9537044033, p. 53-56. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. A secure watermarking scheme for image authentication in the frequency domain. Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. vol. 34 (2005), p. 252-256. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Kriukovas Artūras. Watermarking scheme for secure image authentication in wavelet domain. Kompiuterinė grafika ir projektavimas (2006 m. balandžio 11 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280212, p. 102-106. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. Vandens ženklų taikymas vaizdų autentiškumo užtikrinimui. Informacinės technologijos 2005 : aktualijos ir perspektyvos : IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga : Alytus 2005 m. gegužės 25 d. Alytus: Alytaus kolegija, 2005. ISBN 9955977906, p. 148-151. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras. Digital signature approach for image authentication. 12th International Conference "Mathematical modelling and analysis", May 30 - June 2, 2007 Trakai, Lithuania: book of abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281399, p. 13. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Kriukovas Artūras. Digital Signature Technologies for Image Information Assurance. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 10.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2014 - Baušys Romualdas; Kriukovas Artūras; Rakauskas Tadas. Internetinių puslapių programavimas. DOM technologija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 5.500]
2010 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Kriukovas Artūras. Inžinerinės grafikos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 13.340]