Rima Kriauzienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Čiegis Raimondas; Starikovičius Vadimas; Margenov Svetozar; Kriauzienė Rima. Scalability analysis of different parallel solvers for 3D fractional power diffusion problems. Concurrency and computation: practice and experience. Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd.. ISSN 1532-0626. vol. 31, iss. 19 (2019), p. 1-12. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Čiegis Raimondas; Starikovičius Vadimas; Margenov Svetozar; Kriauzienė Rima. Parallel solvers for fractional power diffusion problems. Concurrency and computation: practice and experience. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.. ISSN 1532-0626. Vol. 29, iss. 24 (2017), p. 1-12. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas; Kriauzienė Rima; Leonavičienė Teresė; Žilinskas Julius. On the accuracy of some absorbing boundary conditions for the Schrödinger equation. Mathematical modelling and analysis : the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Taylor&Francis, VGTU. ISSN 1392-6292. Vol. 22, iss. 3 (2017), p. 408-423. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kriauzienė Rima. Asymptotical analysis of some coupled nonlinear wave equations. Mathematical modelling and analysis : the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 16, no. 1 (2011), p. 97-108. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Čiegis Raimondas; Starikovičius Vadimas; Margenov Svetozar; Kriauzienė Rima. A comparison of accuracy and efficiency of parallel solvers for fractional power diffusion problems. Parallel Processing and Applied Mathematics : 12th international conference, PPAM 2017, Lublin, Poland, September 10–13, 2017 : revised selected papers, Part I / editors Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra, Ewa Deelman, Konrad Karczewski. Basel: Springer International Publishing, 2018. ISBN 9783319780238, p. 79-89. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Kriauzienė Rima; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Studentų matematikos žinių vertinimo subjektyvumo problema: teoriniai ir praktiniai aspektai. Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2011, [Nr.] 1(1), p. 121-138. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2010 - Kriauzienė Rima; Krylovas Aleksandras. Apibendrintosios Hirota-Satsuma tipo sistemos asimptotinė analizė. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. T. 51 (2010), p. 51-56. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Krylovas Aleksandras; Kriauzienė Rima. Pusiau tiesinės hiperbolinės suvidurkintų lygčių sistemos su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012). [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Kriauzienė Rima; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Neparametrinių statistinių metodų taikymas vertinant studentų žinias. Socialinės technologijos'10: iššūkiai, galimybės, sprendimai = Social technologies'10: challenges, opportunities, solutions [Elektroninis išteklius] : konferencijos medžiaga : 2010 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius-Net. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192084, P. 63-68. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Kriauzienė Rima; Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas. The analysis and application of a three-level parallelisation scheme. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2019] : 24th international conference, May 28-31, 2019, Tallinn, Estonia : abstracts. Tallinn: Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology, 2019. ISBN 9789949834396, p. 43-44. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2019 - Starikovičius Vadimas; Čiegis Raimondas; Margenov Svetozar; Kriauzienė Rima. Comparison of different parallel solvers for problems with fractional powers of elliptic operators. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2019] : 24th international conference, May 28-31, 2019, Tallinn, Estonia : abstracts. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2019. ISBN 9789949834396, p. 75. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Kriauzienė Rima; Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas. Three level parallelisation scheme for optimisation problems involving simultaneous calculations of multiple differential equations. DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 – December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius: Vilnius University Press, 2018. ISBN 9786090700433, p. 48. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Kriauzienė Rima; Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas. Numerical analysis and optimization of parallel algorithms for problems with big computational costs. 3rd NESUS Winter School and PhD Symposium 2018, 22nd-25th January 2018, Zagreb, Croatia. Zagreb: Ruđer Bošković Institute. vol. 1, no. 1 (2018), p. 10. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Kriauzienė Rima; Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas. A three-level parallelisation algorithm for optimisation problems. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2018] : 23rd international conference, May 29-June 1, 2018, Sigulda, Latvia : abstracts. Riga: University of Latvia, 2018. ISBN 9789934195174, p. 41. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Kriauzienė Rima; Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas. The new parallel multilevel tool for implementation of applied optimization algorithms. 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius: Vilniaus University, 2017. ISBN 9789986680642, p. 28-29. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Starikovičius Vadimas; Čiegis Raimondas; Margenov Svetozar; Kriauzienė Rima. Parallel algorithms for the numerical solution of problems with fractional powers of elliptic operators. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760228, p. 64-65. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Čiegis Raimondas; Starikovičius Vadimas; Margenov Svetozar; Kriauzienė Rima. A comparison of accuracy and efficiency of parallel solvers for fractional power diffusion problems. PPAM 2017: 12th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, September 10-13, 2017, Lublin, Poland : book of abstracts.. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2017, p. 99. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Kriauzienė Rima; Bugajev Andrej; Čiegis Raimondas; Leonavičienė Teresė; Žilinskas Julius; Jankevičiūtė Gerda. Optimization of efficient absorbing boundary conditions for schrödinger equation. Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016 : [abstract]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611, p. 30-31. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Bugajev Andrej; Kriauzienė Rima; Čiegis Raimondas. On the accuracy of some absorbing boundary conditions for the Schrodinger equation. Mathematical Modelling and Analysis (MMA2016) : 21st international conference, June 1-4, 2016 in Tartu, Estonia : abstracts / Institute of Mathematics and Statistics of the University of Tartu, European Consortium for Mathematics in Industry, Vilnius Gediminas Technical University, Estonian Mathematical Society. Tartu: University of Tartu, 2016. ISBN 9789949918096, p. 11. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Margenov Svetozar; Rauber Thomas; Atanassov Emanouil; Almeida Francisco; Blanco Vicente; Čiegis Raimondas; Cabrera Alberto; Frasheri Neki; Harizanov Stanislav; Kriauzienė Rima; Rünger Gudula; San Segundo Pablo; Starikovičius Vadimas; Szabo Sandor; Zavaln. Applications for ultrascale systems. Ultrascale computing systems. Institution of Engineering and Technology, 2019, p. 189-244. [M.kr.:N 001; N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 4.000]