Juozas Kamarauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Žiūrienė Rytė; Pankrašovaitė Ina; Kamarauskas Juozas; Usovaitė Ana; Gaižauskas Dovydas. The residence plot selection model for family house in Vilnius by neutrosophic WASPAS method. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 24, iss. 3 (2020), p. 182-196. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2011 - Kamarauskas Juozas; Šalna Bernardas. Speaker recognition using excitation source parameters. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 1 (107), p. 55-58. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Šalna Bernardas; Kamarauskas Juozas. Evaluation of effectiveness of different methods in speaker recognition. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 2(98), p. 67-70. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Ruzgys Gediminas; Kamarauskas Juozas. Nuo teksto nepriklausomas kalbančiojo atpažinimas. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Kompiuterinė grafika ir projektavimas" (2011 m. balandžio 8 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-5. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Bartoševič Daniel; Kamarauskas Juozas. Nepriklausomas nuo kalbėtojo balso komandų atpažinimo tyrimas. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Kompiuterinė grafika ir projektavimas" (2011 m. balandžio 8 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Kamarauskas Juozas. Asmens atpažinimas pagal balsą. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 10.857]