Ramūnas Kikutis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius. Autonomous unmanned aerial vehicle flight accuracy evaluation for three different path-tracking algorithms. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 6 (2019), p. 652-661. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius. Evaluation of UAV autonomous flight accuracy when classical navigation algorithm is used. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. Vol. 33, iss. 3 (2018), p. 589-597. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius; Masiulionis Tadas. Adaptation of Dubins paths for UAV ground obstacle avoidance when using a low cost on-board GNSS sensor. Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. Vol. 17, iss. 10 (2017), p. art. no. 2223 [1-23]. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Masiulionis Tadas; Miniotas Darius; Rudinskas Darius; Kikutis Ramūnas; Masiulionienė Gabrielė. Application of automated trajectory design for pilot flight assessment during route flights. Aviation. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-7788. Vol. 21, iss. 3 (2017), p. 75-82. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas. Išorinių faktorių įtakos nedidelio autonominio orlaivio skrydžio trajektorijos tikslumui vertinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014), p. 577-582. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Kikutis Ramūnas; Rudinskas Darius. „ArduPilot Mega“ autopiloto inercinio navigacijos įrenginio paklaidų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 408-413. [M.kr.:T 001; T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas. Autonominių orlaivių navigacijos algoritmų bei jų taikymo esant įvairioms vėjų sąlygoms apžvalga. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 63-68. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Kikutis Ramūnas; Stankūnas Jonas; Rudinskas Darius. Vėjo įtakos orlaivio posūkio trajektorijai tyrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 57-61. [M.kr.:T 003; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Kikutis Ramūnas. Autonominių orlaivių navigacijos algoritmų tikslumo tyrimas. 2018. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.857]