Rasa Karnilaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2002 - Nakas Algimantas Jonas; Karnilaitė Rasa. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2002 m. lapkričio 26 d., pranešimai. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 17.714]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2006 - Nakas Algimantas Jonas; Karnilaitė Rasa. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : 10-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. rugsėjo 20-21 d., pranešimai. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 26.000]
2004 - Nakas Algimantas Jonas; Karnilaitė Rasa. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2004 m. gruodžio 9 d., pranešimai. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 18.214]
2003 - Nakas Algimantas Jonas; Karnilaitė Rasa. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. rugsėjo 17-18 d., pranešimai [sudarytojai: Algimantas Nakas, Rasa Karnilaitė] : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. rugsėjo 17-18 d., pra. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 19.929]
2003 - Nakas Algimantas Jonas; Karnilaitė Rasa. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. rugsėjo 17-18 d., pranešimai. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 20.000]
2000 - Nakas Algimantas-Jonas; Karnilaitė Rasa. Technikos mokslų raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios 2000 m. spalio 24-25 d. Vilniuje, pranešimai. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 19.357]