Igoris Kravcovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Vaitkus Audrius; Gražulytė Judita; Skrodenis Egidijus; Kravcovas Igoris. Design of frost resistant pavement structure based on road weather stations (RWSs) data. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 12 (2016), p. 1-13. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Žiliūtė Laura; Motiejūnas Algirdas; Kleizienė Rita; Gribulis Gediminas; Kravcovas Igoris. Temperature and moisture variation in pavement structures of the test road. Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016, April 18-21, 2016 / Edited by Leszek Rafalski, Adam Zofka. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 2352-1465. Vol. 14 (2016), p. 778-786. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Tumavičė Aja; Kravcovas Igoris; Juodvalkienė Edita. Requirements for installation of pedestrian crossings in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Tumavičė Aja; Vitkienė Jūratė; Kaniušėnienė Svaja; Kravcovas Igoris; Lingytė Ineta. The key issues of road design found from road safety inspections and road safety audits. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Gražulytė Judita; Vaitkus Audrius; Kravcovas Igoris. Bitumen selection approach assessing its resistance to Low temperature cracking. CETRA 2016 : proceedings of the 4rd international conference on road and rail infrastructures, 23–25 May 2016, Šibenik, Croatia. Zagreb: University of Zagreb, 2016. ISSN 1848-9842, p. 643-649. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Vaitkus Audrius; Čygas Donatas; Gražulytė Judita; Andrejevas Vitalijus; Kravcovas Igoris. Comparative analysis of cold central-plant recycled and unbound base course bearing capacity. Proceedings of 7th transport research arena (TRA 2018), April 16-19, 2018, Vienna, Austria. Geneve: European Organization for Nuclear Research (CERN), 2018, p. 1-9. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Tumavičė Aja; Kravcovas Igoris; Juodvalkienė Edita. Requirements for installation of pedestrian crossings in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]