Vitalij Kolodynskij

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij. Experimental research of efficiency of semi-continuous and periodic biogas production processes by using chicken manure bioloadings. Water environment research. Hoboken, New Jersey: Wiley Online Library. ISSN 1061-4303. vol. 92, iss. 5 (2020), p. 722-730. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas; Dobele Galina. Experimental research of biogas production by using a three-stage semi-continuous bioreactor with modified mixer. Energy sources, Part A: Recovery utilization and environmental effects. Philadelphia: Taylor & Francis Inc. ISSN 1556-7036. vol. 00, iss. 00 (2020), p. 1-15. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2019 - Baltrėnas Pranas; Paliulis Dainius; Kolodynskij Vitalij. The experimental study of biogas production when digesting chicken manure with a biochar additive. Greenhouse gases: science and technology. San Francisco: Society of Chemical Industry and John Wiley & Sons, Ltd.. ISSN 2152-3878. vol. 9, iss. 4 (2019), p. 837-847. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij; Urbanas Davyd. Biogas production from chicken manure at different organic loadings using a special zeolite additive (ZeoVit sorbent). Journal of renewable and sustainable energy. Melville, NY: American Institute of Physics. ISSN 1941-7012. vol. 11, iss. 6 (2019), p. 1-10. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij; Zagorskis Alvydas; Baltrėnaitė Edita. Research and analysis of biogas produced from sewage sludge using a batch bioreactor. Environmental technology. Oxon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 0959-3330. vol. 39, iss. 23 (2018), p. 3104-3112. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas. Experimental research of biogas yield and quality produced from chicken manure. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas. Biodujų gamybos eksperimentiniai tyrimai taikant nuotekų dumblo įkrovą su bioanglies priedu. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 371-375. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas. Periodinio veikimo mažų matmenų bioreaktorių laboratoriniai eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 382-387. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Kolodynskij Vitalij; Baltrėnas Pranas. Plazminiu purškimu suformuotų TIO2 katalizatorių taikymas valant iš oro azoto oksidus ir anglies monoksidą. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 365-371. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Bugajev Andrej; Suboč Olga; Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij. The heat transfer modelling in a bioreactor. Mathematical modelling and analysis [MMA2019] : 24th international conference, May 28–31, 2019, Tallinn, Estonia : abstracts. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2019. ISBN 9789949834396, p. 11. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2018 - Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita; Kolodynskij Vitalij. Bioskaidžių atliekų paruošimo anaeobiniam skaidymui būdas : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2018. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Baltrėnas Pranas; Kolodynskij Vitalij. Katalitinis užterštų dujų valymo įrenginys ir būdas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2017. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Baltrėnas Pranas; Baltrėnaitė Edita; Kolodynskij Vitalij. Bioreaktorius ir biodujų gamybos būdas : patentas. Vilnius: Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras, 2017. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]