Girūta Kazakevičiūtė-Januškevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta; Ušinskas Andrius; Januškevičius Eugenijus; Ušinskienė Jurgita; Letautienė Simona Rūta. Annotation of the medical images using quick response codes. Computer science and information systems. Novi Sad: ComSIS Consortium. ISSN 1820-0214. Vol. 14, iss. 1 (2017), p. 175-196. [M.kr.:M 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2012 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. Embedding semantic information into the content of natural scenes images. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 9 (2012), p. 59-62. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Rosenbaum René; Schumann Heidrun. Tamper-proof image watermarking, based on existing public key infrastructure. Informatica. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 16, no. 1 (2005), p. 75-92. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2015 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta; Ušinskas Andrius; Januškevičius Eugenijus; Ušinskienė Jurgita. Region-based Annotations for the Medical Images. Baltic Journal of Modern Computing (BJMC). Ryga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. 3, 4 (2015), p. 248-267. [M.kr.:M 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2011 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. A new approach for raster images annotation. Information technologies'2011 : proceedings of the 17th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2011. Kaunas, Lithuania, April 27-29, 2011 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 2029-0039, p. 182-189. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Rosenbaum René; Schumann Heidrun. Self annotated raster image. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 35, no. 2 (2006), p. 106-116. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. Integruotųjų grafinių skaitinių modelių taikymas automatizuotam pastatų modeliavimui, įvertinant šilumosaugos ir ekonominius faktorius. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 1 (2005), p. 16-25. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. Integrated graphical digital models for the modelling and energy analysis of building in relation with energy saving and economical factors. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2005, Nr. 1 (31), p. 62-71. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. CAAD program development : expectations and results : expectations and results. eCAADE 20 : [designe-ducation] connecting the real and the virtual : proceedings of the 20th conference on education in computer aided architectural design in Europe, September 17-21, 2002, Warsaw, Poland. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2002. ISBN 0954118308, p. 118-121. [M.kr.:H 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. Modeling and energy analysis of buildings based on integrated CAD - models in tuition of CAAD. eCAADE 19 : Architectural Information Management : proceedings of the 19th Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe, August 29-31, 2001, Helsinki, Finland. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2001. ISBN 0952368781, p. 138-143. [M.kr.:H 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Girūta; Januškevičius Eugenijus. Architektūrinių statybinių kompiuterinių statinio modelių sluoksnių struktūros tobulinimas. Statybos inžinieriaus žinynas / Lietuvos statybos inžinierių sąjunga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986056829, p. 30-38. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. Public key watermarking in wavelet domain. Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2003, No. 3(28), p. 33-41. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Kazakevičiūtė Gerūta; Rosenbaum René. Watermarking on wavelet based schemes under consideration of JPEG2000. Rostocker Informatik-Berichte. .. ISSN 0233-0784. 2002, Heft 26, p. 53-68. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2000 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta; Cinelis Gintaris; Kamaitis Zenonas. Viešosios paskirties pastatų ir jų atitvarų konstrukcijų interguotųjų modelių formavimas ir automatizuota energetinė analizė. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 3 (2000), p. 147-157. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2000 - Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Pastatų erdvinės ir konstrukcinės sandaros modeliavimo ir energetinės analizės kompiuterinio projektavimo sistema. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas = Technological and economic development of economy = Die Technologische und Wirtschaftliche Entwiklung der Volkswirtschaft / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. t. 6, Nr. 1 (2000), p. 3-9. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Kazakevičiūtė Gerūta. Интеллектуальное моделирование частей здания и их конструкций. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika = Engineering and computer graphics : Tarptautinė asociacija BALTGRAF, straipsnių rinkinys, [kn.] 4. Vilnius: Technika, 1998, p. 36-39. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Optimalių parametrų nustatymas Canny briaunų filtravimo metodui. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universito Žemės ūko akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 128-131. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Klasikinių briaunų aptikimo algoritmų kokybės vertinimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universito Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 2335-8661, p. 122-127. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Kazakevičiūtė Gerūta. The computer aided modelling and energy analysis of the spatial and structural components of building. Information and Communication Technology (ICT) in the Practice of Building and Civil Engineering : Symposium Report : 2nd Worldwide ECCE Symposium 6-8 June, 2001, Finland. Helsinki: 2001, p. 237-242. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Integruotieji grafiniai skaitiniai modeliai automatizuoto pastatų modeliavimo ir energetinės analizės sistemoje: technologiniai ir taikomieji aspektai. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. Integrated graphical digital models of the modelling and energy analysis system of buildings : technological and application aspects. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. Influence of lossy compression methods to watermark. Informacinės technologijos 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2004 m. sausio 28-29 d. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955095881, p. 83-87. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Kazakevičiūtė Gerūta; Baušys Romualdas. Basic principles of invisible watermarking techniques in digital images. Informacinės technologijos 2002 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2002 m. sausio 29-30. Kaunas: 2002, Technologija, 2002, p. 184-188. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta; Cinelis Gintaris. Vartotojo interfeiso projektavimo aspektai pastatų automatizuoto geometrinio modeliavimo ir energetinės analizės sistemoje. Matematika ir informatika. Chemija ir bioinžinerija. Fizika ir fizinė kompiuterija : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 26-spalio 16 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 79-87. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. The main aspects of the automated building modelling and energy analysis system. Управление графоаналитических баз данных при автоматизированном учете нагрузки преподавателей. .. 2000. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Pastato dalių ir konstrukcinių elementų integruotų grafinių skaitmeninių modelių parengimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, [2000 m. birželio 6 d., Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137586, p. 88-93. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Cinelis Gintaris; Rimka A.; Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Renovuojamų pastatų erdvinės sandaros ir atitvarų konstrukcijos integruotų grafinių skaitinių modelių energetinė analizė. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 294-299. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. CAD system for energy analysis of spatial and structural building models. Facilities management in Central and Eastern Europe and Commonwealth of independent states : proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania 14-15th May 1998 / Edited by E. Zavadskas, B. Sloan, A. Kaklauskas. Vilnius: Technika, 1998. ISBN 9986053560, p. 240-247. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2017 - Piliponis Lukas; Ušinskienė Jurgita; Terbetas Gunaras; Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Failed Back Surgery Syndrome: a pilot study of preliminary chronic pain patterns in fMRI data. Magnetic resonance materials in physics biology and medicine. Berlin: Springer. ISSN 0968-5243. vol. 30, suppl. S1 (2017), p. 673. [M.kr.:M 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2001 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. Integrated graphical digital models of the modelling and energy analysis system of buildings: technological and application aspects. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 144-145. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2001 - Kazakevičiūtė Gerūta; Rosenbaum René. Information hiding on wavelet based schemes under consideration of JPEG2000. Rostock: Universität Rostock, 2001. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.000]
Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Pastato erdvinės ir konstrukcinės sandaros automatizuotas modeliavimas ir analizė, įvertinant energetinį faktorių : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], . [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.571]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2004 - Urbelis Antanas; Gerdžiūnas Pranas; Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Vainiūnas Povilas; Kaminskas Kazys Algirdas; Šimkus Jonas Romualdas; Furmonavičius Liudvikas; Mackevičius Rimantas; Gajauskas Julius; Medzvieckas Jurgis; . Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 78.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Kazakevičiūtė Gerūta. Rastrinių vaizdų geometrinės transformacijos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.540]
2007 - Kazakevičiūtė Gerūta. Computer graphics : study book. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.143]
2004 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Kazakevičiūtė Gerūta; Makutėnienė Daiva; Motiejūnas Pranas. Kompiuterinio projektavimo grafikos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 14.857]