Kristina Kilikevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kilikevičius Artūras; Skeivalas Jonas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Turla Vytautas; Toločka Eligijus; Černašėjus Olegas; Lukauskaitė Raimonda. Theoretical and experimental analysis of dynamic parameters of the leveling and centering device. Measurement and control. London: Sage publications Ltd. ISSN 0020-2940. vol. 52, iss. 3-4 (2019), p. 222-228. [M.kr.:T 008; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras. Tests of hail simulation and research of the resulting impact on the structural reliability of solar cells. Eksploatacja i niezawodnosc-Maintenance and reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. vol. 21, no. 2 (2019), p. 275-281. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Bureika Gintautas. Analysis of parameters of railway bridge vibration caused by moving rail vehicles. Measurement and control. London: Sage publications Ltd. ISSN 0020-2940. 2019, p. 1-10. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Kilikevičius Artūras; Skeivalas Jonas; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas. Analysis of dynamic parameters of a railway bridge. Applied sciences. Basel: MDPI AG. vol. 9, iss. 12 (2019), p. 1-17. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2018 - Kilikevičius Artūras; Balčiūnas Evaldas; Kilikevičienė Kristina; Maknickas Algirdas; Bukelskienė Virginija; Baltriukienė Daiva; Kačianauskas Rimantas. Modelling of silk-reinforced PDMS properties for soft tissue engineering applications. Technology and health care. Amsterdam: IOS Press. ISSN 0928-7329. vol. 26, no. S2 (2018), p. 679-688. [M.kr.:N 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Kilikevičius Artūras; Bačinskas Darius; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Fursenko Antanas; Jakaitis Jonas; Toločka Eligijus. Field testing and dynamic analysis of old continuous truss steel bridge. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 13, iss. 1 (2018), p. 54-66. [M.kr.:H 003; T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Kilikevičius Artūras; Skeivalas Jonas; Jurevičius Mindaugas; Turla Vytautas; Kilikevičienė Kristina; Bureika Gintautas; Jakštas Arūnas. Experimental investigation of dynamic impact of firearm with suppressor. Indian Journal of Physics. Kolkata: Springer. ISSN 0973-1458. Vol. 91, iss. 9 (2017), p. 1077-1087. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Kilikevičius Artūras; Jurevičius Mindaugas; Skeivalas Jonas; Kilikevičienė Kristina; Turla Vytautas. Vibrational analysis of angle measurement comparator. Signal, Image and Video Processing. London: Springer. ISSN 1863-1703. Vol. 10, iss. 7 (2016), p. 1287-1294. [M.kr.:T 008; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Kilikevičius Artūras; Kasparaitis Albinas; Lazdinas Rimantas; Kilikevičienė Kristina. Kinematic and dynamic errors during the measurement of linear displacements using the angle transducers. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 3 (2016), p. 212-216. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kilikevičius Artūras; Čereška Audrius; Maskeliūnas Rimas; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Sabaitis Deividas. Investigation of modal shapes of the alignment‑leveling table. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 2 (2016), p. 1088-1096. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Kilikevičius Artūras; Kasparaitis Albinas; Prokopovič Valdemar; Marcinkevičius Andrejus Henrikas; Kilikevičienė Kristina; Jasevičius Raimondas. Dynamic research of carriage system of the angle measuring comparator. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 138-142. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kilikevičius Artūras; Čereška Audrius; Kilikevičienė Kristina. Analysis of external dynamic loads influence to photovoltaic module structural performance. Engineering failure analysis. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 1350-6307. Vol. 66 (2016), p. 445-454. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Pukalskas Saugirdas; Pečeliūnas Robertas; Sadauskas Vigilijus; Kilikevičienė Kristina; Bogdevičius Marijonas. The methodology for calculation of road accident costs. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 30, no. 1 (2015), p. 33-42. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Kilikevičienė Kristina; Skeivalas Jonas; Kilikevičius Artūras; Pečeliūnas Robertas; Bureika Gintautas. The analysis of bus air spring condition influence upon the vibration signals at bus frame. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 17, iss. 3 (2015), p. 463-469. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Valiūnas Valdas; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Subačius Rimantas; Lazauskas Jonas. The improvement conception of drivers training and examination system in Lithuania. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 2 (2011), p. 224-231. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Borodinas Sergejus; Kasparaitis Albinas; Gurauskis Donatas. Experimental investigation of friction transition on vibration of steel tapes. AIP conference proceedings. 14th International conference mechatronic systems and materials (MSM 2018), 4–6 June 2018, Zakopane, Poland. Melville, New York: AIP Publishing. ISSN 0094-243X. vol. 2029, iss. 1 (2018), p. 1-8. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Kemzūraitė Kristina; Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas. Investigation of vehicle stability on road curves in winter conditions. Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-296X, p. 104-107. