Andrius Keizikas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Parasonis Josifas; Keizikas Andrius; Endriukaitytė Audronė; Kalibatienė Diana. Architectural solutions to increase the energy efficiency of buildings. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 71-80. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Parasonis Josifas; Keizikas Andrius. Increasing energy efficiency of the translucent enclosure walls of a building. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 869-875. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Parasonis Josifas; Juodis Egidijus Saulius; Keizikas Andrius. Energy efficient building design legal basis. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 794-798. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Parasonis Josifas; Keizikas Andrius. Possibilities to reduce the energy demand for multistory residential buildings. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 989-993. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Parasonis Josifas; Keizikas Andrius; Kalibatienė Diana. The relationship between the shape of a building and its energy performance. Architectural engineering and design management. London: Taylor & Francis. ISSN 1745-2007. Vol. 8, iss. 4 (2012), p. 246-256. [M.kr.:02T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Keizikas Andrius; Andriušytė Aistė; Šiožinytė Eglė. Kai kurių ekologiškumo ir energinio efektyvumo santykio tradicinėje architektūroje aspektų tyrimas. Mokslo ir technikos raida = Evolution of science and technology / mokslo istorijos žurnalas = journal on History of Science. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 4, no. 1 (2012), p. 47-61. [M.kr.:02T; 05H] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2009 - Keizikas Andrius; Parasonis Josifas. Ekologiniai statiniai ir jų plėtros raida. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 5 (2009), p. 68-71. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Parasonis Josifas; Juodis Egidijus Saulius; Keizikas Andrius. Energy efficient building design legal basis. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Parasonis Josifas; Keizikas Andrius. Possibilities to reduce the energy demand for multistory residential buildings. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 989-993. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Keizikas Andrius; Parasonis Josifas. Architektūros paveldo apsaugos raida ir galimos vystymosi kryptys. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 259-263. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Keizikas Andrius. Konstrukcinių sprendimų pritaikymo galimybės laikotarpio architektūriniam savitumui išsaugoti. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29-31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 299-302. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Keizikas Andrius. The relationship between architecture and energy efficiency of a building. Respublikinė mokslo konferencija "Žalioji" architektūra: inovatyvus požiūris" [elektroninis išteklius], 2012 October 25-26 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012, p. [1]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.071]