Kristė Kibildytė-Klimienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Kibildytė-Klimienė Kristė. Personalizacijos problematika – reiškiniai, suformavę poreikį, ir jų sąveika su dizaino lauku. Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2017 = Science – future of Lithuania: K. Šešelgis Readings - 2017.. Vilnius: VGTU leidykla "Technika". ISSN 2029-2341. t. 9, Nr. 1 (2017), p. 99-110. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Kibildytė-Klimienė Kristė. Personalizacijos problema šiuolaikiniame dizaine. Darbalaukis. Meno doktorantų paroda. Vilnius: VDA leidykla, 2017, p. 22-23. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Kibildytė-Klimienė Kristė. Kodėl susiformavo personalizacijos tendencija dizaino diskurse?. Atviros studijos. VDA meno doktorantų kūrybos paroda. Vilnius: VDA leidykla, 2016, p. 12. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]