Vitalij Kolodynskij

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Baltrėnas Pranas; Paliulis Dainius; Kolodynskij Vitalij. The experimental study of biogas production when digesting chicken manure with a biochar additive. Greenhouse gases: science and technology. San Francisco: Society of Chemical Industry and John Wiley & Sons, Ltd.. ISSN 2152-3878. vol. 9, iss. 4 (2019), p. 837-847. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij; Zagorskis Alvydas; Baltrėnaitė Edita. Research and analysis of biogas produced from sewage sludge using a batch bioreactor. Environmental technology. Oxon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 0959-3330. vol. 39, iss. 23 (2018), p. 3104-3112. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas. Experimental research of biogas yield and quality produced from chicken manure. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas. Biodujų gamybos eksperimentiniai tyrimai taikant nuotekų dumblo įkrovą su bioanglies priedu. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 371-375. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas. Periodinio veikimo mažų matmenų bioreaktorių laboratoriniai eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 382-387. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas. Plazminiu purškimu suformuotų TIO2 katalizatorių taikymas valant iš oro azoto oksidus ir anglies monoksidą. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 365-371. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Bugajev Andrej; Suboč Olga; Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij. The heat transfer modelling in a bioreactor. Mathematical modelling and analysis [MMA2019] : 24th international conference, May 28–31, 2019, Tallinn, Estonia : abstracts. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2019. ISBN 9789949834396, p. 11. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2018 - Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita; Kolodynskij Vitalij. Bioskaidžių atliekų paruošimo anaeobiniam skaidymui būdas : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2018. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij. Katalitinis užterštų dujų valymo įrenginys ir būdas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2017. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita; Kolodynskij Vitalij. Bioreaktorius ir biodujų gamybos būdas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2017. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]