Rusnė Kregždaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Morkevičius Vaidas; Jančoras Žilvinas; Kregzdaite Rusnė. Collective creativity skills development in study process: insights about students teamwork. ICERI2013 proceedings: 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 18-20 November, 2013. Valencia: IATED, 2013. ISSN 2340-1095, p. 6391-6399. [M.kr.:02S; 03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Pulkauninkas Andrius; Kregždaitė Rusnė. Performanso klaidos atliekant socialinius vaidmenis. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 25, no. 1 (2017), p. 1-7. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Kregždaitė Rusnė. Visuminės teatro paklausos Lietuvoje modelis. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 2 (2014), p. 159-166. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Morkevičius Vaidas; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė. Studentų komandinis darbas kaip kūrybingumo versle (Entrepreneurship) ugdymo priemonė. Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2014, Nr. 32, p. 72-86. [M.kr.:03S; 07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė. Meso Analysis of Lithuanian Creative Industries: The System Innovation Approach. International Journal of Cultural and Creative Industries. .. ISSN 2309-6640. Vol. 4, Iss. 3 (2017), p. 22-33. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Monografijos

2015 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė; Morkevičius Vaidas. Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations : a monograph. Vilnius: VGTU, 2015. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 27.500]
2015 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė; Morkevičius Vaidas. Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas : mokslo monografija. Vilnius: Baltijos kopija, 2015. [M.kr.:03S; 08S] [Aut.lankų sk.: 25.800]