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas. Investigation of drivers’ comfort factors influencing urban traffic safety. Proceedings of the International Conference “Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region”, 5–6 December 2018, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030223748, p. 159-165. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kilikevičius Artūras. Slėginio uždegimo variklio korpuso dinaminių charakteristikų eksperimentiniai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Vilnius: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 35-39. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kilikevičius Artūras. Paskubos kampo įtakos variklio keliamam garso slėgiui eksperimentiniai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 31-34. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kilikevičius Artūras. Dyzelinio variklio triukšmo parametrų ir išmetamųjų dujų tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 26-30. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas. Rastrų formavimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 141-148. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas; Gurauskis Donatas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Limbų plovimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 133-140. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Kalibravimo sistemos dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Zaranka Jurijus. Autobuso analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 133-142. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kaikaris Petras; Zaranka Jurijus. Autobuso amortizatorių analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 127-132. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Vainorius Darius; Kilikevičienė Kristina; Kilikevičius Artūras; Šešok Nikolaj; Iljin Igor. Žemagrindžio autobuso dinaminiai tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 589-593. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 238-244. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Saulės elementų dinaminių charakteristikų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 245-250. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Kilikevičius Artūras; Čereška Audrius; Maskeliūnas Rimas; Fursenko Antanas; Prokopovič Valdemar; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Paškevičius Petras. Research of dynamic effects in the process of operation of linear comparator. Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas: Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 3, iss. 3 (2015), p. 77-86. [M.kr.:T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Kemzūraitė Kristina; Žuraulis Vidas; Więckowski Dariusz. Shock absorber efficiency measurement impact of tyres types and pressure. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 64, no. 2 (2014), p. 27-36, 127-136. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2014 - Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Więckowski Dariusz. Investigation of dynamic properties of vehicle in various friction condition simulated with use of skidcar system. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 63, no.1 (2014), p. 89-99, 195-205. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2013 - Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Levulytė Loreta. Automobilio skersinio stovumo analizė vertinant pakabos charakteristikas važiuojant snieguota ir sausa kelio danga. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 558-564. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Kemzūraitė Kristina; Mikaliūnas Šarūnas; Sokolovskij Edgar; Garbinčius Giedrius. Automobilio judėjimo posūkyje tyrimas žiemos sąlygomis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 25-28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Žukas Artūras; Zaranka Jurijus; Kemzūraitė Kristina. Automobilio manevravimo ir stabdymo palyginimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 6 (2010), p. 90-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Bureika Gintautas; Kemzūraitė Kristina. Investigation of automobile active safety control systems efficiency and their impact on the driver's behaviour. Journal of KONES. Powertrain and transport / Permanent Commitee of Kones, Institute of Aeronautics, Automotive Industry Institute, Polish Academy of Science. Warsaw: Institute of Aeronautics BK. ISSN 1231-4005. Vol.19, No.4 (2012), p. 117-125. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Sokolovskij Edgar; Prentkovskis Olegas; Kemzūraitė Kristina; Bartulis Vilius; Garbinčius Giedrius; Торок А.. PC-CRASH: Моделирование опрокидывания легкового автомобиля. Матеріали X міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», 19-21 квітня 2011 року. Том 3. Киïв: Національний авіаційний университет, 2011, p. 71-75. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius; Nagurnas Saulius; Kemzūraitė Kristina. Analysis of professional drivers' training system in Lithuania. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 304-306. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bereczky Akos. Statistical analysis of compression ignotion engine parameters fuelled with various biodiesels. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Technika, 2017, p. 122. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bereczky Akos. Experimental analysis of noise and vibration of a diesel engine. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 120. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Kilikevičienė Kristina. Žemagrindžio autobuso pakabos ir kėbulo dinaminės sistemos tyrimas. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.714]