Vitalija Keciorytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Keciorytė Vitalija; Stasiulis Nerijus. Visuality 2017: tourism vs heritage in a creative city. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 29, Nr. 1 (2018), p. 79-87. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Kačerauskas Tomas; Keciorytė Vitalija. Antikos mintis postmodernioje Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 43-51. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Keciorytė Vitalija. Konferencija "Mokslas ir filosofija žmogaus pasaulyje". Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T. 70 (2006), p. 198-201. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2008 - Keciorytė Vitalija; Kačerauskas Tomas. Demokratija ir vertybės filosofų akimis. Santalka : Filosofija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 3 (2008), p. 62-65. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Keciorytė Vitalija. Aukštojo mokslo principai. Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 4 (2008), p. 38-45. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Kačerauskas Tomas; Keciorytė Vitalija. Kalba ir filosofija : [apie 2006 m. kovo 24-25 d. vykusią tarptautinę konferenciją "Kalba ir filosofija socialinių pokyčių sąlygomis"]. Santalka. Filosofija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 15, nr. 1 (2007), p. 74-76. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Keciorytė Vitalija. Интеграция национальных меньшинств (русских, поляков) в Литве. Системная трансформация общества: исторический опыт и современность: сборник научных трудов кафедр социално-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный технический университет". Вып. 4. Брест: Издательство БрГТУ, 2007. ISBN 9789854930633, p. 127-131. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Keciorytė Vitalija. Политическая и экономическая трансформация в постсоциалистических странах Балтии. Системная трансформация общества: исторический опыт и современность: сборник научных трудов кафедр социално-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный технический университет". Вып. 3. Брест: Издательство БрГТУ, 2006. ISBN 9854930378, p. 175-179. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Keciorytė Vitalija. Интеграция Бальтийских стран в Европейский союз. Славянские страны в условиях системной трансформации и Европейской интерации : сборник научных трудов кафедр социално-гуманитарных наук. Вып. 2. Брест: Брестский государственный технический университет, 2005. ISBN 9854930165, p. 90-94. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Keciorytė Vitalija. Politinis elitas. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 221-225. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Keciorytė Vitalija. Politinė sistema. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T.1. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055393, p. 306-312. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Keciorytė Vitalija. Politiniai lyderiai. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 133-135. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Miečinskienė Algita; Keciorytė Vitalija. Kompanijų kūrimo užsienyje tikslingumo tyrimas. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 136-140. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Keciorytė Vitalija. Studijų internacionalizavimas aukštojo mokslo sistemoje. Humanitariniai ir socialiniai mokslai : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. vasario mėn. 10-11 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 102-105. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Keciorytė Vitalija. Aukštojo mokslo kokybės problemos. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, I tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053854, p. 313-317. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Keciorytė Vitalija. Politinė sąmonė. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 133-136. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1997 - Keciorytė Vitalija. Bendrojo lavinimo mokyklos valdymo sistema ir problemos. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 153-157. [M.kr.:S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Keciorytė Vitalija. Europos studijų įvadas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 9.857]
2005 - Keciorytė Vitalija. Politologijos įvadas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 13.643]