Arūnas Kremensas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kremensas Arūnas; Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Vėjelis Sigitas; Członka Sylwia; Strąkowska Anna. The impact of hot-water-treated fibre hemp shivs on the water resistance and thermal insulating performance of corn starch bonded biocomposite boards. Industrial crops and products. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0926-6690. vol. 137 (2019), p. 290-299. [M.kr.:T 002; T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Kairytė Agnė; Kizinievič Olga; Kizinievič Viktor; Kremensas Arūnas. Synthesis of biomass-derived bottom waste ash based rigid biopolyurethane composite foams: rheological behaviour, structure and performance characteristics. Composites part A: Applied science and manufacturing. Oxon: Elsevier Ltd. ISSN 1359-835X. vol. 117 (2019), p. 193-201. [M.kr.:T 002; T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Kremensas Arūnas; Pundienė Ina; Członka Sylwia; Strzelec Krzysztof. Moisture-mechanical performance improvement of thermal insulating polyurethane using paper production waste particles grafted with different coupling agents. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0950-0618. vol. 208 (2019), p. 525-534. [M.kr.:T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Kremensas Arūnas; Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Vėjelis Sigitas; Balčiūnas Giedrius. Mechanical performance of biodegradable thermoplastic polymer-based biocomposite boards from hemp shivs and corn starch for the building industry. Materials. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 6 (2019), p. 1-14. [M.kr.:T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2016 - Balčiūnas Giedrius; Vėjelis Sigitas; Lekūnaitė Lina; Kremensas Arūnas. Assessment of structure influence on thermal conductivity of hemp shives composite. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 15, no. 3 (2016), p. 699-705. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Stapulionienė Rūta; Vaitkus Saulius; Kremensas Arūnas. Thermal conductivity investigation of composite from hemp and peat fibres. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 14, no. 9 (2015), p. 2213-2220. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kremensas Arūnas; Stapulionienė Rūta; Vaitkus Saulius; Kairytė Agnė. Investigations on physical-mechanical properties of effective thermal insulation materials from fibrous hemp. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 586-594. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Kremensas Arūnas. Synthesis of biocomposite with different ratios of rapeseed oil binder/wood bark: mechanical and hygrothermal properties. Modern Materials and Manufacturing 2019 : selected, peer reviewed papers from the Conference Modern Materials and Manufacturing 2019 (MMM 2019), April 24 - 26, 2019, Tallinn, Estonia. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISBN 9783035715132. 2019, p. 142-147. [M.kr.:T 004; T 005; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Kremensas Arūnas; Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Vėjelis Sigitas. Physical-mechanical properties of composites from hemp shives and starch. International journal of engineering science invention. Ghaziabad: IJESI. ISSN 2319-6726. Vol. 7, iss. 5 (2018), p. 43-49. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Kremensas Arūnas; Vaitkus Saulius; Vėjelis Sigitas; Kairytė Agnė; Balčiūnas Giedrius. Investigation of energy efficient thermal insulating composites from hemp shives and starch. International journal of engineering science invention. Ghaziabad: IJESI. ISSN 2319-6726. Vol. 6, iss. 6 (2017), p. 20-27. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Kremensas Arūnas. Thermal insulating performance of wood-plastic biocomposite with rapeseed-oil based binder. MALTOVINY 2018. XVII. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 6. 12. 2018 : sborník konference = Binders 2018. Brno University of Technology Faculty of Civil Engineering, December 6, 2018 : proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2018. ISBN 9788021455672, p. 26-31. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Augaitis Nerijus; Vaitkus Saulius; Kairytė Agnė; Kremensas Arūnas. The effective filler for thermal insulation materials from organic materials. MALTOVINY 2018. XVII. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 6. 12. 2018 : sborník konference = Binders 2018. Brno University of Technology Faculty of Civil Engineering, December 6, 2018 : proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2018. ISBN 9788021455672, p. 39-43. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Kremensas Arūnas; Vaitkus Saulius. Investigation of energy efficient thermal insulating composite from hemp shives and starch. MALTOVINY 2016. XV. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 8.12.2016. 4th ICBM 2015 „International Conference Binders and Materials“ : abstrakty příspěvků konference. Brno: Brno University of Technology, 2016. ISBN 9788021454460, p. 27. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Kremensas Arūnas; Vaitkus Saulius; Kairytė Agnė; Vėjelis Sigitas. Thermal and humidity properties of starch-hemp bio-composite. BiPoCo 2018 : 4th international conference on Bio-Based Polymers and Composites, September 2-6, 2018 Balatonfüred, Hungary : abstract book. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2018, p. 343-344. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Kremensas Arūnas. Kompozito iš pluoštinių kanapių spalių ir krakmolo rišamosios medžiagos tyrimai. Šeštoji jaunųjų mokslininkų konferencija "Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai", Vilnius, 2016 m. vasario 10 d. : pranešimų santraukos / Lietuvos mokslų akademija, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius. Vilnius: LMA, 2016, p. 48-50. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Kremensas Arūnas. Statybinės biokompozitinės plokštės iš pluoštinių kanapių spalių kūrimas ir tyrimai. Kareivių g. 13B: BĮ UAB "Baltijos kopija", 2018. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 10.000]