Natalja Kosareva

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Dadelienė Rūta; Dadelo Stanislavas. Evaluation of elite athletes training management efficiency based on multiple criteria measure of conditioning using fewer data. Mathematics. Basel: MDPI AG. ISSN 2227-7390. vol. 8, iss. 1 (2020), p. 1-19. [M.kr.:N 001; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2019 - Krylovas Aleksandras; Dadelienė Rūta; Kosareva Natalja; Dadelo Stanislavas. Comparative evaluation and ranking of the European countries based on the interdependence between human development and internal security indicators. Mathematics. Basel: MDPI AG. vol. 7, iss. 3 (2019), p. 1-18. [M.kr.:N 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Statistical analysis of MCDM data normalization methods using Monte Carlo approach. The case of ternary estimates matrix. Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest: Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. vol. 52, iss. 4 (2018), p. 159-175. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2018 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Scheme for statistical analysis of some parametric normalization classes. International journal of computers, communications & control (IJCCC). Oradia: Agora University. ISSN 1841-9836. vol. 13, iss. 6 (2018), p. 972-987. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Karaliūnaitė Julija. Fuzzy classification of dichotomous test items and social indicators differentiation property. Technological and Economic Development of Economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. vol. 24, iss. 4 (2018), p. 1755-1775. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2017 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Zavadskas Edmundas Kazimieras. WEBIRA - comparative analysis of weight balancing method. International journal of computers, communications & control (IJCCC). Oradea: Agora University. ISSN 1841-9836. vol. 12, iss. 2 (2017), p. 238-253. [M.kr.:N 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Krylovas Aleksandras; Dadelo Stanislavas; Kosareva Natalja; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Entropy–KEMIRA approach for MCDM problem solution in human resources selection task. International journal of information technology & decision making. Singapure: World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 16, iss. 5 (2017), p. 1183-1209. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2016 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Statistical analysis of KEMIRA type weights balancing methods. Romanian Journal of Economic Forecasting (RJEF). Bucharest: Institute for Economic Forecasting (IPE). ISSN 1582-6163. Vol. 19, iss. 3 (2016), p. 19-39. [M.kr.:N 001; N 009] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Kosareva Natalja; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Krylovas Aleksandras; Dadelo Stanislavas. Personnel ranking and selection problem solution by application of KEMIRA method. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 1 (2016), p. 51-66. [M.kr.:H 006; N 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Krylovas Aleksandras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kosareva Natalja. Multiple criteria decision-making KEMIRA-M method for solution of location alternatives. Economic research = Ekonomska istraživanja. Pula: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 29, iss.1 (2016), p. 50-65. [M.kr.:N 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2015 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Expert estimates averaging by constructing intuitionistic fuzzy triangles. Mathematical modelling and analysis : the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 20, no. 3 (2015), p. 409-421. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė Jurgita; Kosareva Natalja. A hybrid model based on Fuzzy AHP and Fuzzy WASPAS for construction site selection. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC) : special issue on fuzzy sets and applications (celebration of the 50th anniversary of fuzzy sets). Oradea: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 10, iss. 6 (2015), p. 873-888. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Krylovas Aleksandras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kosareva Natalja; Dadelo Stanislavas. New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem. International journal of information technology & decision making. Singapure: World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. vol. 13, no. 6 (2014), p. 1119-1134. [M.kr.:N 001; S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Dadelo Stanislavas; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Dadelienė Rūta. Algorithm of maximizing the set of common solutions for several MCDM problems and it’s application for security personnel scheduling. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 9, iss.2 (2014), p. 151-159. [M.kr.:N 001; N 010; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras. Comparison of accuracy in ranking alternatives performing generalized fuzzy average functions. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 1 (2013), p. 162-187. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras. A numerical experiment on mathematical model of forecasting the results of knowledge testing. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 1 (2011), p. 42-61. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2008 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Mathematical modelling of forecasting the results of knowledge testing. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 3 (2008), p. 388-401. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Navickienė Olga; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. The construction of test reliability statistical criteria by a computer simulation. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija A. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 54 (2013), p. 37-42. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras; Navickienė Olga. Economic and social phenomena indicators design Methodology based on averaging values of dichotomouso perators. Whither our economies – 2013 : 3nd international scientific conference : conference proceedings [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolas Romeris University. ISSN 2029-8501. 2013, p. 35-42. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras. Sprendimų priėmimas taikant neryškių skaičių apibendrinto vidurkio funkcijas. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012), p. 84-89. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kriauzienė Rima; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Studentų matematikos žinių vertinimo subjektyvumo problema: teoriniai ir praktiniai aspektai. Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2011, [Nr.] 1(1), p. 121-138. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura. Socialinių indikatorių konstravimas taikant informacijos matavimo principus. Nekilnojamojo turto kainos modeliavimo pavyzdys. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. T. 52 (2011), p. 195-199. