Loreta Kanapeckienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Abdi Kambiz; Mardani Abbas; Senin Aslan Amat; Tupėnaitė Laura; Naimavičienė Jurga; Kanapeckienė Loreta; Kutut Vladislavas. The effect of knowledge management, organizational culture and organizational learning on innovation in automotive industry. Journal of Business Economics and Management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. Vol. 19, iss. 1 (2018), p. 1-19. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - Tupėnaitė Laura; Kaklauskas Artūras; Lill Irene; Geipele Ineta; Naimavičienė Jurga; Kanapeckienė Loreta; Kauskale Linda. Sustainability assessment of the new residential projects in the Baltic States: a multiple criteria approach. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 10, iss. 5 (2018), p. 1-21. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2018 - Tupėnaitė Laura; Kaklauskas Artūras; Voitov Igor; Trinkūnas Vaidotas; Siniak Nikolai; Gudauskas Renaldas; Naimavičienė Jurga; Kanapeckienė Loreta. Multiple criteria assessment of apartment building performance for refurbishment purposes. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 22, iss. 4 (2018), p. 236-251. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Kaklauskas Artūras; Dzemyda Gintautas; Tupėnaitė Laura; Voitau Ihar; Kurasova Olga; Naimavičienė Jurga; Rassokha Yauheni; Kanapeckienė Loreta. Artificial neural network-based decision support system for development of an energy-efficient built environment. Energies. Basel: MDPI. vol. 11, iss. 8 (2018), p. 1-20. [M.kr.:T 002; T 006; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2013 - Kaklauskas Arturas; Vlasenko Andrej; Raudonis Vidas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Gudauskas Renaldas; Seniut Mark; Juozapaitis Algirdas; Jackute Ieva; Kanapeckiene Loreta; Rimkuviene Silva; Kaklauskas Gabrielius. Student progress assessment with the help of an intelligent pupil analysis system. Engineering applications of artificial intelligence. Oxford: Pergamon-Elsevier Science. ISSN 0952-1976. vol. 26, iss. 1 (2013), p. 35-50. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Kanapeckienė Loreta; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Raslanas Saulius. Method and system for multi-attribute market value assessment in analysis of construction and retrofit projects. Expert systems with applications. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 11 (2011), p. 14196-14207. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2010 - Kanapeckienė Loreta; Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Seniut Mark. Integrated knowledge management model and system for construction projects. Engineering applications of artificial intelligence. Elsevier.. ISSN 0952-1976. Vol. 23, iss. 7 (2010), p. 1200-1215. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta; Naimavičienė Jurga. Determinants of housing market fluctuations: case study of Lithuania. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 1169-1175. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Kaklauskas Artūras; Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta; Kriaučiūnaitė Jurga. Knowledge-based model for standard housing renovation. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 497-503. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Kaklauskas Artūras; Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta. Automated selection of value efficient buildings refurbishment alternatives. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 312-317. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta. Neural network application for household electricity consumption forecast. Special emphasis on renovation. The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia : proceedings. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2007. ISBN 9789984818009, p. 255-263. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Kaklauskas Artūras; Kriaučiūnaitė Jurga; Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta. Knowledge base model for sustainable housing renovation. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 276-281. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Tupėnaitė Laura; Žilėnaitė Viktorija; Kanapeckienė Loreta; Sajjadian Seyed Masoud; Gečys Tomas; Sakalauskienė Lina; Naimavičienė Jurga. Multiple criteria assessment of high-rise timber buildings. Engineering structures and technologies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-882X. vol. 11, iss. 3 (2019), p. 87-94. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Mortesen Andrea; Tupėnaitė Laura; Naimavičienė Jurga; Kanapeckienė Loreta; Amado Miguel; Hamburg Pille; Taylor Roger Howard. Improving transnational education in timber construction by the use of Project-Based Learning approach: as evaluated by teachers and students. Baltic journal of real estate economics and construction management. Riga: Riga Technical University. vol. 7, iss. 1 (2019), p. 228-244. [M.kr.:S 007; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2017 - Lill Irene; Kanapeckienė Loreta; Tupėnaitė Laura; Naimavičienė Jurga. Selection of the insulation materials for refurbishment purposes. Engineering structures and technologies. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 9, no. 2 (2017), p. 104-115. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Kaklauskas Artūras; Lepkova Natalija; Amaratunga Dilanthi; Lill Irene; Urbanavičienė Vita; Kriaučiūnaitė Jurga; Budrytė Loreta; Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta. Recommender thermometer for measuring the preparedness for flood resilience management. Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom. New York: Elsevier. ISSN 2212-5671. Vol. 18 (2014), p. 377-384. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta. Nekilnojamojo turto kainų burbulas ir jo pasekmės Baltijos šalims. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 5 (2009), p. 103-108. [M.kr.:S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Kanapeckienė Loreta; Gribniak Viktor. Žinių valdymas ir aukštasis mokslas. Pedagogika. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392-0340. 2007, Nr. 85, p. 22-27. