Lina Kisežauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Vaidogas Egidijus-Rytas; Kisežauskienė Lina; Girnienė Ingrida. The risk to structures built near roads and rails used for moving hazardous materials. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 3 (2016), p. 442-455. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Kisežauskienė Lina; Juocevičius Virmantas; Vaidogas Egidijus Rytas. A probabilistic design of sacrificial cladding for a blast wall using limited statistical information on blast loading. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.1 (2013), p. 58-66. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Vaidogas Egidijus Rytas; Kisežauskienė Lina. Sitting the barrier aimed at protecting roadside property from accidental fires and explosions on road: a pre-optimisation stage. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 4 (2012), p. 277-287. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Vaidogas Egidijus Rytas; Kisežauskienė Lina; Stulgys Dainius. Simulation-based predicting the position of road tank explosions. Part II: a case study. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012), p. 118-128. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Vaidogas Egidijus Rytas; Kisežauskienė Lina; Stulgys Dainius. Simulation-based predicting the position of road tank explosions. Part I: data and models. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 1 (2012), p. 14-24. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2011 - Kisežauskienė Lina; Juocevičius Virmantas; Vaidogas Egidijus Rytas. Numerical evaluation of concrete and steel strain rate in the RC section subjected to high rate loading. Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-2951, p. 209-214. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kisežauskienė Lina; Vaidogas Egidijus Rytas. Design of roads and railways used for the transport of explosive materials. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288299, p. 1121-1127. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Kisežauskienė Lina; Juocevičius Virmantas; Vaidogas Egidijus Rytas. On reliability of timber structures subjected to fire. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 1266-1273. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Juocevičius Virmantas; Kisežauskienė Lina; Vaidogas Egidijus Rytas. Assessment of potential mechanical damage to tanks of flammable liquids. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 1237-1245. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Vaidogas Egidijus Rytas; Kisežauskienė Lina. Transportation of liquefied gasses: assessing the risk of thermal damage to roadside infrastructure from a road tank “Bleve”. Transport and telecommunication. Warsaw: Versita. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 284-293. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Vaidogas Egidijus Rytas; Kisežauskienė Lina. Risk to built property posed by transportation of l iquefied gasses. Journal of Polish Safety and Reliability Association (JPSRA 2013), Summer Safety and Reliability Seminars (SSARS 2013). Gdynia: Polskie Towarzystwo Bzpieczeństwa i Niezawodności. ISSN 2084-5316. Vol. 4, no.1 (2013), p. 43-50. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Vaidogas Egidijus Rytas; Kisežauskienė Lina; Juocevičius Virmantas. An assessment of reliability of a blast wall using limited statistical information on blast loading. Journal of Polish Safety and Reliability Association (JPSRA 2013), Summer Safety and Reliability Seminars (SSARS 2013). Gdynia: Polskie Towarzystwo Bzpieczeństwa i Niezawodności. ISSN 2084-5316. Vol. 4, no.2 (2013), p. 259-265. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Vaidogas Egidijus Rytas; Kisežauskienė Lina; Stulgys Dainius. Assessing risk to built roadside property posed by transportation of liquefied gasses. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 254-259. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kisežauskienė Lina; Vaidogas Egidijus Rytas. Design of roads and railways used for the transport of explosive materials. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Kisežauskienė Lina. Data on traffic accidents involving fires and explosions. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-6. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Kisežauskienė Lina; Juocevičius Virmantas; Vaidogas Egidijus Rytas. On reliability of timber structures subjected to fire. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 1266-1273. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Juocevičius Virmantas; Kisežauskienė Lina; Vaidogas Egidijus Rytas. Assessment of potential mechanical damage to tanks of flammable liquids. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 1237-1245. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Vaidogas Egidijus Rytas; Kisežauskienė Lina. Technogeninės avarijos - rimtas iššūkis statinių projektuotojams. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 8, p. 42-44. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Kisežauskienė Lina. Exploring the possibility to assess and reduce the risk due to hazerdous materials transportation by deploying roadside safety barriers. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 16.786]