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura; Laukevičius Tadas. Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką. Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2011, [Nr.] 1(2), p. 301-315. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Item response theory applications for social phenomena modeling. Socialinių mokslų studijos = Social Sciences Studies. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(1), p. 77-93. [M.kr.:N 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2010 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Politominio diagnostinio testo matematinis modelis. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 51 (2010), p. 279-284. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras; Tamošauskas Povilas; Dadelo Stanislavas. Diagnostinio testo matematinio modelio taikymas vertinant studentų aerobinį pajėgumą. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. T. 51 (2010), p. 273-278. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Diagnostinio testo matematinio modelio tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 50 (2009), p. 202-207. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Žinių tikrinimo matematinis modelis. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 48/49 (2008), p. 217-221. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Karaliūnaitė Julija. Žinių tikrinimo​ testų klausimų neryškioji skiriamoji geba. Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai, Serija B. Vilnius: Lietuvos matematikų draugija. ISSN 0132-2818. t. 58 (2017), p. 39-44. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Kriterijų derinimas svorių balansavimo metodu taikant entropijų reikšmes sprendimo priemimo uždaviniui spręsti. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 43-48. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Balsavimo teorijos metodų statistinė lyginamoji analizė. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 37-42. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Gamyklos vietos parinkimo uždavinio sprendimas daugiakriteriniu KEMIRA metodu. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015), p. 18-23. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 55 (2014), p. 50-54. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Gudelytė Laura; Krylovas Aleksandras; Laukevičius Tadas; Kosareva Natalja. Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012), p. 73-77 :. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Krylovas Aleksandras; Suboč Olga; Kosareva Natalja. Studentų žinių įverčių statistinė analizė. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007), p. 254-258. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Krylovas Aleksandras; Suboč Olga; Kosareva Natalja. Diskrečiosios matematikos žinių tikrinimo testų lygiagrečiųjų variantų lygiavertiškumo tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 47, spec, nr (2007), p. 249-253. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Mukhiddinova Dzhonona; Kosareva Natalja. Qualitative comparative analysis of employment in CIS and some European countries. Social Technologies '11: ICT for Social transformations : conference proceedings. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. ISBN 9789955193784, p. 116-129. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras. Socialinių indikatorių konstravimas. Tarptautinė konferencija ,,Socialinės technologijos’10: iššūkiai, galimybės sprendimai“ 2010 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas, Socialinės informatikos fakultetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192084, p. 48-56. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Kriauzienė Rima; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Neparametrinių statistinių metodų taikymas vertinant studentų žinias. Socialinės technologijos'10: iššūkiai, galimybės, sprendimai = Social technologies'10: challenges, opportunities, solutions [Elektroninis išteklius] : konferencijos medžiaga : 2010 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius-Net. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192084, P. 63-68. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Mathematical modelling of diagnostic tests. EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284826, p. 120-125. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Recenzijos

Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Tiesinės algebros ir matematinės analizės pagrindai : mokomoji priemonė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. [M.kr.:N 001; S 001] [Aut.lankų sk.: 16.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Expert estimates averaging by constructing intuitionistic fuzzy triangles. 19th International Conference: Mathematical modelling and analysis, abstracts, May 26-29, 2014, Druskininkai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576928, p. 37. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Navickienė Olga. Mathematical modelling of compatibility of normative and criteria evaluations. SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, P. 128-129. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura; Laukevičius Tadas. Modeling of real estate price using the methodics of dichotomous test. Social Technologies '11: ICT for Social transformations. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. ISBN 9789955193784, p. 138. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2017 - Karaliūnaitė Julija; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Discrimination power of knowledge testing items. Fuzzy mathematical model. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760228, p. 29. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras. Comparative analysis of 3 MCDM methods efficiency. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760228, p. 33. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Navickienė Olga; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Testų patikimumo statistinių kriterijų konstravimas kompiuterine simuliacija. Lietuvos matematikų draugijos suvažiavimo darbotvarkė ir LIV konferencijos programa, 2013 m. birželio 19-20 d. [Elektroninis išteklius] / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vilnius: [Ugdymo plėtotės centras], 2013, p. 1 :. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras; Navickienė Olga. Dichotominio žinių tikrinimo testo matematinio modelio tyrimas, taikant Monte Carlo eksperimentą. Lietuvos matematikų draugijos suvažiavimo darbotvarkė ir LIV konferencijos programa, 2013 m. birželio 19-20 d. [Elektroninis išteklius] / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vilnius: [Ugdymo plėtotės centras], 2013, p. 1 :. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1994 - Meilūnas M.; Juknevičienė D.; Kosareva N.. Apie kompiuterinio savimonitoringo sistemą diabetikams. Lietuvos matematikų draugijos XXXV konferencija : Kaunas, 1994 m. birželio 16-17 d. : pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994. ISBN 998619024X, p. 207-208. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2009 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras. Tikimybių teorijos santrauka ir žinių pasitikrinimo testai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 12.571]