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Barkauskaitė Marijona; Gribniak Viktor; Kanapeckienė Loreta. Aukštasis mokslas: studentų požiūrio analizė. Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius.. ISSN 1392-0340. [T.] 82 (2006), p. 28-35. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Kaklauskas Artūras; Kanapeckienė Loreta. Žinių valdymas ir „BRITA in PuBs“ projektas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 2 (2005), p. 78-86. [M.kr.:S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta; Kriaučiūnaitė Jurga. Knowledge management model for construction projects. Computer modelling and new technologies. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-5806. Vol. 12, no. 3 (2008), p. 38-46. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Tupėnaitė Laura; Gečys Tomas; Kanapeckienė Loreta; Sajjadian Seyed Masoud; Naimavičienė Jurga. Selection of structural system for wooden public building: Multiple criteria approach. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 691-697. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Sajjadian Seyed Masoud; Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta; Naimavičienė Jurga; Radif Sarah; Amado Miguel. High rise buildings in Europe from energy performance perspective. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 663-669. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Marcišauskė Eglė; Kanapeckienė Loreta. Miestų susisiekimo sistemų tvarumo vertinimas. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Statyba", vykusios 2017 m. kovo 3 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „ Civil engineering“ , 3 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 1-5. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Kalasauskaitė Živilė; Kanapeckienė Loreta. Alternatyviosios energijos pritaikymo individualiam būstui modelio sudarymas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta; Kriaučiūnaitė Jurga. Knowledge management model for construction projects. The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia : proceedings . Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818115, p. 313-320. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Kaklauskas Artūras; Kriaučiūnaitė Jurga; Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta. Knowledge base model for sustainable housing renovation. Modern building materials, structures and techniques [elektroninis išteklius] : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Kaklauskas Artūras; Krutinis Mindaugas; Tupėnaitė Laura; Kriaučiūnaitė Jurga; Gulbinas Andrius; Kanapeckienė Loreta. Automated valuation models and knowledge-based decision support in real estate valuation. The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia : proceedings / Riga Transport and Telecommunication Institute. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2006. ISBN 9984986594, p. 349-359. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Kaklauskas Artūras; Gulbinas Andrius; Kriaučiūnaitė Jurga; Kanapeckienė Loreta. Automated models for building's retrofit. Proceedings of the International Conference "Buildings Energy Efficiency in the Baltics (BENEFIT-2006)", October 25, 2006, Riga, Latvia / Riga Managers School. Riga: Riga Managers School, 2006. ISBN 9984988724, p. 298-334. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 2.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta. Darnios plėtros principai būsto atnaujinimo projektuose. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 557-563. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Kriaučiūnaitė Jurga; Kanapeckienė Loreta. Žiniomis ir prietaisais grįstos gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 365-370. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Kriaučiūnaitė Jurga; Kanapeckienė Loreta. Intelektualaus būsto koncepcija. Lietuvos turto vertintojai - paslaugų paletė ir kontaktų mugė: mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 2007 m. rugsėjo 27 d. Vilnius: Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2007. ISBN 9789986932130, p. 30-31. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Kanapeckienė Loreta. Žinių valdymas nekilnojamojo turto sektoriuje. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 396-401. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Ivanovskis Jurijus; Kanapeckienė Loreta; Gribniak Viktor; Varmaškin Artiom. Statistinių metodų taikymas nekilnojamo turto vertinime. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058937, p. 295-300. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Kanapeckienė Loreta; Šalna Remigijus. Šiuolaikinei darbo rinkai - atnaujintos statybos inžinerijos studijų programos. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 3, p. 87-89. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Kaklauskas Artūras; Kriaučiūnaitė Jurga; Tupėnaitė Laura; Kanapeckienė Loreta. Knowledge base model for sustainable housing renovation. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 139-140. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Banaitis Audrius; Banaitienė Nerija; Kanapeckienė Loreta. Knowledge management in construction project management. Knowledge management: technology, applications and impact. New York: Nova Science Publishers, 2013. ISBN 9781622578290, p. 91-188. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 7.000]
2012 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Banaitis Audrius; Banaitienė Nerija; Kanapeckienė Loreta. Knowledge management in construction project management. Advances in engineering research. New York: Nova Science Publishers. ISSN 2163-3932. Vol. 3 (2012), p. 1-91. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 6.500]
2010 - Kanapeckienė Loreta. Statybos projektų žinių valdymo modelio ir rekomendacinės sistemos kūrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Bardauskienė Dalia; Dargis Robertas; Jackutė Ieva; Kaklauskas Artūras; Kanapeckienė Loreta; Krutinis Mindaugas; Kutut Vladislavas; Laurinavičius Algimantas; Naimavičienė Jurga; Raslanas Saulius; Staniūnas Eugenijus; Statulevičius Mindaugas; Šliogerienė Jū. Darnus nekilnojamojo turto vystymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 51.880]