Aušra Katinienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Skačkauskienė Ilona; Hrušecká Denisa; Katinienė Aušra; Čepel Martin. Evaluation of knowledge synergy components. E&M Ekonomie a management=E&M Economics and management. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 21, iss. 1 (2018), p. 144-158. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Skačkauskienė Ilona; Kazlauskienė Eglė; Katinienė Aušra. Modelling knowledge synergy evaluation. Montenegrin journal of economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, Faculty of Economics. ISSN 1800-5845. Vol. 13, no. 1 (2017), p. 35-49. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Skačkauskienė Ilona; Katinienė Aušra. Possibilities to evaluate employee knowledge as a component of knowledge synergy at organisation. Vadyba = Journal of Management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Nr. 1(30) (2017), p. 35-43. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Katinienė Aušra; Stravinskienė Aušra. Organizacijos aplinkos palankios formuotis žinių sinergijai charakteristikos ir jos analizės metodų pasirinkimas. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2016, Nr. 1(5), p. 94-102. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Katinienė Aušra. Žinių potencialo sampratos formavimasis tinklaveikos visuomenėje. Mokslas – Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science – future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 163-171. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Katinienė Aušra; Skačkauskienė Ilona. Socialinio kapitalo vadybiniai aspektai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 25-32. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kalesnykas Simonas; Katinienė Aušra. Organizacijos aplinkos veiksnių poveikis vadovavimo sėkmei. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Katinienė Aušra. Problem areas of knowledge in a knowledge organisation. International scientific conference: High technologies. Business. Society (HTBS 2017), 13-16.03.2017, Borovets, Bulgaria: proceedings. Vol. 2. “Business. Society”:. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry, 2017. ISSN 2535-0005, p. 243-249. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Katinienė Aušra. Žinių ir ryšių sąsajų analizė tinkluose. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Katinienė Aušra. The analysis of creativity-friendly organisational environment from the perspective of knowledge potential: case study on small enterprises. Proceedings of the international business conference 2016: searching for innovative and creative business solutions, Faculty of Business Management, Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences on April 28, 2016. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016. ISBN 9786094360428, p. 19-36. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2015 - Katinienė Aušra; Oželienė Danguolė. Žinių potencialo sinergija ir darnios organizacijos sąveika. Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijosi, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. I. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015. ISBN 9786094360336, p. 312-332. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Katinienė Aušra. Organizacijos darbuotojų žinių sinergijos vertinimas. Vilnius: BĮ UAB „Baltijos kopija“, 2018. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 12.714]