Julija Karaliūnaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Garbaliauskienė Virginija; Karaliūnaitė Julija; Macaitienė Renata. On discrete value distribution of certain compositions. Mathematical modelling and analysis. Vilnius: VGTU press. ISSN 1392-6292. vol. 24, iss. 1 (2019), p. 34-42. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Karaliūnaitė Julija. Fuzzy classification of dichotomous test items and social indicators differentiation property. Technological and Economic Development of Economy. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-4913. vol. 24, iss. 4 (2018), p. 1755-1775. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2017 - Garbaliauskienė Virginija; Karaliūnaitė Julija; Laurinčikas Antanas. On zeros of some combinations of Dirichlet L-functions and Hurwitz zeta-functions. Mathematical modelling and analysis : the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius: Taylor&Francis, VGTU. ISSN 1392-6292. Vol. 22, iss. 6 (2017), p. 733-749. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Karaliūnaitė Julija. Žinių tikrinimo​ testų klausimų neryškioji skiriamoji geba. Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai, Serija B. Vilnius: Lietuvos matematikų draugija. ISSN 0132-2818. t. 58 (2017), p. 39-44. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Karaliūnaitė Julija; Krylovas Aleksandras. Žinių tikrinimo testo modeliavimo teoriniai ir praktiniai aspektai. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 13-18. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Garbaliauskienė Virginija; Karaliūnaitė Julija. On discrete universality of periodic zeta-functions. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2019] : 24th international conference, May 28-31, 2019, Tallinn, Estonia : abstracts. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2019. ISBN 9789949834396, p. 20. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Garbaliauskienė Virginija; Karaliūnaitė Julija. On zeros of certain compositions of periodic zeta-functions. Mathematical modelling and analysis [MMA2018] : 23rd international conference, May 29–June 1, 2018, Sigulda, Latvia : abstracts. Riga: University of Latvia, 2018. ISBN 9789934195174, p. 23. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Karaliūnaitė Julija; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Discrimination power of knowledge testing items. Fuzzy mathematical model. Mathematical Modelling and Analysis [MMA2017] : 22nd international conference, May 30-June 2, 2017, Druskininkai, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760228, p. 29. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]